Sociaal-cultureel werk (Hasselt) | UCLL

Sociaal-cultureel werk iets voor jou?

Bouw je graag mee aan een buurt en samenleving waar het voor iedereen goed (samen)leven is? Leg je graag contacten met mensen? Ben je geboeid door maatschappelijke evoluties en uitdagingen? Wil je bruggen bouwen tussen individuen, groepen en de samenleving?

Verdiep je in de werking van onze samenleving! Je leert verschillende doelgroepen en relevante organisaties kennen. Vanuit wat je in de wereld ziet gebeuren, breng je mensen samen en ga je samen aan de slag. Dát is waar sociaal-cultureel werk om draait!

Je ontwikkelt de nodige competenties in deze opleiding door een wisselwerking tussen theorie en praktijk.  Naast de lessen, doe je heel wat ervaring op ín de sociaal-culturele sector:

  • In het jeugdwerk: jeugdbewegingen, jeugdhuizen, jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare jongeren en kinderen, gemeentelijke jeugddiensten,…
  • In het buurt- en opbouwwerk: buurt- en wijkwerking, straathoekwerk, ondersteuning van burgerinitiatieven,…
  • In het sociaal-cultureel volwassenwerk: bewegingen, verenigingen, vormingscentra, lokale dienstencentra voor ouderen, werkingen naar specifieke doelgroepen (asielzoekers, mensen met een beperking, mensen in armoede,…)
  •  In het cultureel werk: culturele centra, musea en bibliotheken, sociaal-artistieke projecten, gemeentelijke cultuur- of vrijetijdsdiensten,…

De opleiding bestaat uit 120 studiepunten die je gespreid over 4 semesters kan volgen. Als je werken en leren wil combineren is een aangepast traject mogelijk.

Studieprogramma Campus Hasselt

fotoshoot leerlingen ucll

De sociaal-cultureel werker is  sociaal bewogen, neemt initiatief en werkt vanuit engagement. Hij gelooft in de veerkracht van mensen en werkt aan empowerment.  In de opleiding besteed je bij ons tijd aan het verwerven van inzichten over hoe onze samenleving functioneert. Kritisch durven kijken - ook naar jezelf - is een must. Veel aandacht gaat naar werken met groepen mensen en methodisch en veranderingsgericht handelen. Ook jouw communicatieve vaardigheden- mondeling én schriftelijk -scherp je aan tijdens de opleiding. Dit is immers essentieel om vlot contact te leggen met de doelgroep.

We leren je het sociaal-culturele werkveld met zijn verschillende doelgroepen kennen: jeugdwerk, buurt- en opbouwwerk, integratiewerk, werken met senioren,…

De opleiding bestaat uit 120 studiepunten, die je in een voltijds traject gespreid over 4 semesters kan volgen. Elk semester omvat dan 30 studiepunten. De helft van de opleiding (60 studiepunten) bestaat uit werkplekleren. Dit betekent dat je zelf aan de slag gaat, hetzij in een gesimuleerde arbeidssituatie, hetzij in een reële arbeidssituatie (een werkplek).

7 leerlijnen in 4 semesters/clusters van elk 30 studiepunten:

Cluster 1 Openvouwen
Cluster 2 Openvouwen
Cluster 3 Openvouwen
Cluster 4 Openvouwen
Graduaat Sociaal-cultureel werk Hasselt

Bekijk het studieprogramma in meer detail:

Ik hoop ooit in een organisatie te werken waar mensen met al hun problemen terecht kunnen. Dan zou ik er zijn om hen een luisterend oor te bieden en hen eventueel door te verwijzen. Tegelijkertijd ben ik ook wel vastberaden om een aantal onrechtvaardigheden te bestrijden. En misschien richt ik ooit mijn eigen bedrijfje of organisatie op…
soraya makhtout

Soraya Makhtout 

Campus Hasselt

De graduaten Welzijn (orthopedagogie, maatschappelijk werk en socio-cultureel werk)  kan je volgen op UCLL Campus Hasselt, samen met de bachelor Orthopedagogie. 

Onze studenten worden volwaardige hogeschoolstudenten, wat heel wat voordelen met zich meebrengt. We hebben onze opleidingen ook gescreend en geactualiseerd.  Studenten stappen in een up-to-date opleiding die sterk door het werkveld gewaardeerd wordt. We werken nu, nog meer dan vroeger, samen met de aanverwante bacheloropleidingen binnen UCLL om ons onderwijs binnen het studiegebied welzijn, zowel op graduaats- als op bachelorniveau, zo kwaliteitsvol mogelijk aan te bieden!

Jouw werkterrein zo ver je kan reiken

Het werkterrein van sociaal-cultureel werkers is bijzonder breed. Als creatieve vormer, begeleider, bruggenbouwer, projectwerker vind je zeker je gading in één van de vele organisaties die de sector rijk is. Via onderstaande vakken word je bij ons een  polyvalent inzetbare sociaal-cultureel werker:

  • projectwerk,
  • burgerschap en participatie,
  • werken met vrijwilligers,
  • omgaan met diverse media,
  • creatieve processen

Of heb je zin om verder te studeren?

Je kan in een vervolgtraject aan UCLL een diploma behalen van professionele bachelor

Openingsuren onthaal

Van maandag tot vrijdag is het onthaal geopend van 8u tot 13u 
(en telefonisch bereikbaar tot 16u).
Tijdens de schoolvakanties kunnen de openingsuren afwijken.
Neem contact voor verdere inlichtingen.

Je vindt ons hier: 
Campus Hasselt
Oude Luikerbaan 79
3500 HASSELT 

Sociaal-cultureel werk (Hasselt), iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype
Eerstvolgende infodag
Jet Daniëls
Jet Daniëls
Opleidingsverantwoordelijke Graduaten Welzijn Hasselt

Graduaat Sociaal-cultureel werk, onderdeel van Limburgse Welzijnsincubator

Ambitieus toekomstproject voor welzijn in Limburg

Limburgse Welzijnsincubator

Hogeschool UCLL campus Hasselt is de thuisbasis van welzijnsopleidingen in Limburg.  Op onze campus studeren studenten van de graduaten orthopedagogische begeleiding, maatschappelijk werk, sociaal-cultureel werk en de professionele bachelor orthopedagogie (dagtraject en traject voor werkstudenten). Momenteel bouwen we aan een ambitieus toekomstproject: de Limburgse Welzijnsincubator. Daarin willen we actoren uit het welzijnsveld samenbrengen om te innoveren, inspireren, ondernemen en verbinden.  Je leest er alles over via onderstaande link.

Kwaliteitszorg

Hogeschool UCLL staat bekend om de kwaliteit van haar opleidingen. We willen er zeker van zijn dat onze studenten de beste kansen hebben op de arbeidsmarkt.
Meer informatie over onze Kwaliteitszorg

Download de kwaliteitsfiche van deze opleiding: