Overslaan en naar de inhoud gaan

Inschrijven

U bent hier

Je bent ingeschreven voor het graduaat Maatschappelijk werk.

 

Stap 1. Infomoment en instapgeprek

Je inschrijvingsproces start met een infomoment en met een instapgesprek bij de coördinator die peilt naar jouw verwachtingen en vragen. Jullie stellen samen jouw ‘Individueel StudieProgramma’ of ISP op.

 

De namen en e-mailadressen van de coördinatoren zijn:

 

Stap 2. Inschrijven op het secretariaat

Na het instapgesprek kom je langs op het secretariaat voor:

 • de registratie van jouw ISP;
 • een fotokopie van je identiteitskaart en van je diploma secundair onderwijs of een ander geldig certificaat of getuigschrift (zie daarover:  https://www.ucll.be/studeren/inschrijven/toelatingsvoorwaarden/diplomavo...). Breng deze documenten dus zeker mee;
 • de registratie van jouw persoonsgegevens in de online inschrijvingstool van hogeschool UCLL. In deze tool kan je ook aanduiden of je in aanmerking komt voor een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap;
 • de betaling van het cursusgeld via Bancontact. Cash betalen is niet mogelijk.

 

Heb je geen diploma secundair onderwijs of een geldig certificaat, dan leg je een toelatingsproef af.

Je dient je daarvoor in te schrijven via de website van de associatie KU Leuven:  https://associatie.kuleuven.be/onderwijs/studeren-op-maat/graduaat#leerplicht. Op deze website vind je verdere informatie over de toelatingsproef.

 

Lukt het niet om onmiddellijk na het instap- of planningsgesprek langs te gaan bij het secretariaat, doe dit dan zo snel mogelijk tussen 9-12u en 13-16u op:

 • maandag 19, dinsdag 20, donderdag 22, vrijdag 23, maandag 26, woensdag 28, donderdag  29 en vrijdag 30 augustus.

Zolang jouw ISP niet bevestigd is door het secretariaat, is jouw plaats in de klas niet verzekerd.

 

Wordt jouw opleiding (inschrijvings- en cursusgeld ) door een andere instantie betaald (VDAB, werkgever, OCMW, …), dan dien je hiervan een attest of verklaring voor te leggen wanneer je op het secretariaat komt inschrijven. Vraag het attest of de verklaring dus tijdig aan bij de derde betaler. De naam, het adres en het rekeningnummer van de derde betaler moeten op het attest vermeld staan.

 

Ben je werkend, dan kan je, indien je aan bepaalde criteria voldoet, gebruik maken van Betaald educatief verlof (BEV) of Vlaams opleidingsverlof (VOV). Vanaf 1 september 2019 vervangt het VOV het vroegere BEV. Meer informatie hierover vind je op https://www.werk.be/online-diensten/vlaams-opleidingsverlof. Met vragen over BEV, VOV of opleidingscheques kan je steeds op het secretariaat terecht bij Agnes De Puydt (agnes.depuydt@ucll.be).

 

Stap 3. Verdere verwerking

Nadat jouw inschrijving door UCLL is verwerkt, ontvang je per post na 15 augustus:

 • een uitnodiging (kraskaart) om je UCLL account  te activeren. Doe dit meteen. Zonder deze account kan je niet werken op de klascomputers van de Sociale School. Je krijgt een persoonlijk studentennummer en een UCLL mailadres toegewezen;
 • jouw studentenkaart;
 • inschrijvingsattesten;
 • een eerste factuur voor de betaling van de vaste kost van het inschrijvingsgeld. Een tweede factuur voor de variabele kost van je inschrijvingsgeld wordt nadien per mail gestuurd.

 

In het begin van het academiejaar organiseren we infosessies waarin je leert hoe je je lessenrooster kan raadplegen in de roostertoepassing van UCLL (https://rooster.ucll.be).

 

Vanaf 9 september kan je jouw ISP raadplegen in het KU Loket (https://www.ucll.be/kuloket) waar je toegang toe krijgt nadat je jouw UCLL account hebt geactiveerd.

 

Meer informatie over de studiekosten: cursus- in inschrijvingsgeld, studietoelagen Vlaamse Gemeenschap en studiefinanciering door de Sociale Dienst

De studiekosten omvatten twee delen: het cursusgeld en het inschrijvingsgeld.

Cursusgeld

Het gewicht van opleidingenonderdelen wordt uitgedrukt in ‘studiepunten’. Het cursusgeld bedraagt in principe 5 euro per studiepunt. Zo bedraagt het cursusgeld van een opleidingsonderdeel van 3 studiepunten 15 euro. Het cursusgeld dekt alle basiskosten van cursusmateriaal, fotokopieën en handboeken. Bij een enkel opleidingsonderdeel ligt het cursusgeld iets hoger omwille van het duurdere handboek.

 

In de opleiding orthopedagogie zijn er in het totale opleidingstraject twee externe, meerdaagse trainingen met overnachting die telkens 90 euro kosten. Die kost is niet inbegrepen in het cursusgeld en wordt apart gefactureerd.

 

Inschrijvingsgeld

Vanaf september 2019 hebben studenten van graduaatsopleidingen recht op studietoelagen (studiebeurzen) van de Vlaamse Gemeenschap. Het inschrijvingsgeld hangt af van je statuut als niet-beursstudent, bijna-beursstudent of beursstudent. Dat statuut wordt bepaald door je inkomensgrens en gezinssituatie (zie https://www.studietoelagen.be/wat-vanaf-2019-2020).

 

Het inschrijvingsgeld is samengesteld uit twee delen: een vast bedrag en een bedrag per studiepunt.

In 2019-20 bedraagt het inschrijvingsgeld:

 

vast gedeelte

variabel gedeelte

Beursstudent

€ 110,80

€ 0 per studiepunt

Bijna-beursstudent

€ 242,80

€ 4,20 per studiepunt

Niet-beursstudent

€ 242,80

€ 11,60 per studiepunt

 

Een voorbeeld: een niet-beursstudent die voor 30 studiepunten inschrijft, betaalt het basisbedrag van 242,80€ + (30 studiepunten x 11,60€) = 590,80€. Een beursstudent die voor 30 studiepunten inschrijft, betaalt 110,80 euro.

 

Van zodra UCLL jouw online inschrijving verwerkt heeft, ontvang je een eerste factuur voor het vast gedeelte. Nadat de administratieve verwerking van jouw ISP rond is, volgt een tweede factuur voor het variabele deel.

De hogeschool hanteert volgende terugbetalingsregeling bij stopzetting of uitschrijving eenmaal het academiejaar gestart is (https://www.ucll.be/studeren/inschrijven/studietoelage-en-studiegeld/academiejaar-2019-2020).

 

Bij uitschrijving vóór 16 september wordt er geen inschrijvingsgeld aangerekend en krijg je het reeds betaalde cursusgeld teruggestort. Schrijf je na 16 september uit voor de volledige opleiding dan krijg je het vast gedeelte niet terugbetaald.

Schrijf je na 16 september uit voor één of meerdere opleidingsonderdelen dan gelden volgende afspraken:

 • Schrijf je in september-januari, binnen de vier weken na de bevestiging van jouw inschrijving, uit voor een opleidingsonderdeel dat nog moet opstarten? Dan krijg je de variabele studiepuntenkost en het cursusgeld ervan volledig terugbetaald. Tussen 4 en 8 weken na inschrijven, krijg je nog de helft van de studiepuntenkost en het cursusgeld terugbetaald. Na 8 weken krijg je geen terugbetaling meer.
 • Schrijf je vanaf 3 februari uit voor een opleidingsonderdeel dat nog moet opstarten, dan heb je vier weken de tijd om uit te schrijven en de volledige studiepuntenkost en het cursusgeld terug te krijgen. Tussen 4 en 8 weken krijg je de helft van de studiepuntenkost en het cursusgeld terugbetaald. Na 8 weken krijg je geen terugbetaling meer.

 

Sociale dienst

Onze opleidingen en hogeschool werken nauw samen met de Sociale Dienst van KU Leuven (https://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/socialedienst). Deze bevindt zich in het Van Dalecollege in de Naamsestraat 80 te Leuven. Tel.: 016 32 44 28. E-mail: socialedienst@kuleuven.be

Bij hen kan je laten berekenen voor welk inschrijvingstarief (beurs, bijna-beurs-, niet-beursstudent) jij in aanmerking komt. Neem jouw laatste aanslagbiljet en jouw ISP voor 2019-20 mee. Daarnaast helpt de Sociale Dienst je graag verder met al je vragen rond studiekosten, studiefinanciering en sociaal statuut.

 

De studietoelage (studiebeurs) van de Vlaamse Gemeenschap kan pas officieel aangevraagd worden vanaf 1 augustus. Dit belet niet dat je bij het online inschrijven (zie boven stap 2) reeds aankruist dat je, gegeven jouw inkomensgrens, (vermoedelijk) beursstudent zal zijn. Blijk je achteraf toch geen recht te hebben op een studiebeurs, dan zal je van de hogeschool een bijkomende factuur ontvangen om het verschil in inschrijvingsgeld bij te passen.

Uitbetalingen van studiebeurzen gebeuren ten vroegste in september.

 

De Sociale Dienst biedt ook zelf extra financiële steun in bepaalde situaties. De aanvraagdocumenten voor extra ondersteuning vanuit de Sociale Dienst zullen vanaf 1 juli online beschikbaar zijn. De Sociale Dienst kan pas een voorschot uitbetalen een tweetal weken na de verwerking van je inschrijving en in elk geval na 1 juli.