Ambitie

UCLL is gekend om haar inspirerende leer, werk- en leefomgeving waarin iedere student en medewerker zich thuis voelt, actief toe bijdraagt en zich ten volle kan ontwikkelen. UCLL is een huis van en voor Moving Minds en staat ten dienste van haar omgeving.  We engageren ons om een hogeschool te zijn met een participatieve, inspirerende cultuur voor studenten, personeel en partners.

UCLL is een aantrekkelijke werkgever en slaagt erin enthousiaste talenten voor haar onderwijs, onderzoek en organisatie aan te trekken en hen ruimte te geven voor ontwikkeling en bij te dragen tot ‘Moving Minds’. 
UCLL staat als innovatieve organisatie bekend.  Haar structuur, haar inrichting en diensten zijn state-of-the art en een voorbeeld voor studenten, medewerkers en partners.

Waarom?

UCLL hecht groot belang aan het opbouwen van de Moving Minds community.  Hierdoor kunnen authentieke relaties gebouwd worden tussen studenten, medewerkers en partners.  Participatie, een inspirerende omgeving en dito personeelsbeleid, het devies ‘practice what you preach’ … verhoogt betrokkenheid, gemeenschapsgevoel en maakt energie en motivatie vrij.

 

Motivatie

 • De Moving Minds community van UCLL kan enkel groeien door authentieke relaties tussen studenten, medewerkers en partners.
 • Participatie en een inspirerende leer-, werk- en leefomgeving verhogen motivatie, betrokkenheid en gemeenschapsgevoel.
Een hechte community tussen alle Moving Minds van UCLL verhoogt niet alleen de motivatie, maar ook persoonlijke groei.

Realisatie

Studenten en personeel zijn actief betrokken en geven mee vorm geven aan UCLL

Tegen 2024 willen we dit gerealiseerd hebben:

 • Studenten en personeel participeren aan het vormgeven van  het beleid, de concretisering en de opvolging ervan.
 • UCLL versterkt de mogelijkheden tot het geven van input en feedback via verschillende kanalen en versterkt daarbij het sluiten van de feedbackloop.
 • Personeel en studenten krijgen tijdige, duidelijke en gerichte interne informatie op hun maat.
 • UCLL verstek het leiderschapsDNA van personeel en leidinggevenden

Living campussen hebben een uitnodigende look en feel voor de interculturele/internationale UCLL-gemeenschap

Tegen 2024 willen we dit gerealiseerd hebben:

 • Elke campus van UCLL heeft een uitnodigende look en feel waar het aangenaam leren, werken en vertoeven is.
 • Alle campussen van UCLL zijn aangepast aan hybride vormen van leren en werken.

UCLL heeft werkbaar werk en welzijn op het werk verhoogd

Tegen 2024 willen we dit gerealiseerd hebben:

 • UCLL structureel werkt gemaakt heeft van werkbaar werk en welzijn op het werk en dit zowel op het niveau van het individu, het team als de organisatie.
 • UCLL monitort systematisch het welzijn van het personeel en volgt de acties die uit de monitoring komen systematisch op.
 • UCLL heeft een duidelijk, transparant en flexibel  beleid inzake nieuwe manieren van werkorganisatie met aandacht voor een goede balans tussen thuiswerk en werk  op de campus, voor mobiliteit en voor collegiale samenwerking.