Overslaan en naar de inhoud gaan

Wereldburgers engageren

U bent hier

ambitie3.png

ambitie

UCLL motiveert haar volledige community om zich als wereldburgers te engageren. Al haar Moving Mind s werken doelgericht mee aan het behalen van de  17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties . Internationalisering, ofwel het samenwerken met buitenlandse instellingen in Europa en daarbuiten, is van groot belang voor de ontwikkeling van kwaliteitsvol onderwijs en onderzoek
#UCLLwereldburgers 

 

Motivatie

  • Samenleven binnen de limieten van onze planeet is een must.
  • Diversiteit in Vlaanderen stijgt en we moeten de sociale cohesie waarborgen. 
  • Studenten, medewerkers en alumni moeten kunnen deel uitmaken van een wereld met superdiversiteit.
  • Voor kwaliteitsvol onderwijs en onderzoek is internationalisering een onmisbare bouwsteen.
 
 

"Kunnen denken en werken in een mondiale context is essentieel voor het behoud van onze welvaart"

Realisatie

UCLL implementeert Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 4.7 van de Verenigde Naties

Tegen 2022 willen we dit gerealiseerd hebben:

  • UCLL heeft een gedragen visie en beleid t.a.v. duurzaamheid, gebaseerd op de SDG’s van de Verenigde Naties
  • UCLL vertaalt deze visie en dit beleid in alle diensten, Research & Expertise en in de opleidingen naar de eigen context.  

Alle opleidingen implementeren internationale en interculturele competenties

Tegen 2022 willen we dit gerealiseerd hebben:

  • Alle opleidingen hebben internationale en interculturele competenties geïmplementeerd in hun curricula: persoonlijke groei, interculturele competenties, taalvaardigheid, internationale betrokkenheid en internationale vakkennis. Dit betekent het ontwikkelen van een opleidingseigen visie, einddoelen én leerlijnen. 
  • De internationale en interculturele competenties vormen een integraal onderdeel van het personeelsbeleid van UCLL

Alle bacheloropleidingen creëren internationaal gerichte leeromgevingen

Tegen 2022 willen we dit gerealiseerd hebben:

  • Alle bacheloropleidingen realiseren internationale leeromgevingen waarbij ‘internationalisation at home and abroad’ voor alle studenten optimaal wordt gebruikt via het mixen van Vlaamse met buitenlandse studenten.   
  • Alle bacheloropleidingen bouwen internationale partnerschappen uit die hen in staat stellen aan internationale benchmarking te doen en te participeren aan minstens één internationaal netwerk.