Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Sociaal-cultureel werk graduaat:

Eenjarig Traject: Educatief Kinderwerker

Werk je graag met kinderen via spel en creativiteit? Dan is het eenjarige traject van educatief kinderwerker, binnen de graduaatopleiding sociaal-cultureel werk, ideaal voor jou.

Je volgt een aantal vakken waaronder opvoeding en visie, creatieve processen, levenslooppsychologie, je werkt een project uit voor een organisatie en je doet ook 350 uren stage in de kinderopvang.

Met het certificaat van educatief kinderwerker kan je beginnen werken in de buitenschoolse opvang.
Je kan ook verder studeren in het tweede jaar van de graduaatopleiding sociaal-cultureel werk.

PROGRAMMA

Algemeen

Specifiek kinderwerker

Inzicht in mens en samenleving

Werkveldverkenning

en -verdieping

Werkplekleren

Levenslooppsychologie (3sp)

 

 

Onderdeel van Beroepspraktijk 1:  Terreinverkenning

 

Opvoeding en visie (3sp)

 

Beroepspraktijk 1 (10 sp)

 

Beroepspraktijk 2 (10sp)

 

Projectwerk (8sp)

Trainen van vaardigheden

Mondelinge communicatie (3sp)

 

 

Werken in en met groepen (5sp)

Creatieve processen (3sp)

Greep krijgen op je studie en je loopbaan

 

               Studieregie (3sp)

“Ik kwam van een bachelor lerarenopleiding. Toen gaf ik al enkele jaren dansles aan kinderen en ik was ervan overtuigd dat ik verder wou in die richting. Tijdens de stage die ik deed, merkte ik vrij snel dat leerkracht worden niets voor mij was. Het onderwijssysteem lag mij niet ondanks ik geen slechte punten had en heel graag met kinderen werkte. Op privévlak had ik het ook moeilijk. Ik voelde me niet gelukkig en wist niet meer wat te doen. Door de steun en de hulp van een docent in de lerarenopleiding ben ik terechtgekomen in de graduaatsopleidingen van Sociale School Heverlee. Ik ben de éénjarige opleiding educatief kinderwerker gestart en op die manier kon ik werk combineren met een studie die ik graag deed. Het gaf mij meer ademruimte en stabiliteit. Nadien besloot ik verder te studeren en ik heb mijn graduaat sociaal-cultureel werk behaald. Op dit moment werk ik nog steeds als kinderbegeleidster en pedagogisch ondersteuner in de buitenschoolse kinderopvang waar ik mijn stage heb gedaan. Naast de opleidingen op deze school vond ik de sfeer en de manier van lesgeven aangenaam. De inhoud van de lessen wordt meer met een praktijkgerichte insteek gegeven en het systeem van de modules zorgt ervoor dat je niet al de leerstof op korte tijd moet verwerken. Je wordt individueel goed opgevolgd en je kan steeds terecht bij de coördinator als je vragen hebt of als het even minder goed gaat. Ik ben enorm dankbaar voor het luisterend oor, de steun en de waardering die ik heb gekregen!"

Kimberly Collaer

Meer weten? Neem contact op met  wouter.goolaerts [at] ucll.be