Overslaan en naar de inhoud gaan

Kwaliteit van de opleiding

De score van deze opleiding

oef_lager_onderwijs_pagina_1.jpg 
Voor elke opleiding wordt er een kwaliteitsfiche opgesteld. In deze fiche staan de belangrijkste beleidsprioriteiten voor deze opleiding. Je vindt er ook een samenvatting van sterke punten en aandachtspunten.
 

de lerarenopleiding en unesco

Vanuit ons pedagogisch project ondersteunt de Lerarenopleiding de Unesco-missie en de 17 Duurzame-Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) die gericht zijn op het respecteren en realiseren van de mensenrechten van ieder mens. De nadruk ligt op SDG4: "Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen".
 

info sdg's

De Lerarenopleiding van UCLL is lid van het grootste internationale scholennetwerk ASPnet. Het UNESCO Associated Schools Project Network (ASPnet) verbindt onderwijsinstellingen van over de hele wereld met elkaar rond een gezamenlijk doel: vrede bouwen in de hoofden en harten van kleuters, kinderen en jongeren. UCLL neemt een trekkersrol op in het Vlaamse ASPnet.

over unesco