Overslaan en naar de inhoud gaan

Maatschappelijk Werk Hasselt
Graduaat

U bent hier

Eerstvolgend infomoment Maatschappelijk Werk Hasselt graduaat:

Samen werken aan een betere samenleving

 • Ben je gevoelig voor sociaal onrecht?
 • Kan jij je laten raken door de sociale, emotionele en materiële noden van mensen?
 • Ben je geïnteresseerd in onze samenleving en in welzijn?
 • Wil je mensen ondersteunen in hun zelfredzaamheid en emancipatie?
 • Wil je hen begeleiden in het zoeken naar praktische en duurzame oplossingen?

Dan wil je misschien wel professionele ondersteuning bieden in veranderingsprocessen en samen met de mensen kijken op welke manier ze hun  moeilijkheden en uitdagingen kunnen aanpakken.

Maatschappelijk werkers zijn breed inzetbaar. Daarom krijg  je in onze opleiding actuele kennis vanuit de menswetenschappen mee. We onderzoeken hoe onze samenleving functioneert. Kritisch durven kijken - ook naar jezelf- is een must. Veel aandacht gaat naar methodisch, veranderingsgericht en zorgvuldig handelen. Je scherpt jouw communicatieve vaardigheden aan tijdens de opleiding. Dit is immers essentieel om vlot contact te leggen met de doelgroep.

Je start in een vernieuwde graduaatopleiding Maatschappelijk Werk, die we gebaseerd hebben op wat het werkveld verwacht van onze afgestudeerden.  We hebben daarom onze opleiding opgebouwd aan de hand van vier grote clusters, waarin we alle bovenstaande competenties onderbrengen:

 • contact leggen en oriënteren
 • sociaal–agogisch handelen
 • professioneel werken en ontwikkelen
 • grondhouding

Als maatschappelijk werker kan je aan de slag in: 

 • gemeentebesturen
 • mutualiteiten
 • scholen
 • werkwinkels
 • sociale huisvesting
 • centra voor algemeen welzijnswerk
 • begeleidingstehuizen en opvangcentra voor kinderen, jongeren en hun gezin, personen met een beperking, thuislozen
 • diensten voor thuiszorg, gezins- en bejaardenhulp, begeleid zelfstandig wonen
 • (psycho)sociale hulp- en dienstverlening aan personen met een beperking, ouderen, personen met een migratieachtergrond, vluchtelingen
 • maatwerkbedrijven

 

Heb je vragen? Mail naar Nele Matthys via graduaat.maatschappelijkwerk.limburg [at] ucll.be