Overslaan en naar de inhoud gaan

Studieprogramma

De opleiding is opgebouwd rond 6 leerlijnen die uitdrukken tot welk profiel we de orthopedagogisch begeleider willen opleiden: een sterke authentieke, breed inzetbare basiswerker die zichzelf bevraagt om kwaliteitsvol te blijven functioneren, kritisch en probleemoplossend samenwerkt en bijdraagt tot de kwaliteit van leven van cliënt en hun directe omgeving. 

Systemisch werken

Elke hulpverlener kijkt door een bepaalde bril, gebruikt een referentiekader om zicht te krijgen op de problemen van zijn cliënt. Het 'systeemdenken' biedt zo'n kader om de complexiteit van menselijke problemen te verkennen. Rode draad is de communicatietheorie van Watzlawick die de orthopedagogisch begeleider helpt de situaties van de eigen cliënten te analyseren en te doorgronden wat zich in teams afspeelt.

(Ortho)(ped)agogisch begeleiden en handelen

In verbondenheid en gelijkwaardigheid sta je open voor de cliënt in zijn totaliteit en in zijn sociale context. Je (ortho)pedagogische grondhouding is de absolute basis; methoden en strategieën worden je tweede natuur.  

Krachtgericht werken

Een opvoeder/begeleider begeleidt cliënten met uiteenlopende hulpvragen. Tijdens de opleiding  leer je de talenten en mogelijkheden van verschillende doelgroepen kennen en je begeleiding hier op af te stemmen. Samen met de cliënt analyseer je zijn ondersteuningsnood en zoek je naar de doelen en oplossingen die voor hem zinvol zijn

Handelen vanuit psychologische kaders

Psychologische kaders helpen zelfinzicht en inzicht in anderen te vergroten en waar nodig te nuanceren.

Reflecteren vanuit het beroepswaardenkader

De student heeft handvatten nodig om op de werkplek te functioneren. Je taken in het hier en nu worden ondersteund door de kaders van het beroepsgeheim, de kritische (zelf)reflectie, het bewust en doelgericht handelen en zo meer.

Beroepspraktijk

Binnen de leerlijn Beroepspraktijk functioneer je in een reële werksituatie. Hands-on met een voortdurende kruisbestuiving tussen wat het campusonderwijs aanreikt en wat de werkvloer aanreikt. Deze kruisbestuiving is sine qua non: zonder werkplekleren in een reële context is leren op de campus niet mogelijk; zonder campusonderwijs is het (groei)proces op de werkvloer niet mogelijk.

Het programma krijgt vorm in een 2 ‘modeltrajecten’, een tweejarig of driejarig. Iedere inschrijving wordt pas afgerond na een instapgesprek waarin we samen zorgvuldig afwegen welk modeltraject het best aansluit bij jouw situatie en verwachtingen.


Tweejarig traject

Driejarig traject

Als student ga je zelf op zoek naar een praktijkplaats binnen het orthopedagogische werkveld. Een overzicht van mogelijke werkplekken vind je hier.

Bekijk het studieprogramma in meer detail:

Studieprogramma in detail