Ambitie

Onze hogeschool maximaliseert de succeservaringen voor een groeiende diversiteit van studenten tijdens hun studieloopbaan en garandeert haar afgestudeerden de beste kansen op succes in een steeds sneller veranderende  arbeidsmarkt of in hun verdere studieloopbaan.

Waarom?

De drop-out in het hoger onderwijs in Vlaanderen is nog steeds hoog.  De oriëntatie en heroriëntatie werken (nog) niet goed.  Deze drop-out heeft een hoge maatschappelijke en persoonlijke kost.

De huidige steeds sneller veranderende arbeidsmarkt heeft nood aan alle beschikbare talenten en een voortdurend updaten van die talenten. De democratisering van het hoger onderwijs is aan het stilvallen.


Motivatie

 • Oriëntatie en heroriëntatie kunnen beter
 • Hoge maatschappelijke en persoonlijke kost
 • Arbeidsmarkt snakt naar alle soorten talenten
 • Alle doelgroepen moeten onderwijskansen krijgen 
Het drop-out cijfer in Vlaanderen is te hoog. Betere oriëntering en begeleiding is één van de oplossingen.

Realisatie

UCLL bouwt haar kwaliteitsvolle graduaten verder uit

Tegen 2024 willen we dit gerealiseerd hebben:

 •  UCLL heeft kwaliteitsvolle graduaatsopleidingen in haar portfolio.   Ze vult dit portfolio doelgericht aan en vergroot haar marktaandeel voor de graduaatsopleidingen in vergelijking met de start in 2019. 
 • Voor elke graduaatsopleiding zijn er transparante leerladders naar bacheloropleidingen uitgetekend en gecommuniceerd.  

Alle talenten wegwijs maken naar en begeleiden doorheen het hoger onderwijs

Tegen 2024 willen we dit gerealiseerd hebben:

 • UCLL heeft een diverser studentenpubliek en richt zich daarbij op de groepen die ondervertegenwoordigd zijn.
 • UCLL trekt meer studenten aan die  werken en leren combineren.  Daartoe zetten we in op trajecten die tijds- en plaatsonafhankelijk zijn.
 • UCLL trekt meer levenslang leerders aan.
 • UCLL zet sterk in op een brede  (basis)begeleiding voor alle groepen van studenten met aandacht voor het welzijn van de studenten.
 • Er wordt ingezet op de oriëntering en heroriëntering van en naar de graduaatsopleidingen. 

Moving Minds DNA is zichtbaar aanwezig in UCLL

Tegen 2024 willen we dit gerealiseerd hebben:

 • De onderwijsvisie Moving Minds DNA van UCLL is in alle  opleidingen van UCLL gerealiseerd en zichtbaar aanwezig.
 • Alle  studenten van UCLL kunnen deelnemen aan een  multi-, inter- of trans disciplinair traject.