Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Biomedische laboratoriumtechnologie:

  • De bachelor opleiding Biomedische laboratoriumtechnologie bestaat uit 180 studiepunten verdeeld over drie opleidingsfasen. De opleiding heeft twee afstudeerrichtingen:
    • medische laboratoriumtechnologie (MLT) of
    • farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie (FBT). 
    De eerste opleidingsfase is dezelfde voor beide afstudeerrichtingen. Tijdens semester 2 van deze eerste opleidingsfase maak je een keuze tussen de twee afstudeerrichtingen, die van start gaan in fase 2. De afstudeerrichting FBT wordt enkel op campus Gasthuisberg gedoceerd. 
  • In de eerste opleidingsfase verwerf je de nodige wetenschappelijke basis. Naast chemie, fysica en wiskunde, krijg je vanaf de start ook meer beroepsgerichte, biomedische vakken zoals cel- & moleculaire biologie, microbiologie en biologie van de mens. Je leert binnen elk opleidingsonderdeel ook praktische vaardigheden
  • Het curriculum van de bachelor opleiding Biomedische laboratoriumtechnologie op Campus Diepenbeek en Campus Gasthuisberg is perfect op elkaar afgestemd. Tegelijkertijd hebben we nog de ruimte om eigen accenten te leggen. 
  • Vanaf academiejaar 2018-2019 zal het curriculum georganiseerd worden in vier periodes van telkens 7 lesweken en 1 examenweek. Op deze manier worden je opdrachten en je studielast gespreid. Je volgt theorielessen in een grote aula en maakt oefeningen in kleine groepjes. Je voert practica uit in het labo en werkt in kleine groepjes aan projectopdrachten. Gemiddeld heb je 21 contacturen op school. Thuis dien je nog practica voor te bereiden, verslagen te schrijven en projecten uit te werken. Doordat je maar een beperkt aantal opleidingsonderdelen langs elkaar aangeboden krijgt, word je volledig ondergedompeld in de leerstof. Elke periode wordt bovendien afgesloten met een afrondend examen. Zo krijg je snel feedback. 

studietabel_fase_1_-aangepast.jpg

medische laboratoriumtechnologie (mlt)

Via theoretische lessen én practica leer je lichaamsvochten onderzoeken (klinische chemie), bacteriën opsporen en identificeren (microbiologie), bloedcellen (hematologie) en weefselpreparaten bestuderen (histologie). Daarnaast is er aandacht voor immunologie en klinische biotechnologie.

farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie (fbt)

In FBT word je getraind om onderzoek te ondersteunen in de moleculaire biologie, cel- en weefselkweek, histologie, toegepaste microbiologie, immunologie, farmacologie, farmaceutische technologie en toxicologie. Diverse domeinen die de veelzijdigheid van de opleiding aantonen.

studieprogramma's

Studieprogramma:  Biomedische laboratoriumtechnologie in Leuven

Studieprogramma:  Biomedische laboratoriumtechnologie in Diepenbeek