De energiedrager van de toekomst | UCLL

Student Energietechnologie Timo Rouffa werkt samen met zijn coaches en R&E experts Jan Elsen en Peter Van Hout aan een waterstof-opstelling. Focus? De opslag van zonne- en windenergie via waterstof. Coach en R&E Expert Peter Van Hout: “Dat heeft heel wat voordelen naar capaciteit en seizoensoverschrijdende opslag toe. Batterijen plaatsen om zomerse energie in de winter te gebruiken is onbetaalbaar voor de grote installaties. Waterstof als energiedrager kan je comprimeren waardoor het volume klein blijft en de techniek blijft redelijk simpel. Daar willen wij samen met Timo voortrekkers in zijn!”

 

Water en elektriciteit als opslagmiddel voor energie

Wanneer Timo op zoek ging naar een onderwerp voor zijn afstudeerproject, was de keuze snel gemaakt: “Ik contacteerde rechtstreeks mijn energiedocenten, Peter van Hout en Jan Elsen, met de vraag of ik aan een onderzoeksproject over hernieuwbare energie kon meehelpen. Zij zijn nu beiden mijn coaches en waren op dat moment al bezig met de waterstofopstelling en ik wilde daar meteen deel van uitmaken. Waterstof is de toekomst van energie!” Omwille van gebruik van  elektrolyse, de winning uit de combinatie van water en elektriciteit, worden waterstof- en zuurstofdeeltjes van elkaar gescheiden. In dat proces komt enkel waterdamp vrij, hierdoor is er geen CO2-impact op het milieu.

Peter Van Hout, zijn coach vanuit UCLL, knikt; “Dit project is vertrokken vanuit R&E: Sustainable Resources. Waterstoftechnologie bestond al langer op kleine schaal, maar de grote opschaling is nu pas vertrokken. Vroeger was fossiele energie dan ook goedkoop, maar met de laatste crisissen is de vraag naar alternatieven in een stroomversnelling gekomen. Mensen willen in de toekomst niet meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen of kerncentrales. Hernieuwbare energie is inderdaad niet weg te denken in de toekomst. Eigen daarin is dat zo’n energie niet voorspelbaar is: je kan niet kiezen wanneer er veel wind staat of zonne-energie te winnen is en wanneer niet. Daarom is het nuttig om die energie op te slaan. Zo komt waterstof in the picture als energiedrager.”

 

 

Van scriptie naar deel van het lessenrooster

De focus ligt in dit onderzoek op de cyclus van elektrische energie omzetten naar waterstofgas, opslaan voor een langere periode en dan de overzetting van waterstof naar elektriciteit. Timo’s drie taken zijn daar ook aan gelinkt: een studie over waterstof als energieopslag, een veiligheidsdossier met externen mee opvolgen en de opstelling zelf. “Ik ga ook de hele werking ervan uitschrijven in mijn scriptie en na de veiligheidstests zal dat ook uitgroeien tot een labo-opstelling voor de toekomstige studenten Energietechnologie.” aldus Timo.

Waterstof betekent op lange termijn namelijk niet enkel een milieuvriendelijker maar ook een goedkoper alternatief voor fossiele brandstoffen zoals benzine en aardgas. Na dit project zullen de inzichten dan ook gebruikt worden binnen het curriculum in labo’s. “Ik vind het top dat ik zo een bijdrage kan leveren om ook andere UCLL-studenten met die kennis de markt op te sturen.” De focus van de opstelling zal blijven liggen op onderzoek, maar de inzichten die het onderzoek opleveren, zullen meteen een rol spelen in de lessen.

Toekomst in stroomversnelling

Peter bevestigt de meerwaarde voor studenten en bedrijven; “We willen hier vanuit de hogeschool een voortrekker in zijn. Vanuit Research & Expertise kunnen we zo ook bedrijven hier sneller en beter mee helpen. In een volgende stap willen we er ook op inzetten om die energie op een slimme manier te gebruiken. Het is belangrijk is om aangesloten apparaten optimaal op elkaar af te stemmen dat er geen energie verloren gaat."

Timo knikt; “Zo kan je ook iets minder afhankelijk worden van het net en laat je groene energie niet verloren gaan. Soms staan windmolens stil met veel wind omdat opslag lastig is en dat is jammer: daar maakt waterstof een verschil. Het slimme beheer zal daar dan ook deel van uitmaken!”

Meer weten?

Wil je zelf samenwerken met ons expertisecentrum of in de voetsporen van Timo treden?

Van graduaat naar bachelor

Timo studeerde in het middelbaar elektromechanica en kreeg daar interesse in elektriciteit; “Ik wilde daar verder in gaan en koos voor het graduaat Hernieuwbare Energiesystemen. Het graduaat bestond toen nog maar net en werkplekleren gaf me meteen praktische ervaring. Na die ervaring bleef ik werken als jobstudent en koos ik voor een verkort traject in de bachelor Energietechnologie. Ik wilde zo ook die bredere basis om later te kunnen doorgroeien, naast die praktische kennis.”

Zelf benieuwd naar de opleidingen? Ontdek ze hier:

Bedrijven versterken

UCLL’s Research & Expertise organisatie maakt een verschil en draagt een steentje bij in de ontwikkeling van duurzame energieoplossingen voor onze planeet. De expertisecentrum 'Sustainable Resources' onderzoekt onder meer de impact van de omgeving and het klimaat op menselijke gezondheid en mogelijkheden voor bedrijven om daar een verschil in te maken. Om goede strategieën te ontwikkelen voor de toekomst, is het essentieel om naar de huidige en toekomstige oplossingen te kijken. Met het oog op innovatie vooruit!

Zelf samenwerken met onze R&E Teams?