Overslaan en naar de inhoud gaan

Simulatieonderwijs

Als vroedvrouw werk je nauw samen in team en moet je getraind zijn om in urgente situaties kwaliteitsvolle zorg aan te bieden.  Binnen de opleiding worden de studenten hierop voorbereid door deze situaties te 'simuleren'.  De praktijksituatie wordt zo realistisch mogelijk nagebootst om in een veilige leeromgeving te oefenen hoe hiermee om te gaan.  Hiervoor zijn beide campussen uitgerust om je hiertoe op te leiden.  

Voortgangstoets

De voortgangstoets is een unieke database van 5000 vragen.  Die kan je op elk moment gebruiken om je parate kennis van diverse inhouden te testen.  Zo weet je onmiddellijk waar je moet bijsturen.  

ZuMa

Het ZuMa-project is een maatschappelijk onderzoek- en dienstverleningsproject waarbij ketengericht werken tussen de verschillende organisaties centraal staat, dit in samenwerking met onze studenten onder toezicht van stagebegeleiders, docenten en onderzoekers van de UC Leuven-Limburg.

We streven ernaar om van ZuMa een ontmoetingsplaats te maken waarbij we ondersteuning willen bieden op vlak van gezondheid en welzijn aan alle jonge gezinnen.  Ons doel is om een actieve betrokkenheid te krijgen van enerzijds studenten, docenten en onderzoekers en anderzijds van de verschillende stakeholders betrokken bij ZuMa.  Ketengericht werken staat hier zeer centraal!

Een succesvol voorbeeld zijn de workshops georganiseerd door derdejaarsstudenten Vroedkunde tijdens thema-avonden rond borstvoedingsbegeleiding of tijdens een ZuMa-Babbel.  Iedere vrijdag is het huis open voor jonge gezinnen die even tot rust willen komen, moeten voeden of verschonen.  Op vrijdagvoormiddag is het bovendien Peuternestje @ ZuMa, een vrijblijvend ontmoetingsmoment voor kinderen tot 3 jaar en hun begeleiders. 

Leerzorgcentrum

Onze leerzorgcentra (LZC) zijn een mooi voorbeeld van samenwerkingsverbanden tussen UCLL en werkveldpartners.  Een LZC is een afdeling in het ziekenhuis waar leren en zorg beter op elkaar worden afgestemd.  het leerproces van de student vroedvrouw, die stage loopt op een LZC, wordt optimaal ondersteund door de aanwezigheid van de leerzorgspecialist enerzijds en een stagecoach anderzijds.  Zo creëren we een krachtige leeromgeving waarin je een breed spectrum aan competenties kan ontwikkelen.  

Studenten aan zet!

De studenten zijn echte professionals in spe! Onder toezicht van een docent geven ze zelf de trainingen omtrent spoedbevallingen aan de verpleegkundigen van de dienst spoedgevallen en de brandweer. Een uitdagende oefening inzake verloskundige vaardigheden, informatie verstrekken en communicatievaardigheden. 

Milk 'n boobsbar

Ook tijdens het festival Pukkelpop staan de studenten klaar! Ze zorgen dat borstvoedende festivalgangers in alle rust kunnen afkolven en hun moedermelk in bewaring geven in onze volledige uitgeruste Milk ’n Boobsbar. Zo kunnen ook mama’s genieten van hun festival, zonder de  ganse dag met hun afkolfmateriaal over de festivalweide te moeten lopen.

Ontdek hier meer over onze Milk 'n Boobsbar!