UCLL kwaliteit | UCLL

Je kiest voor UCLL-kwaliteit

Wat betekent onze kwaliteit voor jou?

Op UCLL STA​RT je vanuit JOUW kwaliteiten en  interesses.

Nog niet zeker welke deze zijn of wat je er dan mee kan doen?
Met de knop hieronder vind je wat hulp daarvoor :

Onzeker? Voor een opfrissing van je  chemie- of wiskundekennis
kan je terecht in onze zomercursus.

Wil je iets nieuws, met meer internationaal contact al voor je begint, dompel je volledig onder in een van onze interessante  summerschools!

Maar ook  TIJDENS  je parcours kunnen we UCLL-kwaliteit  waarborgen :

UCLL zorgt voor kwaliteit

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie(NVAO) gaf hogeschool UCLL een mooi rapport. Enkele citaten uit het rapport van de instellingreview:

  • De studenten zijn tevreden over de kwaliteit van hun opleiding en trots op (hun Moving Minds) projecten als Techniek in de Zorg.
  • Ze zijn tevreden over de sterke studie- en studentenbegeleiding en over de kansen om internationale ervaring op te doen.
  • De commissie vindt de visie van de hogeschool krachtig en vooral vernieuwend. De hogeschool is trots op haar baseline Moving Minds.
  • De opleidingen zijn gericht op de regionale arbeidsmarkt, actuele maatschappelijke uitdagingen en de internationale context.
  • De studenten zijn enthousiast over de ondernemingszin en het wereldburgerschap die worden beoogd, de nadruk op talentontwikkeling en welbevinden, de voorbeeldfunctie van docenten.
Het rapport van de NVAO bewijst nog maar eens dat UCLL voor kwaliteit staat. We zijn ook trots dat het rapport het meerdere keren heeft over het enthousiasme van onze medewerkers.
Marc Vandewalle

Marc Vandewalle
Algemeen directeur UCLL