Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Orthopedagogie Hasselt graduaat:

Als opvoeder/begeleider begeleid je cliënten met uiteenlopende hulpvragen. We leren je de noden van de cliënt juist te interpreteren en je handelen af te stemmen op zijn of haar hulpvraag. Tijdens de opleiding leer je ondersteuning bieden in leef-, leer-, werk- en vrijetijdssituaties, met aandacht voor de totale context van de cliënt. Je leert te handelen vanuit verbondenheid en gelijkwaardigheid met erkenning van de eigenheid en de verscheidenheid van cliënten.

  • je traint je communicatieve vaardigheden
  • je ontwikkelt een emancipatorische begeleidingsstijl
  • je verwerft inzicht in de persoonsontwikkeling en levenslooppsychologie
  • je leert actuele orthopedagogische visies en methoden toe te passen.
  • je komt alles te weten over je rechten en plichten als welzijnswerker
  • systemisch denken en handelen wordt jouw tweede natuur

Wij bieden een programma aan dat gericht is op het helpen ontplooien van je hele persoonlijkheid. We ondersteunen de ontwikkeling van kernkwaliteiten zoals assertiviteit, empathie, flexibiliteit, kritische ingesteldheid, betrokkenheid, verantwoordelijkheidszin en betrouwbaarheid.

grad_-_otho_-_hasselt_-_programma.png

 

Het is een praktijkgerichte dagopleiding, waarin je al doende zal leren wat het beroep inhoudt. Ongeveer de helft van de opleiding leer je effectief op de werkvloer.

We bieden een nauwe opvolging en begeleiding. Je komt als student terecht in een vaste klasgroep van (max) 25 studenten. Door het werken in kleine, vaste groepen, is er veel interactie mogelijk in en naast de lessen. Onze docenten zijn hierdoor ook erg bereikbaar voor de studenten.

 

Bekijk het studieprogramma in meer detail: