Educatieve bachelor Lager Onderwijs Leuven | UCLL

Unieke visie op lager onderwijs

Leraren hebben een heel grote invloed op kinderen. Zij zijn vaak de belangrijkste zorgfiguren na de ouders. Bezielde leraren helpen kinderen in hun leer- en groeiproces. Ze onderwijzen de cognitieve, sociale en emotionele vaardigheden voor het leven. Ze zorgen ervoor dat iedere leerling zich gehoord en gezien voelt. Zo hebben leraren een grote impact op de samenleving. Want de toekomst van de wereld zit vandaag in de klaslokalen.

Grenzen verleggen

Een leraar lager onderwijs is een voorbeeld voor kinderen. Daarom vinden we het belangrijk dat je voortdurend onderzoekt en experimenteert, en dat je leergierig blijft om een steeds betere leraar te worden. Tijdens de opleiding zoek je naar dynamisch, uitdagend en grensverleggend onderwijs dat de autonomie, zelfsturing en emancipatie van ieder kind bevordert.

Met kennis van (veel) zaken

In de lessen krijg je veel inhoudelijke kennis mee. In de lagere school leren kinderen dan ook heel wat: van lezen, schrijven en rekenen, maar ook zich uiten in beeld, woord en dans tot zich vragen stellen bij de aarde waarop we leven. In de opleiding zorgen we daarom voor de brede, evenwichtige vorming die je nodig hebt om kinderen wegwijs te maken op onbekende paden.

 

Teamwork

Onderwijs maak je samen. Een klas of een school is geen eiland. Je komt in contact met collega's, ouders, directies, externe professionals... Tijdens de opleiding leer je samenwerken, constructief, open, waarderend, in dialoog naar duurzame en rechtvaardige oplossingen om  kinderen nog meer te laten groeien. 

 

Positief klasklimaat

Als leraar lager onderwijs heb je oog voor alle leerlingen. Je maakt verbinding, je toont authentieke belangstelling, je maakt écht contact. Vandaaruit werk je aan een positieve, veilige, gestructureerde, stimulerende leeromgeving die inspeelt op de aanwezige diversiteit.

Sterke begeleiding

In het bijzonder in de lerarenopleiding Lager Onderwijs word je vanaf dag 1 begeleid door een persoonlijke studentencoach. Hij of zij is je eerste aanspreekpunt en maakt integraal deel uit van onze brede basiszorg. Samen kijk je naar leerprocessen, niet enkel naar resultaten en prestaties.

Proeven van een les Frans

Docente Ann-Sophie Schouteden en studente Lore Claes nemen je mee tijdens een échte les Frans in de lerarenopleiding Lager Onderwijs in Heverlee. Onderweg vertellen ze elk hoe ze kijken naar het opleidingsonderdeel Frans en wat hun gouden tips zijn. Check it out!

Proeven van een les Kunst.Zinnig

Kunst in de lagere school is geen bezigheidstherapie. Het gaat niet om zingen of blokfluit spelen. Kunsteducatie gaat over onderzoeken, experimenteren, verwonderen, en je hoofd, je hart én je handen gebruiken om te werken aan harmonische ontwikkeling van je hele persoon. Docente Karen Vander Elst en student Maxim De Lille nemen je mee in een echte les Kunst.Zinnig.

In het studieprogramma staan 3 grote lijnen centraal

  • Eén groot opleidingsonderdeel Leraar worden. Je stage, je taalvaardigheid in Frans en Nederlands, je reflectievermogen, je kwaliteiten in samenwerken in projectwerk, je vaardigheden in lessen ontwerpen, ... zijn centrale competenties als toekomstige leraar. 
  • Leren en ontwikkelen met specifieke aandacht voor zorg op kind-, klas- en schoolniveau.
  • De leerdomeinen wiskunde, Nederlands, Frans, wereldoriëntatie, kunst.zinnig en levensbeschouwing. Voor wiskunde, Frans en Nederlands zijn er remediëringstrajecten op maat op basis van je eigen noden vanuit de instaptoets of onze eigen starttoets.

Studieprogramma

Opleidingsfase 1 Openvouwen
Opleidingsfase 2 Openvouwen
Opleidingsfase 3 Openvouwen

Check de studieprogramma's van Diepenbeek en van Diest.

Tijdens je studies neem je elk jaar een aantal van deze opleidingsonderdelen (OPO's) op. Elk OPO heeft een eigen ECTS-fiche. ECTS staat voor European Credit Transfer System. In zo’n fiche kom je te weten wat de inhoud van een opleidingsonderdeel is, welke onderwijsleeractiviteiten bij dit vak horen (denk aan een taak, stage, les, leermateriaal …) en hoe dit onderdeel geëvalueerd zal worden.

Trajecten op maat

Flexibel avond- en weekendtraject Heverlee 

Je volgt dinsdagavond, woensdagmiddag, woensdagavond en zaterdagochtend les over een periode van 1 à 2 jaar afhankelijk van je vooropleiding. Deze avond- en weekendopleiding kan je combineren met een job in of buiten het onderwijs. Afhankelijk van je jobinvulling adviseren we je een spreiding van het programma. Studenten met een bachelor/masterdiploma zonder onderwijsbevoegdheid, volgen een studietraject van 2 jaar.

Lees meer

 

6 goede redenen om te kiezen
voor de UCLL lerarenopleiding

1. Het verschil maken: bijdragen aan de wereld, moving minds and hearts

Als leraar heb je impact op de wereld. Je kan positieve verandering teweegbrengen. Je kan kinderen en jongeren helpen die het moeilijk hebben. Je zal zinvol werk doen. Als leraar beïnvloed je de samenleving op een positieve manier. Aan UCLL word je echt goed voorbereid om dat verschil te maken.

2. Open-minded: ruimdenkendheid, inclusie, diversiteit

In de lerarenopleiding zal je alle genders vinden, alle leeftijden, verschillende socio-economische achtergronden, verschillende vooropleidingsniveau’s, verschillende levensbeschouwingen, verschillende nationaliteiten, … Hieruit leiden we op tot ruimdenkende leraren, open-mindedness en wereldburgerschap.

3. Samenwerken: community, face-to-face verbinding

Voor ons is persoonlijk contact belangrijk, face-to-face verbinding, menselijke interactie en samenwerking. Onderwijs maak je samen: met leerlingen, met collega-leerkrachten, met ouders, met leerlingbegeleiders, ... Daarom is leren samenwerken zo belangrijk.

4. Persoonlijke ontwikkeling: vakkennis en memorabele ervaringen

Je zal persoonlijk en professioneel groeien, ontwikkelen, jezelf ontplooien, snel vooruitgaan door te ervaren, door uitdagingen, door acties, door te DOEN, door praktijk, door zelf creatief en innovatief te mogen denken, met ondersteuning van docenten, mentoren en coaches.

5. Authenticiteit en individuele expressie

Wij hechten veel belang aan jouw individualiteit en anders zijn. We zoeken naar jouw authentieke persoonlijkheid en gaan aan de slag met jouw unieke talenten en kwaliteiten. We maken geen eenheidsworst van onze studenten, maar sterke, authentieke en unieke leraren.

6. Mentaal welzijn: respect en dialoog

Je krijgt les van docenten die expert zijn in hun vak en jou tegelijk emotionele steun bieden in de vorm van respect, empathie, begrip, dialoog, zorgzaamheid, vriendelijkheid en verbondenheid. Je krijgt hulp en steun op vlak van je studie en je emotioneel welzijn van docenten, studentencoaches, taalcoaches, studiecoaches, …

Moving Minds zijn inspirerende, innovatieve en ondernemende professionals die vanuit een authentieke persoonlijkheid en een brede, geëngageerde kijk op de wereld en het eigen beroep bijdragen aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. Door out-of-the-box opdrachten en vernieuwende onderwijsinhouden, word ook jij zo’n Moving Mind.

Project: vluchtelingen

Enkele studenten ontwikkelden een lessenpakket rond het leven van vluchtelingen. Leerlingen kennen soms alleen maar de clichés en daar brachten de studenten verandering in. De studenten leerden samen onderwijs ontwikkelen in verschillende leergemeenschappen. Met de leraren van een basisschool stippelden ze een beleid rond vluchtelingen uit. Ze schreven samen een eigen visie op onderwijs en de maatschappij.

Project: beweging op school

Derdejaarsstudenten werkten mee aan het project: een bewegingsgezinde school. Ze organiseerden in een school een grote bewegingsdag voor alle leerlingen van het eerste en tweede leerjaar. Met een groot en gevarieerd parcours, een oriëntatieloop en vele andere activiteiten was het een dag vol beweging en plezier.

Project: stage buiten school

In semester 2 lopen eerstejaarsstudenten stage buiten het onderwijs. Ze helpen mensen in armoede, vluchtelingen, kinderen met moeilijke thuissituaties ... Zo leren studenten met een brede en constructieve blik naar de wereld kijken en voelen ze zich mee verantwoordelijk voor een verbonden en rechtvaardige samenleving.

Missie: mee-maken van de samenleving

Een diverse samenleving ...

... waar iedereen een plek heeft en waar onderwijs ertoe bijdraagt dat alle kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen ongeacht hun afkomst, aanleg, interesses.

Een samenleving gebaseerd op vertrouwen ...

... in elkaar, maar ook in wat nieuw en onbekend is. Waar vertrouwen in de wetenschap, in het ontwikkelen van inzichten, in het waarderen van de kunsten ons helpen om die wereld beter te begrijpen met onderwijs als noodzakelijke hefboom daarvoor. 

Een samenleving waar hoop vooropstaat...

Niet de hoop dat alles goed komt, wel dat je zelf samen met anderen mee kan bouwen aan iets beters, dat je verschil kan maken.

Campus Hertogstraat Heverlee

Campus Hertogstraat is de thuisbasis van onze lerarenopleidingen in Heverlee. Deze ruime campus is gelegen in het groen en naast het Meerdaalwoud, op een kwartiertje afstand van centrum Leuven. In verschillende gebouwen vind je tal van aula's, praktijklokalen, een uitgebreide bibliotheek, een gloednieuw restaurant, een coffee lounge en de UCLL sporthal met klimmuur, outdoor fitness, sportterreinen en een zwembad, gedeeld met het Heilig Hart Instituut.

Hertogstraat 178
3001 Heverlee

Deze opleiding kan je ook volgen in Diepenbeek en in Diest.

Een voorbeeldlesweek

Maandag

09:00 – 12:15
13:15 – 14:45

Kunst.zinnig
Nederlands

Dinsdag

09:00 – 10:30
10:45 – 12:15

Wiskunde
Krachtige leeromgeving

Woensdag

09:00 – 10:30
10:45 – 12:15
13:15 – 14:45
15:00 – 16:30

Levensbeschouwelijke vorming
Krachtige leeromgeving
Frans
Wereldoriëntatie

Donderdag

09:00 – 12:15

Praktijk en groeilabo

Vrijdag

09:00  –  10:30
10:45 – 12:15 
13:15 – 14:45
15:00 – 16:30

Communicatie en media
Communicatie en media
Wiskunde
Wereldoriëntatie

Maandag

09:00 – 12:15
13:15 – 14:45

Dinsdag

09:00 – 10:30
10:45 – 12:15

Woensdag

09:00 – 10:30
10:45 – 12:15
13:15 – 14:45
15:00 – 16:30

Donderdag

09:00 – 12:15

Vrijdag

09:00  –  10:30
10:45 – 12:15 
13:15 – 14:45
15:00 – 16:30

Maandag

Kunst.zinnig
Nederlands

Dinsdag

Wiskunde
Krachtige leeromgeving

Woensdag

Levensbeschouwelijke vorming
Krachtige leeromgeving
Frans
Wereldoriëntatie

Donderdag

Praktijk en groeilabo

Vrijdag

Communicatie en media
Communicatie en media
Wiskunde
Wereldoriëntatie

Registreer voor de nieuwsbrief

Wil je af en toe een e-mail ontvangen met de laatste nieuwtjes uit de opleiding?
Dat kan! Laat je gegevens hier achter.

BLIJF OP DE HOOGTE

Voor stagescholen en mentoren:

Klik hier voor alle praktijkinformatie en documenten Lager Onderwijs Heverlee.

Lager Onderwijs Heverlee, iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype
Eerstvolgende infodag

Kwaliteitszorg

Hogeschool UCLL staat bekend om de kwaliteit van haar opleidingen. We willen er zeker van zijn dat onze studenten de beste kansen hebben op de arbeidsmarkt.
Meer informatie over onze Kwaliteitszorg

Download de kwaliteitsfiche van deze opleiding: