Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Sociaal-cultureel werk graduaat:

studieProgramma

Je bent sociaal vaardig, verbindt mensen met mekaar, ondersteunt hen via allerlei projecten, evenementen en acties. Je bent multifunctioneel en flexibel, je werkt met diverse groepen op verschillende niveaus.

Een polyvalent inzetbare sociaal-cultureel werker word je bij ons met vakken als projectwerk, burgerschap en participatie, werken met vrijwilligers, omgaan met diverse media, creatieve processen ... . Je kan ook kiezen voor een specialisatietraject in de sociale economie. Dan volg je zeker arbeidspsychologie en doe je al je stages in maatwerkbedrijven.

PROGRAMMA

Algemeen

Specifiek SCW

Inzicht in mens en samenleving

Werkveldverkenning

en -verdieping

Werkplekleren

 

Sociaalwerktheorie (5sp)

Keuze uit:

Algemene psychologie of

Levenslooppsychologie of

Arbeidspsychologie (3sp)

 

Organisatieleer (3sp)

 

 

Identiteit en werkveld (6sp)

Omgaan met diversiteit (3sp)

Burgerschap en participatie (5sp)

Werken met vrijwilligers (3sp)

Beroepsethiek (3sp)

Overheidsbeleid (5sp)

Financieel beheer (3sp)

 

 

Beroepspraktijk 1 (10sp)

Beroepspraktijk 2 (12sp)

Beroepspraktijk 3 (18sp)

Projectwerk (8sp)

Graduaatsproef: Afstudeerproject (6sp)

              

 

Trainen van vaardigheden

Mondelinge communicatie (3sp)

Schriftelijke communicatie (3sp)

Bemiddelen (3sp)

 

Werken in en met groepen (5sp)

Omgaan met diverse media (5sp)

Creatieve processen (3sp)

Onderdeel van Beroepspraktijk 2: Professioneel schrijven

Greep krijgen op je studie en je loopbaan

Studieregie (3sp)

Graduaatsproef: Loopbaanregie (2sp)

 

Bekijk het studieprogramma in meer detail:

Studieprogramma in detail