Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Orthopedagogie Hasselt graduaat:

Als opvoeder/begeleider begeleid je cliënten met uiteenlopende hulpvragen. We leren je de noden van de cliënt juist te interpreteren en je handelen af te stemmen op zijn of haar hulpvraag. Tijdens de opleiding leer je ondersteuning bieden in leef-, leer-, werk- en vrijetijdssituaties, met aandacht voor de totale context van de cliënt. Je leert te handelen vanuit verbondenheid en gelijkwaardigheid met erkenning van de eigenheid en de verscheidenheid van cliënten.

  • je traint je communicatieve vaardigheden
  • je ontwikkelt een emancipatorische begeleidingsstijl
  • je verwerft inzicht in de persoonsontwikkeling en levenslooppsychologie
  • je leert actuele orthopedagogische visies en methoden toe te passen.
  • je komt alles te weten over je rechten en plichten als welzijnswerker
  • systemisch denken en handelen wordt jouw tweede natuur

Wij bieden een programma aan dat gericht is op het helpen ontplooien van je hele persoonlijkheid. We ondersteunen de ontwikkeling van kernkwaliteiten zoals assertiviteit, empathie, flexibiliteit, kritische ingesteldheid, betrokkenheid, verantwoordelijkheidszin en betrouwbaarheid.