1. Studiegeld bij Diploma- en creditcontracten

Onderstaande bedragen gelden voor inschrijvingen in bachelor- en graduaatopleidingen.

Standaardopleiding van 60 studiepunten

waarvan vast gedeelte

waarvan variabel gedeelte

Niet-beursstudent

€961,90

€247,90

€11,90 per studiepunt

Bijna-beursstudent

€505,90

€247,90

€4,30 per studiepunt

Beursstudent

€113,20

€113,20

€0 per studiepunt

Standaardopleiding van 60 studiepunten

Niet-beursstudent

€961,90

Bijna-beursstudent

€505,90

Beursstudent

€113,20

waarvan vast gedeelte

Niet-beursstudent

€247,90

Bijna-beursstudent

€247,90

Beursstudent

€113,20

waarvan variabel gedeelte

Niet-beursstudent

€11,90 per studiepunt

Bijna-beursstudent

€4,30 per studiepunt

Beursstudent

€0 per studiepunt

Bij combinatie van diploma en/of creditcontracten betaal je slechts eenmaal de vaste kost. In afwijking van deze regel wordt de inschrijving voor een bachelor-na-bachelor of postgraduaat altijd beschouwd als een afzonderlijke inschrijving.

Heb je een tekort aan leerkrediet? Dan kan de hogeschool verhoogd studiegeld aanrekenen voor bacheloropleidingen. Voor niet-beursstudenten wordt het variabel gedeelte verdubbeld voor elk opgenomen studiepunt waarvoor de student geen leerkrediet meer heeft.

2. Studiegeld bij examencontracten

Vast

Variabel

slechts één tarief voor alle studenten

€113,20

€4,30 per studiepunt

Vast

slechts één tarief voor alle studenten

€113,20

Variabel

slechts één tarief voor alle studenten

€4,30 per studiepunt

De student met een examencontract betaalt, bovenop het normale studiegeld, 50 euro (eenmalige som per academiejaar)  om het studieplatform Toledo te gebruiken  en voor de nodige ICT-faciliteiten.

Een inschrijving voor een examencontract wordt beschouwd als een afzonderlijke inschrijving.

3. Banaba's en postgraduaten

Bachelor-na-bacheloropleidingen of postgraduaatsopleidingen komen niet in aanmerking voor een Vlaamse studietoelage. Daarom is er ook geen onderscheid tussen beurstarief en niet-beurstarief. Een overzicht van de studiegeldbedragen van deze opleidingen kan je hier terugvinden:

4. Spreiding van betaling, studietoelage, studiefinanciering, ...

Kan ik mijn studiegeld gespreid betalen? Kan ik een voorschot krijgen op de studietoelage van de Vlaamse overheid? Kan ik beroep doen op nog andere beurzen of toelagen?

Neem hiervoor contact op met de Sociale Dienst Leuven & Diest of Limburg.

5. Voortijdig uitschrijven

Uitschrijven kan te allen tijde. Maar er zijn wel consequenties inzake studiefinanciering, groeipakket,  leerkrediet en terugbetaling studiegelden.

Het studiegeld dat je moet betalen, voor een student die zijn studies stopzet, is afhankelijk van het tijdstip van in- en uitschrijving van de student. Wanneer je van opleiding verandert binnen één academiejaar en binnen UC Leuven-Limburg, betaal je de vaste kost slechts éénmaal.

Hier een overzicht van het studiegeld dat aangerekend blijft na uitschrijving.

6. Werken en studeren

Opleidingscheques
Openvouwen
KMO-portefeuille
Openvouwen
Aanvraag factuur op naam van werkgever/eigen onderneming
Openvouwen