Systeem- en netwerkbeheer | UCLL

Over het graduaat Systeem- en Netwerkbeheer

Netwerken als slagaders

Als toekomstige netwerkbeheerder zal je datacommunicatie- netwerken installeren en onderhouden, lokaal en wereldwijd. Je krijgt daarbij ondersteuning van onze lectoren die je verder helpen met al wat je nodig hebt;

Van kabels tot de cloud

Je leert hands-on netwerken installeren, monitoren en beheren. In ons hightech netwerklabo zal je computernetwerken configureren en testen, netwerkservices opzetten, netwerken beveiligen, de performantie van netwerken monitoren, netwerksoftware gebruiken, nieuwe technologieën (bv. cloud services) implementeren, …

Extra troef bovenop je diploma

UCLL is erkend als een Local Cisco Network Academy. Door deze opleiding te volgen kan je het CCNA- certificaat (Cisco Certified Network Associate)  behalen, een felbegeerd want ook vaak vereist certificaat in de wereld van de netwerktechnologie.

Studieprogramma

Het Graduaat Systeem- en Netwerkbeheer omvat 120SP en kan je volgen in een tweejarig dagtraject.

Je ziet telkens eerst de naam van het vak. Het cijfer erachter staat voor het aantal studiepunten.

semester 1 Openvouwen
Semester 2 Openvouwen
Semester 3 Openvouwen
Semester 4 Openvouwen
Carrièreswitch of nieuwe wending aan je studietraject?

Op zoek naar een carrièreswitch? Ook wie geen IT-voorkennis heeft maar wel in de sector aan de slag wil, kan deelnemen aan dit traject. Let op: dit traject is enkel te volgen in dagonderwijs!

Al een andere gelijkaardige richting in hoger onderwijs gevolgd? Je kan ook navragen of je vrijstellingen kan krijgen. Deze mogelijkheid bespreek je met de trajectcoach van de opleiding. Voor dit graduaat is dat Marc Van Volsom.

Transparantie en beleidsprioriteiten

Informatie over de kwaliteit van onze opleidingen delen we graag met jou! Ons kwaliteitszorgsysteem stelt de volgende zaken centraal:

  • Waarderend:  we hebben er vertrouwen in dat iedereen streeft naar kwaliteit en dat er basiskwaliteit aanwezig is.
  • Systematisch: waarbij continu gewerkt wordt aan kwaliteitsverbetering
  • Kritisch: met inbreng van 
    • Interne blik: studenten, personeel, alumni en werkveld 
    • Externe blik: werkveld &  onafhankelijke, externe experten via dialoogcommissies en expertenpanels

Campus Proximus

Dagopleiding

UC Leuven-Limburg streeft ernaar haar campussen in de onmiddellijke nabijheid van het bedrijfsleven te situeren om samenwerking op het vlak van onderwijs, onderzoek en dienstverlening te stimuleren. Op deze manier kan de hogeschool ook het levenslang leren meer kansen te geven (o.m. door samenwerking met VDAB en Syntra, beide buren van Campus Proximus).

Aan de slag met je diploma

Dit diploma biedt 100% jobzekerheid: je kan je technische vaardigheden inzetten in heel wat bedrijven als netwerkbeheerder of in gerelaterde functies.

Verder studeren na je bachelor

Via een vervolgtraject (kort traject van ongeveer 2 in plaats van 3 jaar in modeltraject) kan je de kan bij UCLL Professionele Bachelor Toegepaste Informatica behalen.

Systeem- en netwerkbeheer, iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype
Eerstvolgende infodag

Kwaliteitszorg

Hogeschool UCLL staat bekend om de kwaliteit van haar opleidingen. We willen er zeker van zijn dat onze studenten de beste kansen hebben op de arbeidsmarkt.
Meer informatie over onze Kwaliteitszorg

Download de kwaliteitsfiche van deze opleiding: