Strategisch Plan 19-24 | UCLL

UCLL realiseert zo haar missie volgens haar bevlogen visie op de toekomst. 

Succesverhalen stimuleren

UCLL wil succeservaringen maximaliseren voor alle studenten. De arbeidsmarkt is non-stop in beweging en dat vraagt om flexibele trajecten, excellente begeleiding en kwaliteitsvolle opleidingen. UCLL vormt Moving Mindsinspirerende professionals, met een ondernemende houding en een sterke persoonlijkheid. Altijd klaar om in te spelen op veranderingen in onze maatschappij.   


#UCLLsuccesverhalen

Regionaal co-creëren

Think global, act local. UCLL engageert zich om samen met haar partners een betekenisvolle bijdrage te leveren in een (EU)regionale context. Door in te zetten op innovatief, praktijkgericht onderzoek en toekomst- en arbeidsmarktbestendige opleidingen kunnen Moving Minds met een open geest in hun regio universele problematieken zoals mobiliteit, klimaat, armoede… aanpakken

 
#UCLLregioboost

Wereldburgers engageren

UCLL motiveert haar volledige community om zich als wereldburgers te engageren. Al haar Moving Minds werken doelgericht mee aan het behalen van de  17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde NatiesInternationalisering, ofwel het samenwerken met buitenlandse instellingen in Europa en daarbuiten, is van groot belang voor de ontwikkeling van kwaliteitsvol onderwijs en onderzoek.  


#UCLLwereldburgers 

Ronduit inspireren

UCLL is een inspirerende leer-, werk- en leefomgeving waar alle studenten en medewerkers zich thuis voelenParticipatie staat centraal en iedereen kan zich voluit ontplooien als bevlogen Moving Mind. Dankzij deze aanpak is UCLL een aantrekkelijke en innovatieve werkgever voor een brede waaier aan enthousiaste talenten.


#UCLLinspireert

Tussentijds rapport februari 2023

Strategische prioriteiten