Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Sociaal-cultureel werk graduaat Hasselt:

Cassandra, oud-studente maatschappelijk werk en opbouwwerker:

“Sociaal-cultureel werk is een meerwaarde omdat het verschillende beroepsdomeinen zoals cultuur, welzijn, sport,… verbindt.”

“Werken met groepen vind ik dynamischer en uitdagender. Daarom dat ik voor een job in het sociaal-cultureel werk gekozen heb.”

 

Rudi Bloemen, opbouwwerker en teamcoördinator bij RIMO Limburg:

"Er is wel degelijk nood aan beleidsmatige en praktische ondersteuning van gemeentes (bijv. buurtgerichte zorg), al zijn de budgetten vaak een probleem. Daarom is er nood aan goed opgeleide outreachende (of veld- en)  groepswerkers."

"Sociaal-cultureel werkers moeten niet als een kip zonder kop ergens aan beginnen, maar eerst nadenken, onderzoeken, een gedragen plan maken… Daarvoor hebben ze nood aan voldoende basiskennis: kennis van de doelgroep, participatief werken, wat de knelpunten in een buurt zijn, welke grondrechten onder druk staan en zicht op mogelijke oplossingen en alternatieven. Dat zijn dingen die je in de opleiding leert."

 

Erik Vreven, coördinator projecten rondhangende jongeren en outreachend werken bij het LISS (Limburgs Steunpunt Straathoekwerk):

"Zo'n opleiding betekent een meerwaarde voor Limburg. De behoefte aan basiswerk zal toenemen en het zal bottom-up worden ingevoerd, en niet top-down. Goede basiswerkers zijn dan essentieel." 

"Een degelijke opleiding in Hasselt is interessant voor jongeren die liever niet op kot gaan. Of voor mensen die later instappen."