Overslaan en naar de inhoud gaan

Orthopedagogische begeleiding Hasselt
Graduaat

U bent hier

Eerstvolgend infomoment Orthopedagogische begeleiding Hasselt graduaat:

GespeciaLiseerd opvoeder/begeleider:
iets voor jou?

Op een bepaald punt in het leven kan iemand nood hebben aan begeleiding. Dat kan het gevolg zijn van een beperking, opvoedingsproblemen, ziekte, emotionele moeilijkheden, gedragsproblemen, ... Als opvoeder/begeleider bied je ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen in hun woon- en leefsituatie of bij hun dagbesteding en vrije tijd. Je wordt opgeleid tot ‘specialist van het gewone’ zodat cliënten hun dagelijkse leven zinvol kunnen invullen. Je vertrekt hierbij vanuit de talenten en mogelijkheden van de cliënten.

De graduaatopleiding orthopedagogische begeleiding biedt je een basisvorming om als opvoeder of begeleider optimaal te kunnen functioneren bij verschillende doelgroepen en in diverse sectoren:

 • Voorzieningen voor kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap
  erkend door het Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap
 • Bijzondere Jeugdzorg
 • Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning
 • Centra voor Integrale Gezinszorg
 • Buitenschoolse Kinderopvang
 • Centra voor Algemeen Welzijnswerk
 • Jeugd- en jongerenwelzijnswerk
 • Internaten
 • Diensten voor begeleid wonen
 • Asielcentra
 • Opvoedingswinkels
 • Werkingen voor arbeidszorg
 • ... .

De wisselwerking tussen theorie en praktijk is het uitgangspunt van deze opleiding, want op die manier ontwikkel je de nodige competenties. Naast het volgen van de lessen, doe je daarom ook heel wat praktijkervaring op in de welzijnssector. Als student ga je zelf op zoek naar een praktijkplaats binnen het orthopedagogische werkveld. Mogelijke werkplekken vind je hier

Als je werkt binnen de welzijnssector, dan kan je werk gelden als de vereiste praktijkervaring. M.a.w. je kan de volledige uren beroepspraktijk (stage)  op de eigen werkplek presteren wanneer je aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Als je elders werkt en je wilt dit combineren met de opleiding, onderzoeken we graag samen met jou wat mogelijk (en haalbaar) is. Voor het campusonderwijs moet je je gemiddeld 1,5 dag per week overdag kunnen vrijmaken. Daarnaast moet je wekelijks ongeveer 15 à 20 uren stage lopen. Deze uren mag je in shiften, weekends, vakantieperiodes ... presteren.

Interesse in de opleiding?

Mail/telefoneer dan naar de opleidingscoördinator Joëlle Jordens via graduaat.ortho.limburg [at] ucll.be of  011 180 756

Ook verdere vragen zijn bij haar welkom.