Overslaan en naar de inhoud gaan

Sociaal-cultureel werk Hasselt
Graduaat

U bent hier

Eerstvolgend infomoment Sociaal-cultureel werk graduaat Hasselt:

sociaal-cultureel werk

Bouw je graag mee aan een buurt en samenleving waar het voor iedereen goed (samen)leven is? Leg je graag contacten met mensen? Ben je geboeid door maatschappelijke evoluties en uitdagingen? Wil je bruggen bouwen tussen individuen, groepen en de samenleving?

Verdiep je in de werking van onze samenleving! Je leert verschillende doelgroepen en relevante organisaties kennen. Vanuit wat je in de wereld ziet gebeuren, breng je mensen samen en ga je samen aan de slag. Dát is waar sociaal-cultureel werk om draait!

Je ontwikkelt de nodige competenties in deze opleiding door een wisselwerking tussen theorie en praktijk.
Naast de lessen, doe je heel wat ervaring op ín de sociaal-culturele sector:
  • In het jeugdwerk: jeugdbewegingen, jeugdhuizen, jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare jongeren en kinderen, gemeentelijke jeugddiensten,…
  • In het buurt- en opbouwwerk: buurt- en wijkwerking, straathoekwerk, ondersteuning van burgerinitiatieven,…
  • In het sociaal-cultureel volwassenwerk: bewegingen, verenigingen, vormingscentra, lokale dienstencentra voor ouderen, werkingen naar specifieke doelgroepen (asielzoekers, mensen met een beperking, mensen in armoede,…)
  •  In het cultureel werk: culturele centra, musea en bibliotheken, sociaal-artistieke projecten, gemeentelijke cultuur- of vrijetijdsdiensten,…
De opleiding bestaat uit 120 studiepunten die je gespreid over 4 semesters kan volgen.
Als je werken en leren wil combineren is een aangepast traject mogelijk.
 
 
De opleiding is sinds 2020 nieuw in Limburg en werd goedgekeurd door de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie) en de Vlaamse Regering. De opleiding startte in september 2020.