Overslaan en naar de inhoud gaan

Postgraduaat CLIL: Content and Language Integrated Learning
Postgraduaat

U bent hier

Opleiding voor leraren die hun vak in een andere taal onderwijzen

Wat is CLIL?

Sinds september 2014 kunnen secundaire scholen in Vlaanderen schoolvakken aanbieden in een vreemde taal. Zo krijgen leerlingen bijvoorbeeld biologie in het Duits, economie in het Engels of LO in het Frans. CLIL (Content and Language Integrated Learning) is een werkvorm waarin het Frans, Engels of Duits als instructietaal wordt gebruikt om een niet-taalvak te onderwijzen. In Wallonië bestaat dit al langer onder de vorm van ‘immersie-onderwijs’.

Om als CLIL-leerkracht aan de slag te kunnen gaan, moet je voldoen aan bepaalde eisen. Allereerst moet je beschikken over een onderwijsbevoegdheid voor een zaakvak. Daarnaast moet je ook een vorming hebben gekregen over de CLIL-didactiek en tenslotte moet je de taal waarin je je zaakvak gaat geven voldoende beheersen. In België gaat dit over de volgende talen: Engels, Frans, Duits of Nederlands (voor diegenen die in Wallonië les willen geven).

UC Leuven-Limburg biedt als eerste hogeschool in Vlaanderen een volwaardige opleiding tot CLIL-leerkracht aan in de vorm van een postgraduaat. Meer en meer scholen beginnen met CLIL en zijn daarom op zoek naar geschikte leerkrachten. Het is dus een belangrijke troef wanneer je dit postgraduaatsdiploma aan je (toekomstige) werkgever kan voorleggen!

Lees ook: "Scholenkoepels vol lof over lessen in andere talen"

Doelstellingen van de opleiding

Het postgraduaat biedt een sterk onderbouwd programma voor individuele leerkrachten en schoolteams die recent met CLIL zijn begonnen of die overwegen dit te doen in de nabije toekomst. De opleiding is voldoende breed om naast vakgebonden CLIL-leerkrachten en taalleerkrachten ook coördinatoren en directies aan te trekken. We reiken inzichten, handvatten, concrete ideeën en good practices aan waarmee ze aan de slag kunnen in hun onderwijspraktijk. Zowel theoretisch onderbouwde vakken als organisatorische en beleidsmatige aspecten van CLIL komen aan bod, afgewisseld met praktische werkcolleges en didactiek.

Wie op zoek is naar een meer uitdiepende opleiding waarbij CLIL geplaatst wordt in het grotere geheel van meertaligheid in onderwijs, waarbij de student ook stages uitvoert en zijn studie verzilvert met een volwaardig nieuw bachelordiploma, verwijzen we graag door naar onze bachelor-na-bacheloropleiding Meertalig onderwijs.

Ervaring in CLIL

De lerarenopleiding van UC Leuven-Limburg heeft samen met de Vrije Universiteit Brussel in 2014 meer dan 20 scholen begeleid bij hun start met CLIL-lessen in het kader van het prioritaire nascholingsproject ‘Klaar voor CLIL’ van de Vlaamse regering. Sindsdien zetten lectoren van de UCLL nog steeds hun expertise inzake CLIL in tijdens studiedagen en nascholingstrajecten voor scholen. Bovendien voert UCLL samen met onderzoekers van de VUB onderzoek naar de effecten van CLIL op de leerresultaten van de leerlingen. Die ervaring nemen de docenten en praktijklectoren mee om het programma van het postgraduaat vorm te geven. 

Meer info:

Doelpubliek van de opleiding

Dit postgraduaat CLIL richt zich in de eerste plaats op leerkrachten en schoolmedewerkers (directieleden, begeleiders, etc.) uit het secundair onderwijs die recent met CLIL zijn begonnen of die overwegen CLIL in te voeren in de nabije toekomst, en die een nood voelen aan extra vorming. Binnen de groep leraren zijn zowel zaakvakleerkrachten, praktijkleerkrachten als taalleerkrachten welkom. Ook mensen die niet direct in een CLIL-context werkzaam zijn, (zoals NT2-leerkrachten, zaakvak- en praktijkleerkrachten) kunnen in het postgraduaat methodieken leren om nog taalkrachtiger les te geven en écht werk te maken van taalgericht vakonderwijs.

Wij richten ons zowel tot CLIL-leerkrachten in Vlaanderen en Nederland als tot immersie-leerkrachten in Wallonië.

Ook recent afgestudeerde leerkrachten die overwegen een bijkomende studie aan te vatten om hun inzetbaarheid te vergroten, kunnen deze opleiding volgen.

Wie reeds over lesbevoegdheid voor een vreemde taal beschikt, krijgt vrijstelling voor de taalcomponent van de opleiding (7 studiepunten) en kan op die manier nog 45 studiepunten bij volgen om een bijkomende lesbevoegdheid te verkrijgen. Zo vormt het postgraduaat (17 SP) samen met de verkorte bacheloropleiding (45 SP) een voltijds jaar studeren dat plots veel meer deuren opent op de arbeidsmarkt. 

Download de folder