Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Postgraduaat CLIL:

studieprogramma

Het postgraduaat bestaat uit 5 vakken, met een totaal van 24 studiepunten, waarmee je bij slagen voldoet aan de twee wettelijke vereisten om als CLIL-leerkracht aan de slag te kunnen: een gedegen kennis van de CLIL-didactiek én het vereiste vreemdetaalniveau (C1).

De invulling van het postgraduaat bestaat uit de volgende vakken en studiepunten (SP):

  • CLIL didactics - 4 studiepunten in semester 1 en 2
  • CLIL linguistics - 3 studiepunten in semester 2
  • Organising CLIL - 3 studiepunten in semester 1
  • Linguistic environments - 4 studiepunten in semester 1
  • Language, code and culture - 3 studiepunten in semester 2
  • Taal: Keuze uit Engels, Frans, Duits of Nederlands als vreemde taal - 7 studiepunten in semester 1 en 2

Je kan de opleiding over meerdere jaren te spreiden. Je kan bijvoorbeeld in jaar 1 een deel van de vakken volgen en in jaar 2 het resterende deel.

Meer inhoudelijke informatie over de opleidingsonderdelen vind je in de programmagids.

 

Taal van de opleiding

De voertalen voor de vakken zijn het Engels en het Frans, slechts sporadisch ook het Nederlands. Er wordt dus van de studenten verwacht dat zij in voldoende mate deze talen beheersen om de lessen te volgen (passieve kennis, niveau B1). Vermits in de lessen de CLIL-methodieken gehanteerd worden, krijg je voldoende ondersteuning om de inhouden te begrijpen en je te uiten in deze talen. Het minder goed beheersen van de voertaal kan geen hinderpaal zijn om al dan niet te slagen voor het vak. De student kiest sowieso (minstens) één CLIL-taal die hij op niveau C1 moet beheersen.

Taallessen

In het postgraduaat CLIL zijn 7 studiepunten voorzien voor praktijkcolleges Taal. Het gaat hier over de vreemde taal waarin de CLIL-leerkracht zijn lessen zal geven. Dit is voor Vlaanderen het Frans, het Engels of het Duits. Voor Wallonië is dit het Nederlands, het Engels of het Duits. In Nederland is dit doorgaans het Engels. Wie reeds aan de taalvereisten voldoet (meer info) en dit ook kan staven, wordt vrijgesteld van de taalcomponent in de opleiding. Als je reeds startbekwaam bent voor één vreemde taal, kan je via het postgraduaat voor een bijkomende vreemde taal het getuigschrift halen. Voor de studenten die de taalopleiding (7 SP) binnen het postgraduaat volgen, geldt het volgende:

Mogelijkheid 1

Je volgt een taalopleiding in een zelf gekozen instelling (privé of zelfstudie) en legt een examen af dat je C1-bekwaamheid aantoont (meer info). Samen met een voldoende resultaat voor de andere vakken van het postgraduaat bezorgt dit jou het getuigschrift van het postgraduaat. Indien je het C1-taalniveau nog niet behaalt na 1 jaar, wordt het getuigschrift van het postgraduaat uitgesteld tot je het bewijs van C1 kan voorleggen. In afwachting kan je wel creditbewijzen ontvangen voor de vakken die je met goed gevolg aflegde.

Mogelijkheid 2

Je volgt een taalopleiding aan het Centrum voor Levende Talen (CLT) in Leuven, een partnerinstelling van hogeschool UCLL. Deze opleiding kost € 180  (niet begrepen in het inschrijvingsgeld van het postgraduaat CLIL). Vóór inschrijving aan het CLT leg je een plaatsingsproef af. Als uit de plaatsingsproef blijkt dat je huidige taalniveau hoog genoeg is, dan kan je in één jaar tijd C1 behalen. Indien je meer dan één jaar nodig hebt om het C1-niveau te bereiken, dan wordt het getuigschrift van het postgraduaat uitgesteld tot je het bewijs van C1 kan voorleggen. In afwachting kan je wel creditbewijzen ontvangen voor de vakken die je met goed gevolg aflegde.

 

De docenten

De lessen worden gegeven door experts in hun vak:

  • Liesbeth Martens: Docent Frans, vreemdetalen- en CLIL-didactiek & Banaba Meertalig onderwijs, Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek ‘CLIL in Vlaanderen’ en ‘CLIL tot de vierde’, Begeleider Lesson Study als professionaliseringsmethodiek voor meertalig onderwijs – UCLL
  • Liesbeth Spanjers: Docent International Educating Class & Banaba Meertalig onderwijs, Praktijkgericht Onderzoek ‘Inclusief Burgerschap’, Begeleider Lesson Study als professionaliseringsmethodiek voor meertalig onderwijs - UCLL
  • Mieke Achtergaele: Docent Engels, Spaans en Nederlands & Banaba Meertalig onderwijs, Praktijkgericht Onderzoek ‘Flipped Learning’ - UCLL
  • Jill Surmont: Docent Banaba Meertalig onderwijs, Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek “CLIL in Vlaanderen” – UCLL, Professor vakdidactiek talen bij het Multidisciplinair Instituut voor LerarenOpleiding (MILO) – VUB

Ervaring in CLIL

De lerarenopleiding van hogeschool UCLL heeft samen met de Vrije Universiteit Brussel in 2014 meer dan 20 scholen begeleid bij hun start met CLIL-lessen in het kader van het prioritaire nascholingsproject ‘Klaar voor CLIL’ van de Vlaamse regering. Sindsdien zetten lectoren nog steeds hun expertise inzake CLIL in tijdens studiedagen en nascholingstrajecten voor scholen. Bovendien voert UCLL onderzoek naar de effecten van CLIL op de leerresultaten van de leerlingen en naar mogelijkheden voor optimale transdisciplinaire samenwerking tussen het CLIL- en het vreemdetaalvak. Die ervaring nemen de docenten en praktijklectoren mee om het programma van het postgraduaat vorm te geven.

Ook in de ban van CLIL? Check dan zeker eens:

 

Wat levert het op?

Wanneer je dit postgraduaat tot een goed einde brengt, ontvang je een erkend getuigschrift. Credits die je verwerft in een postgraduaat kan je in een aanverwante banaba inzetten om je studieduur te verkorten.