Overslaan en naar de inhoud gaan

Succesverhalen stimuleren

U bent hier

ambitie1.png

Ambitie

UCLL wil succeservaringen maximaliseren voor alle studenten. De arbeidsmarkt is non-stop in beweging en dat vraagt om flexibele trajecten, excellente begeleiding en kwaliteitsvolle opleidingen. UCLL vormt Moving Minds: inspirerende professionals, met een ondernemende houding en een sterke persoonlijkheid. Altijd klaar om in te spelen op veranderingen in onze maatschappij
#UCLLsuccesverhalen  

 


Motivatie

 • Oriëntatie en heroriëntatie kunnen beter
 • Hoge maatschappelijke en persoonlijke kost
 • Arbeidsmarkt snakt naar alle soorten talenten
 • Alle doelgroepen moeten onderwijskansen krijgen 
 


"Het drop-out cijfer in
Vlaanderen is te hoog.
Betere oriëntering en
begeleiding is één van de
oplossingen"

Realisatie

UCLL bouwt haar kwaliteitsvolle graduaten verder uit

Tegen 2022 willen we dit gerealiseerd hebben:

 • UCLL heeft goed bevolkte en kwaliteitsvolle graduaatsopleidingen in haar portfolio. Ze vult dit portfolio aan op basis van de opportuniteiten die zich voordoen.  
 • Er zijn vanuit deze graduaatsopleidingen transparante leerladders naar de bacheloropleidingen uitgetekend en gecommuniceerd.  
 • Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de oriëntering en heroriëntering van en naar de graduaatsopleidingen.

Alle talenten wegwijs maken naar het hoger onderwijs

Tegen 2022 willen we dit gerealiseerd hebben:

 • UCLL heeft een diverser studentenpubliek. In het bijzonder richt ze zich daarbij op de groepen die in 2019 ondervertegenwoordigd zijn binnen de hogeschool. 
 • UCLL trekt meer studenten aan die werken en leren combineren. Daartoe zetten we in op trajecten die tijds- en plaatsonafhankelijk zijn.

Moving Minds DNA implementeren in alle opleidingen

Tegen 2022 willen we dit gerealiseerd hebben:

 • Alle UCLL-opleidingen hebben de onderwijsvisie Moving Minds DNA van UCLL  geïmplementeerd.
 • UCLL heeft voor alle studenten van de vijf programma’s een multi-, inter- of transdisciplinair traject uitgebouwd dat het Moving Minds DNA van UCLL belichaamt in al haar facetten.