Wereldburgers engageren | UCLL

Ambitie

Onze hogeschool is gekend voor het actief wereldburgerschap van haar studenten, personeel en alumni.   Zij maken deel uit van de mondiale samenleving en leveren een actieve bijdrage aan een duurzame en rechtvaardige wereld.  We werken zowel intensief samen met buitenlandse instellingen uit de sterke Europese regio’s als daarbuiten.  Ook op het internationale vlak nemen we ons maatschappelijk engagement op.  UCLL sluit aan bij het wereldwijde kader van de United Nations en werkt actief mee aan het behalen van de 17 Sustainable Development Goals.

Waarom?

Kunnen denken en werken in een mondiale context is belangrijk voor het behoud en de ontwikkeling van onze welvaart en welzijn.  Samen leren leven binnen de limieten van onze planeet is aan de orde. 

Vlaanderen wordt steeds diverser en het is belangrijk dat de sociale cohesie voldoende sterk blijft. Onze alumni, studenten en medewerkers moeten daarom in staat zijn deel uit te maken van een wereld met superdiversiteit, een veelheid van levenskeuzes, inzichten en culturen.  De hogeschool ziet internationalisering als een onmisbare, integrale bouwsteen voor kwaliteitsvol onderwijs en onderzoek.

 

Motivatie

  • Samenleven binnen de limieten van onze planeet is een must.
  • Diversiteit in Vlaanderen stijgt en we moeten de sociale cohesie waarborgen. 
  • Studenten, medewerkers en alumni moeten kunnen deel uitmaken van een wereld met superdiversiteit.
  • Voor kwaliteitsvol onderwijs en onderzoek is internationalisering een onmisbare bouwsteen.
Kunnen denken en werken in een mondiale context is essentieel voor het behoud van onze welvaart

Realisatie

UCLL implementeert een duurzaamheidsstrategie met impact vertrekkend van het SDG-kader van de United Nations

Tegen 2024 willen we dit gerealiseerd hebben:

  • UCLL heeft een gedragen hogeschool breed kader voor haar missie 'een bijdrage leveren aan een duurzame en rechtvaardige samenleving'.
  • Opleidingen, expertisecentra en diensten vertalen de duurzaamheidsstrategie naar zichtbare implementatie in de eigen context.  

Alle opleidingen implementeren internationale en interculturele competenties

Tegen 2024 willen we dit gerealiseerd hebben:

  • Alle opleidingen internationale en interculturele competenties geïmplementeerd hebben in hun curricula: persoonlijke groei, interculturele competenties, taalvaardigheid, internationale betrokkenheid en internationale vakkennis.  Dit betekent het ontwikkelen van een opleidingseigen visie, einddoelen én leerlijnen.
  • UCLL expliciteert de  internationale en interculturele competenties in het personeelsbeleid​

Alle bacheloropleidingen realiseren internationaal gerichte leeromgevingen

Tegen 2024 willen we dit gerealiseerd hebben:

  • Alle bacheloropleidingen realiseren internationale leeromgevingen realiseren waarbij internationale en interculturele contacten worden gestimuleerd en waarbij internationalisation at home en abroad voor alle studenten optimaal wordt gebruikt
  • Alle bacheloropleidingen bouwen internationale partnerschappen uit die hen in staat stellen aan internationale benchmarking te doen en te participeren aan minstens één internationaal netwerk.

 

 

Tussentijds rapport februari 2023

Strategische prioriteiten