Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Orthopedagogie (werken en studeren):

Vrijstellingen op basis van Eerder/Elders Verworven Kwalificaties (EVK)

Een EVK (eerder/elders verworven kwalificatie) is elk binnenlands of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat je een formeel leertraject, al dan niet binnen onderwijs, met succes gevolgd hebt.

Kwalificaties door vroegere studies kunnen zijn:
• Diploma’s van opleidingen
• Creditbewijzen van opleidingsonderdelen
• Getuigschriften
• Binnen- of buitenlandse studiebewijzen
• Attesten van opleidingen waarvoor je een examen hebt afgelegd

De doelen van je gevolgde leertraject zijn op voorhand vastgelegd en zijn geëvalueerd. Je heb dus een examen afgelegd, dat uitmondde in een formeel attest. Een bewijs van deelname aan een vorming of een opleiding is geen kwalificatie.Indien je vrijstellingen wil aanvragen kan je dit doen door deze leidraad te gebruiken.. Als je vragen hebt over je mogelijke vrijstellingen kan je contact opnemen met de stuwer-trajectcoach Els Ulenaers (els.ulenaers [at] ucll.be).

Voor een aantal diploma’s hebben we vrijstellingspakketten uitgewerkt:

 • Studenten met een diploma ‘specifieke lerarenopleiding’:  
  Programma
 • Studenten met een masterdiploma of een diploma uit een  niet-verwante bacheloropleiding:  
  Programma
 • Studenten met een diploma uit een verwante’ academische bacheloropleiding: 
   
  Programma
 • Studenten met een diploma uit een verwante’ professionele bacheloropleiding: 
  Programma
 • Studenten met een diploma uit een verwante’ masteropleiding (logopedie, psychologie...):
  Programma
 • Studenten met een diploma uit het studiegebied sociaal agogisch werk:
  Programma
 • Studenten met een diploma 'pedagogie van het jonge kind':
  Programma
 • Studenten met een graduaatsdiploma ‘orthopedagogie’:
  Programma
 • Studenten met een graduaatsdiploma 'maatschappelijk werk': Programma 

vrijstellingen op basis van eerder verworven competenties (evc)

Door te werken, te leven, deel te nemen aan vrijwilligerswerk of andere vrijetijdsactiviteiten buiten het formele leercircuit ontwikkelen mensen competenties. Deze competenties zijn misschien gelijk aan bepaalde competenties, eigen aan het niveau van een professionele bacheloropleiding die georganiseerd wordt door UC Leuven-Limburg. Het is mogelijk om, via een EVC-procedure, deze competenties te laten erkennen. Bij een positief resultaat leiden de erkende competenties tot vrijstellingen van bepaalde delen van die specifieke opleiding waarvoor de EVC-procedure uitgevoerd werd.

Ben je minimum 5 jaar professioneel aan de slag in het orthopedagogische werkveld en wil je je loopbaan een nieuwe wending geven? Heb je nog niet de kans gekregen om te studeren in het hoger onderwijs en heb je nu veel ervaring opgedaan in het werkveld? Wil je deze ervaring inbrengen in een opleiding? Wil je promotie maken in je huidige baan en beschik je nog niet over de nodige kwalificaties?

Misschien is het “erkennen van verworven competenties” of het uitvoeren van een EVC-procedure dan wel de geschikte eerste stap om je diploma hoger onderwijs te behalen. EVC staat voor ‘eerder verworven competenties’. “Een eerder verworven competentie is het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes verworven door middel van leerprocessen die niet met een studiebewijs werden bekrachtigd”. Deze definitie is terug te vinden in de brochure ‘Bewijs je bekwaamheid’ van het Ministerie van het Departement Onderwijs en Vorming. Bekijk hier meer informatie over het aanvragen van een vrijstelling .

Wens je meer informatie over de EVC-procedure? Stuur een mailtje naar evc [at] ucll.be