Elektromechanische systemen | UCLL

Waarom kiezen voor elektromechanische systemen?

Wat leer je?
  • Probleemoplossend denken en handelen;
  • Zelfstandig handelen;
  • Veel aandacht te hebben voor veiligheid;
  • Duurzame oplossingen en aanpassingen voor te stellen;
  • Je soft skills ontwikkelen.
Contacten leggen

Door het grote aandeel werkplekleren in de opleiding leer je het werkveld goed kennen en kan je al de nodige contacten leggen tijdens de opleiding.

Studieprogramma

Het graduaat elektromechanische systemen omvat 120SP en kan je volgen in een driejarig avondtraject in Leuven (Heverlee) of in een tweejarig dagtraject in Hasselt (Diepenbeek). 

7 leerlijnen

In de opleiding zitten 7 leerlijnen die terugkomen in de verschillende opleidingsonderdelen. 

Elektriciteit

Basisbegrippen, elektrische schema's, meters, elektrische beveiligingen en motoren.

Mechanica

Brede basiskennis mechanische en pneumatische systemen, mechanisch vormgeven (zelf met productiemachines zoals werktuigmachines en CNC aan de slag gaan), vloeistofmechanica, pompen en comporessoren.

Meten en regelen

PLC (Programmable Logic Controller, aanwezig in elk geautomatiseerd systeem), koppeling van sensoren en actoren, geautomatiseerde systemen (robotica), componenten testen via PLC, fouten detecteren en oplossen, inzicht in de communicatie van de PMC en /of robot via netwerk.

Soft skills

Adequate communicatie, samenwerken, sociale vaardigheden voor het aansturen van een operationeel team, digitale geletterdheid.

VGMK

Veiligheid, gezondheid, milieu, kwaliteit.

Werkplekleren

Kennis en vaardigheden aangeleerd, geïntegreerd en/of toegepast in de reële arbeidssituatie.

Onderhoud

De verschillende onderhoudsstrategieën kennen, de juiste onderhoudstechnieken en tools kennen.

Elektriciteit

Basisbegrippen, elektrische schema's, meters, elektrische beveiligingen en motoren.

Mechanica

Brede basiskennis mechanische en pneumatische systemen, mechanisch vormgeven (zelf met productiemachines zoals werktuigmachines en CNC aan de slag gaan), vloeistofmechanica, pompen en comporessoren.

Meten en regelen

PLC (Programmable Logic Controller, aanwezig in elk geautomatiseerd systeem), koppeling van sensoren en actoren, geautomatiseerde systemen (robotica), componenten testen via PLC, fouten detecteren en oplossen, inzicht in de communicatie van de PMC en /of robot via netwerk.

Soft skills

Adequate communicatie, samenwerken, sociale vaardigheden voor het aansturen van een operationeel team, digitale geletterdheid.

VGMK

Veiligheid, gezondheid, milieu, kwaliteit.

Werkplekleren

Kennis en vaardigheden aangeleerd, geïntegreerd en/of toegepast in de reële arbeidssituatie.

Onderhoud

De verschillende onderhoudsstrategieën kennen, de juiste onderhoudstechnieken en tools kennen.

Elektriciteit

Mechanica

Meten en regelen

Soft skills

VGMK

Werkplekleren

Onderhoud

Elektriciteit

Mechanica

Meten en regelen

Soft skills

VGMK

Werkplekleren

Onderhoud

Elektriciteit

Mechanica

Meten en regelen

Soft skills

VGMK

Werkplekleren

Onderhoud

Afstudeerrichtingen

Sommige vakken gingen beter dan andere, maar de nodige extra begeleiding tijdens het monitoraat zorgde ervoor dat ik steeds voor elk vak met glans ben geslaagd. Toen ik in mijn tweede studiejaar zat, ben ik spontaan beginnen solliciteren en al snel merkte ik wat een verschil het maakte om een extra diploma op zak te hebben, zowel als jobinhoud als salaris.
Chirstof Simons over het graduaat elektromechanische systemen

Christof Simons

Je kan het studieprogramma Elektromechanische systemen volgen op twee verschillende campussen; campus Proximus te Heverlee (Leuven) en campus Diepenbeek (Hasselt). 

  • In Leuven kan je het graduaat volgen in een driejarig avondtraject
  • In Diepenbeek kan je het graduaat volgen in een tweejarig dagtraject

Elektromechanische systemen, iets voor jou?

Opleidingstype
Eerstvolgende infodag
David Kuzyn
Opleidingsverantwoordelijke Limburg

Kwaliteitszorg

Hogeschool UCLL staat bekend om de kwaliteit van haar opleidingen. We willen er zeker van zijn dat onze studenten de beste kansen hebben op de arbeidsmarkt.
Meer informatie over onze Kwaliteitszorg

Download de kwaliteitsfiche van deze opleiding: