Mobiele app voor de Materialenbank | UCLL

“Ons werk gaat dagelijks gebruikt worden. Vandaar dat we deze opdracht heel graag wilden doen.” Bo, Elien, Quinten en Vince wisten meteen wat ze wilden toen ze het lijstje met mogelijke opdrachtgevers bekeken voor hun bachelorproof Toegepaste Informatica. “Bovendien leek het een uitdaging die we met z’n vieren op één maand helemaal konden klaren.”

De circulaire opdrachtgever

De Materialenbank (Atelier Circuler vzw) haalt bij Leuvense bedrijven overschotten aan bouwmaterialen op en zoekt daarvoor nieuwe afnemers zoals bijv. scholen. Logistiek is het een moeizaam proces want de aanbieders brengen de Materialenbank via de klassieke media zoals telefoon, mail, Whatsapp enz. op de hoogte van wat ze hebben liggen.

Dat wordt allemaal opgehaald en gestockeerd. Dan pas kunnen potentiële klanten kijken of iets hen interesseert en moet het materiaal opnieuw vervoerd worden.

Dit was voor ons een mooi project, want je zag meteen het resultaat van je werk. Ons werk wordt nu ook dagelijks gebruikt.

Vince Deraemaeker

Quinten Bosch legt het denkproces uit om te zorgen voor een grote winst qua efficiëntie en duurzaamheid. “We zijn begonnen met een bezoek aan de loodsen van de Materialenbank. Dat gaf ons een duidelijk beeld van wat het probleem was en zo konden we de gewenste flow uittekenen. 

We ontwikkelden een mock-up van de applicatie en overlegden met Sam Van den Berghe, de verantwoordelijke van de Materialenbank, om na te gaan waar onze app in die flow een rol kon spelen. De uitdaging werd alleen maar groter.”

 

We hebben alle vier een andere achtergrond en een ander keuzetraject. Dat zorgde voor een vlotte onderlinge samenwerking.

Bo Wouters

Meerwaarde van een multidisciplinaire aanpak

De vier IT’ers dachten verder na en zorgden ervoor dat de app ook meteen afnemers zou informeren zodat materiaal meteen van aanbieder naar afnemer kan vervoerd worden. Een grote winst qua efficiëntie en duurzaamheid.

De studenten kregen een maand de tijd om hun app te programmeren en te presenteren aan hun docenten en de opdrachtgever. Bo Wauters licht de takenverdeling toe: We hebben alle vier een andere achtergrond en een ander keuzetraject. Dat zorgde voor een vlotte onderlinge samenwerking. Ikzelf zorgde vooral voor de front-end: de lay-out van de app. Quinten en Vince volgen de keuzetrajecten Software Development en Systeem- en Netwerkbeheer en sleutelden vooral aan de back-end (de werking). Elien van Business IT Management behartigde naast de front-end ook de rapportage.” 

 

Quinten blikt terug op de meetings met  de verantwoordelijke van de Materialenbank: "We ontwikkelden een mock-up van de applicatie en overlegden met Sam Van den Berghe, om na te gaan waar onze app in die flow een rol kon spelen. De uitdaging werd alleen maar groter. (lacht)”

Elien Vos vult aan: “Het was wat stressen om alles op tijd klaar te krijgen en behoorlijk te presenteren, maar gelukkig kenden we elkaar al zodat we een goed team vormden. Er was een keitoffe sfeer en een fijne samenwerking. 

Het was een keitoffe sfeer en een fijne samenwerking.

Elien Vos

logo Leuven 2030 Urban Lab

Hun coaches & opleidingsverantwoordelijke aan het woord

Volgens David Vandenbroeck en Chidi Nweke die als docenten het project begeleiden, blonken de studenten zeker uit als innovatieve breeddenkende wereldburgers.  David en Chidi zijn overigens ook onderzoekers van de Expertisecel Digital Solutions. Zij krijgen heel wat vragen vanuit het werkveld naar toepassingen waar studenten voor ingeschakeld worden.

Sebastiaan Boussauw, opleidingsverantwoordelijke Toegepaste Informatica, plaatst de nominatie van dit project voor de Moving Minds Award 2023 in het kader van de strategische doelstelling regionaal co-creëren: Leuven 2030 Urban Lab en circulaire economie.

Chidi Nweke

Docent & expert Digital Solutions

“De studenten waren zeer geïnteresseerd in het topic van circulaire economie en waren dus ook enorm geëngageerd om een applicatie te ontwikkelen voor deze vzw. Ze waren zeer assertief in het voorstellen van functionaliteiten voor een zo breed mogelijk inzetbare mobiele app.”

Sebastiaan Boussauw

Opleidingsverantwoordelijke Toegepaste Informatica

“Dit project is een mooi voorbeeld van hoe onze hogeschool in de regio samenwerkt rond de broodnodige klimaattransitie binnen het ‘Leuven 2030 Urban Lab’. Onze studenten en onderzoekers werken samen met Stad Leuven, Imec en KU Leuven aan impactvolle projecten gaande van circulair bouwen tot duurzame voeding op school voor elk kind.”

David Vandenbroeck

Docent & expert Digital Solutions

“Het is cruciaal voor ons om continu mee te evolueren met de nieuwe technologie. Dankzij onze nauwe banden met de industrie bouwen wij als lectoren en onderzoekers heel wat kennis en ervaring op. En die komt meteen bij onze studenten terecht. Ik ben blij dat we samen met onze studenten inzetten op duurzaamheid.”