Pediatrie (20SP) | UCLL

Pediatrie, iets voor jou?

Puzzel Pediatrie

Wat?

Verpleegkunde binnen de zorgsector neonatologie en pediatrie, vereist bijzondere kennis, deskundigheid en vaardigheden. Via deze opleiding  ontwikkel je de motivatie om een betere totaalzorg te bieden aan het (zieke) kind en de ouder in multidisciplinair verband.
De gedetaileerde inhoud lees je bij de 4 modules.

Wie?

Je kan deelnemen aan dit postgraduaat als Verpleegkundige.  (bachelor of master  = specifieke instroom)
EVK’s zijn mogelijk indien je beschikt over 'eerder verworven kwalificaties'  op basis van andere vervolgopleidingen

Modules

Multidisciplinaire pediatrische casuïstiek (vaste module)
Openvouwen
Klinisch redeneren chronisch ziek kind (vaste module)
Openvouwen
Klinisch redeneren acuut ziek kind (vaste module)
Openvouwen
Inzicht in psychische kwetsbaarheid bij kinderen en jongeren (vrije module)
Openvouwen

Campus Gasthuisberg in Leuven

Praktisch

Wanneer?

De modules zijn verdeeld over 2 semesters. Als je 1 module per semester opneemt, heb je om de twee weken les.
Neem je twee modules op per semester heb je iedere week les. 

Meer info?

leen.eyckmans@ucll.be of karen.vansteenkiste@ucll.be

Kostprijs?

€400 per module

Je kan dit postgraduaat ook volgen binnen het stelsel van Vlaams Opleidingsverlof. 
Klik op de link om te kijken of je al dan niet in aanmerking komt.

(erkenningsnummer ODB-1001812)

Bijzondere beroepstitel

Wens je een Bijzondere Beroepstitel "verpleegkundige gespecialiseerd in de pediatrie en neonatologie" aan te vragen, dan kan je dit in een nieuw postgraduaat van 60 studiepunten volgen.

Pediatrie (20SP), iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype
Eerstvolgende infodag