Overslaan en naar de inhoud gaan

studieprogramma diest en heverlee


 

Hoe gaat het eraan toe in de les Frans?

De vakken van het eerste jaar in vogelvlucht

Praktijk en groeilabo

De stageactiviteiten zijn gespreid over semester 1 en 2, in een willekeurig leerjaar van de lagere school. In het groeilabo zoek je samen met medestudenten en je docenten vanuit reflectie en referentiekaders naar antwoorden op vragen zoals 'Wat is goed onderwijs?', 'Hoe kan je dit realiseren?', 'Wie ben jij als leraar?' en 'Wat is daarin jouw eigenheid'?

Levensbeschouwelijke vorming

Hier leer je kritisch reflecteren als individu én als toekomstige leerkracht op de maatschappelijke debatten zoals pluraliteit, secularisering en radicalisering en de mens- en wereldbeelden van verschillende levensbeschouwingen en religies, en hun consequenties voor het onderwijs. We verkennen de inhouden van christelijke, islamitische, boeddhistische en vrijzinnig humanistische  bronnen om zo met kinderen en jongeren in gesprek te kunnen gaan omtrent existentiële en maatschappelijke vraagstukken.

Communicatie en media

Je oefent mondelinge vaardigheden zoals articulatie, stemgebruik, expressie, inleving, interactie met en afstemmen op doelpubliek. Schriftelijke vaardigheden zoals schrijfhouding, pengebruik, bladligging, handschrift en bordschrift worden geoefend. Je bekwaamt je ook in ICT- en mediagebruik.

Duurzaamheid en diversiteit

Je wordt uitgedaagd en begeleid in het worden van een ‘agent of change’ die een proactieve bijdrage levert aan een meer rechtvaardige, tolerante, vredevolle, inclusieve en duurzame wereld. De focus ligt op het verwerven van vaardigheden, waarden en attituden die wederzijds respect en vredevol samenleven beïnvloeden. Denk aan respect, kwetsbaarheid, dankbaarheid, diversiteit, inclusie, empathie en moed.

Leren en ontwikkelen begeleiden

Hoe kan je lessen ontwerpen die betekenisvol leren en ontwikkeling stimuleren? We kijken naar ontwikkelingspsychologie van peuter tot adolescent, naar breinprincipes, werkvormen, erkennende communicatie en naar klasmanagement.

Wiskunde

Aan bod komen hoofdrekenen en cijferen met natuurlijke getallen en met kommagetallen, en meetkunde en metend rekenen.

Wereldoriëntatie

Hier ga je aan de slag met inhouden van de lessen “Mens en Samenleving” en “Wetenschappen en techniek” die in de basisschool gegeven worden. Daarbij horen geschiedenis,. burgerschapseducatie, werken met actualiteit, kinderrechteneducatie, planten en dieren, weer & klimaat(verandering), gezondheidseducatie, oriëntatie, landschappen in België, reliëf en gesteenten...

Kunstzinnig

Kunsteducatie in de lagere school gaat om kinderen in contact brengen met kunst om vanuit de eigen verwondering over alledaagse dingen zijn of haar leefwereld te verruimen. We kijken samen naar kunst, bedenken kunstzinnige uitingen in functie van de leeftijd van de leerlingen en brengen ze in de praktijk.

Nederlands

Je leert hoe je spelling, spreken en luisteren kan onderwijzen. Daarbij maak je gebruik van kinderliteratuur: prentenboeken, verhalen, poëzie...

Frans

Je frist de woordenschat en de grammatica van de lagere school op. En je oefent grammaticale en communicatieve vaardigheid op niveau B+/B2. Het doel is om uit teksten over vertrouwde zaken de belangrijkste zaken te kunnen halen, en om eenvoudige beschrijvingen te kunnen geven over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn. Er is veel aandacht voor de uitspraak en reflectie over je eigen leerproces.

Volledig studieprogramma in detail

Wil je de doelstellingen, opleidingsonderdelen, studiepunten van het hele studieprogramma in detail bekijken? Lees alle kleine lettertjes in de programmagids.

diestheverlee
 

starten na september

Wil je na september starten aan de opleiding? Dan kan je nog een aantal vakken van het eerste opleidingsjaar opnemen. Maak snel een afspraak met de trajectcoach van een campus naar keuze. De trajectcoach helpt jou bij het opstellen van je Individueel Studieprogramma (ISP).