Overslaan en naar de inhoud gaan

Project 'FAST'

Sensibilisering rond antibioticaresistentie met behulp van een snelle antibioticaresistentietest
Antibioticaresistentie is een wereldwijd probleem, maar voornamelijk in het Zuiden wordt een grote stijging vastgesteld. De voornaamste redenen van de hoge incidentie van antibioticaresistentie is het overmatig en verkeerd gebruik van antibiotica. Jaarlijks sterven er 700 000 mensen aan infecties veroorzaakt door resistente bacteriën, het terugdringen van resistentie is dus van fundamenteel belang. 

Het onderzoeksproject ‘FAST’ werkt aan de ontwikkeling van een snelle antibioticaresistentietest, waarbij een snelle bepaling van antibioticaresistentie zorgt voor een snellere toediening van het gepaste antibioticum en dus minder resistentieontwikkeling. Het onderzoeksproject heeft al een aantal veelbelovende resultaten opgeleverd: de antibioticagevoeligheid van een E. coli bacterie kan 5 maal sneller worden opgespoord in vergelijking met de huidige methodes die gebruikt worden in klinische laboratoria.

Studenten Biomedische Laboratoriumtechnieken (BLT) op campus Gasthuisberg in Leuven en campus Diepenbeek voeren onderzoekswerk uit in het kader van het vak ‘Wetenschappelijke vaardigheden 2: Internationaal projectwerk’. De studenten voeren experimenten uit in het labo om deze antibioticaresistentietest te optimaliseren. Het project werkt samen met de universiteit van Cuenca (Ecuador) waardoor we studenten kunnen uitsturen en ontvangen om onderzoekswerk uit te voeren rond antibioticaresistentie. Deze studenten zijn dan ook de ideale ambassadeurs om antibioticaresistentie onder de aandacht te brengen van hun medestudenten en iedereen te sensibiliseren voor het correct gebruik van antibiotica.

“Tegen 2050 kunnen de resistente bacteriën een groter sterftecijfer veroorzaken dan kanker. Maar door de ontwikkeling van een snelle test kan antibioticaresistentie teruggedrongen worden.”

Maarten Hendrickx, projectcoördinator

mmf_fast.png
Studenten Biomedische Laboratoriumtechnieken leren werken met de flow cytometer, een toestel waarmee antibioticaresistentie op een snelle manier opgespoord wordt (UCLL, Campus Gasthuisberg)

mmf_fast2.png
Stalen met resistente bacteriën worden door de studenten klaargemaakt voor verdere analyse.

mmf_fast3.png
Voorstelling onderzoeksresultaten van de studenten aan hun collega’s en internationale uitwisselingsstudenten.


Welk verschil maakt uw steun?

De financiële steun zal gebruikt worden om onderzoeksmateriaal aan te kopen zodat studenten op een kwalitatieve manier onderzoek kunnen verrichten. Tevens wordt de steun ook gebruikt om studenten uit het Zuiden de mogelijkheid te geven om onderzoekswerk te verrichten op Campus Gasthuisberg UCLL.

Voor 40€ kunnen we een groepje studenten een week onderzoek laten doen op een antibioticaresistente bacterie.

Steun dit project

  • Wil je dit project graag steunen? Dat kan door 'project FAST’ te vermelden bij je overschrijving aan de Moving Minds Foundation. 

Een gift doen

  • Of wil je dit project steunen met andere dan geldelijke middelen? Meer dan een eenmalige gift? Neem dan contact op met de projectcoördinator binnen UCLL.

Contact

Dr. Apr. Maarten Hendrickx, projectcoördinator ‘FAST’ voor UCLL 
maarten.hendrickx [at] ucll.be ( )
016 375 200

mhendrickx_av.png

Partners

Occhio
occhio.png 

Instituut Tropische Geneeskunde

itma.png

Klinisch labo, UZ Leuven

uzl.png

Universiteit van Cuenca

udc.png
 
Hospital Vincente Corral Moscoso

mdsp.png


duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN

Het project ‘FAST’ wil bijdragen tot het bereiken van volgende Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties: 

 sdg-icon-nl-rgb-03.jpg
Door de sensibilisatie en de ontwikkeling van een snelle antibioticaresistentietest wordt gezondheid en welzijn verbeterd
 
sdg-icon-nl-rgb-04.jpg
Studenten krijgen de mogelijkheid om kwalitatief onderzoek te verrichten rond antibioticaresistentie aan de UCLL maar ook bij onze buitenlandse partner (University of Cuenca).