Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Maatschappelijk Werk Hasselt graduaat:

Campus Hemelrijk Hasselt

De graduaatsopleidingen orthopedagogie en maatschappelijk werk worden vanaf 1 september 2019 aangeboden op UCLL Campus Hemelrijk in Hasselt. Een nieuwe campus, maar geen nieuwe opleidingen, want deze werden al sinds 1980 (orthopedagogie) en 2005 (maatschappelijk werk) ingericht door VSPW Hasselt, nu Qrios.

We maken een doorstart met onze graduaatsopleidingen nu we deze onder de vlag van hogeschool UCLL aanbieden. Onze studenten worden volwaardige hogeschoolstudenten, wat heel  wat voordelen met zich meebrengt. We hebben onze opleidingen ook nog eens gescreend en waar nodig geactualiseerd.

Studenten die nu starten, stappen in een up-to-date opleiding die sterk door het werkveld gewaardeerd wordt. Dat is altijd al zo geweest en daar blijven we voor gaan. We werken nu, nog meer dan vroeger, samen met de aanverwante bacheloropleidingen binnen UCLL om ons onderwijs binnen het studiegebied welzijn, zowel op graduaats- als op bachelorniveau, zo kwaliteitsvol mogelijk te blijven aanbieden.

We bieden dagopleidingen aan, die je, als je voltijds studeert, in 2 tot 3 jaar kan afronden. Het zijn zeer praktijkgerichte opleidingen, waarin je al doende zal leren wat het beroep inhoudt. Ongeveer de helft van de opleiding leer je effectief op de werkvloer.

We bieden een nauwe opvolging en begeleiding. Je komt als student terecht in een vaste klasgroep van (max) 25 studenten. Door het werken in kleine, vaste groepen, is er veel interactie mogelijk in en naast de lessen. Onze docenten zijn hierdoor ook erg bereikbaar voor de studenten.

 We zullen in het academiejaar 2019-2020 met onze twee graduaatsopleidingen als enige opleidingen op campus Hemelrijk zitten. We maken er dus een echte welzijnscampus van.

"De docenten hebben allemaal zelf een heel deel praktijkervaring achter de rug of werken nog steeds deeltijds in een organisatie. De link theorie-praktijk is dan ook zeer reëel."

Els Van Thurenhout

Campus Hemelrijk Hasselt