Overslaan en naar de inhoud gaan

Content and Language Integrated Learning
Postgraduaat

U bent hier

Wat is CLIL?

Sinds september 2014 kunnen secundaire scholen in Vlaanderen schoolvakken aanbieden in een vreemde taal. Zo krijgen leerlingen bijvoorbeeld biologie in het Duits, economie in het Engels of lichamelijke opvoeding in het Frans. CLIL (Content and Language Integrated Learning) is een werkvorm waarin het Frans, Engels of Duits als instructietaal wordt gebruikt om een niet-taalvak te onderwijzen. In Wallonië bestaat dit al langer onder de vorm van ‘immersieonderwijs’.

Om als CLIL-leerkracht aan de slag te kunnen gaan, moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden:

  • beschikken over een onderwijsbevoegdheid voor een zaakvak;
  • een opleiding gevolgd hebben in de CLIL-didactiek;
  • de taal waarin je je zaakvak gaat geven voldoende beheersen.

In België gaat dit over de volgende talen: Engels, Frans, Duits of Nederlands (voor diegenen die in Wallonië les willen geven).

Aan hogeschool UCLL kan je een volwaardige opleiding tot CLIL-leerkracht volgen en dat is uniek in Vlaanderen. Meer en meer scholen introduceren CLIL en zijn daarom op zoek naar geschikte leerkrachten. Het is dus een belangrijke troef wanneer je dit postgraduaatsdiploma aan je (toekomstige) werkgever kan voorleggen!

Leestip CLIL

 

CLIL-NIEUWS

UCLL is al jaren in de ban van CLIL! Liesbeth Martens: "In 2014-2015 begeleidden we samen met de VUB, dankzij het prioritaire nascholingsproject ‘Klaar voor CLIL’,  meer dan 20 secundaire scholen in hun eerste CLIL-stappen. In 2015-2016 startten we met onze VUB-partners een meerjarig onderzoek naar de effecten van CLIL op de leerresultaten van leerlingen. We onderzochten de invloed van CLIL op hun beheersing van de doeltaal en de schooltaal. Bovendien gingen we na wat de invloed van CLIL is op de algemene motivatie van de leerlingen en peilden we naar de houding van de leerlingen tegenover de CLIL-lessen."

Onderzoeksrapport CLIL-handboek reportage VRT

 

Doelstellingen van de opleiding

In het postgraduaat krijg je een sterk onderbouwd programma voor individuele leerkrachten of schoolteams die recent met CLIL zijn begonnen of die overwegen dit in de nabije toekomst te doen. De opleiding is voldoende breed om naast vakgebonden CLIL-leerkrachten en taalleerkrachten ook coördinatoren en directies aan te trekken.  

We reiken inzichten, handvatten, concrete ideeën en good practices aan waarmee ze aan de slag kunnen in hun onderwijspraktijk. 

Zowel theoretisch onderbouwde vakken als organisatorische en beleidsmatige aspecten van CLIL komen aan bod, afgewisseld met praktische werkcolleges en didactiek. Wie op zoek is naar een meer verdiepende opleiding binnen meertalig onderwijs inclusief stages, kan ook terecht in de banaba meertalig onderwijs.

 

iets voor jou?

Dit postgraduaat CLIL richt zich in de eerste plaats op leerkrachten en schoolmedewerkers (directieleden, begeleiders, etc.) uit het secundair onderwijs die recent met CLIL zijn begonnen of die overwegen CLIL in de nabije toekomst in te voeren, en die een nood voelen aan extra vorming. Dit kunnen CLIL-leerkrachten in Vlaanderen en Nederland zijn, maar ook immersieleerkrachten uit Wallonië. Binnen de groep leraren zijn zowel zaakvakleerkrachten, praktijkleerkrachten als taalleerkrachten welkom. Ook professionals die niet direct in een CLIL-context werkzaam zijn, (zoals NT2-leerkrachten, zaakvak- en praktijkleerkrachten) kunnen in het postgraduaat methodieken leren om nog taalkrachtiger les te geven en écht werk te maken van taalgericht vakonderwijs. Voor recent afgestudeerde leerkrachten die overwegen een bijkomende studie aan te vatten om hun inzetbaarheid te vergroten, is dit ook mogelijk.

Wie reeds over lesbevoegdheid voor een vreemde taal beschikt, krijgt vrijstelling voor de taalcomponent van de opleiding (7 studiepunten) en kan op die manier nog 45 studiepunten bij volgen om een bijkomende lesbevoegdheid te verkrijgen. Zo vormt het postgraduaat (17 SP) samen met de verkorte bacheloropleiding (45 SP) een voltijds jaar studeren dat plots veel meer deuren opent op de arbeidsmarkt.

Download folder smaakmaker CLIL-didactics