Overslaan en naar de inhoud gaan

Inschrijven

U bent hier

Je hebt interesse voor het graduaat Syndicaal werk.

Welkom in onze graduaatsopleidingen en beroepsgerichte studietrajecten!

Al onze opleiding kunnen in een flexibel traject worden opgenomen. De praktijkgerichtheid van ons onderwijs en de persoonsgerichte begeleiding zijn bijkomende troeven.

 

Onderstaande richtlijnen in 5 stappen helpen je om vlot in te schrijven voor academiejaar 2020-2021.

 

Stap 1. Infomoment en instapgesprek (online of op campus Sociale School)

Je inschrijvingsproces start met een instapgesprek bij de coördinator van jouw opleiding.

 

Best maak je eerst via e-mail een afspraak voor een instapgesprek. Dit zijn de coördinatoren bij wie je terecht kan:

 • HR-support: An Nackom (an.nackom [at] ucll.be);
 • Maatschappelijk werk: Grace Verween (grace.verween [at] ucll.be);
 • Ervaringswerker geestelijke gezondheids- en verslavingszorg: Grace Verween (grace.verween [at] ucll.be);
 • Sociaal-cultureel werk en Educatief kinderwerker: Hilde Van den Bussche (hilde.vandenbussche [at] ucll.be);
 • Orthopedagogie: Laetitia Serré (laetitia.serre [at] ucll.be), stagecoördinator. Laetitia doet het instapgesprek met jou. Opleidingscoördinator is Ilse Mariën, ilse.marien.ssh [at] ucll.be;
 • Syndicaal werk: Frieda Geleyns (frieda.geleyns [at] ucll.be).

 

Tijdens het instapgesprek krijg je informatie en gaat de coördinator in op al je vragen. Je stelt samen jouw ‘individueel studieprogramma’ (ISP) op. Het ISP is het geheel van alle opleidingsonderdelen (= vakken) die je zal volgen. De coördinator noteert jouw naam, persoonlijk e-mailadres en geboortedatum en wijst jou per opleidingsonderdeel een plaats toe in een klasgroep.

 

Om te kunnen starten, dien je te beschikken over een diploma secundair onderwijs of een geldig certificaat of getuigschrift.

Meer info: https://www.ucll.be/studeren/inschrijven/toelatingsvoorwaarden/diplomavoorwaarden.

 

Heb je geen diploma secundair onderwijs of een geldig certificaat, dan leg je een toelatingsproef af. De inschrijving hiervoor gaat via de website van de associatie KU Leuven:  https://associatie.kuleuven.be/onderwijs/studeren-op-maat/graduaat#leerplicht. Op deze website vind je verdere informatie over de toelatingsproef.

 

Stap 2. Registratie van jouw plaats in de klasgroepen en betaling cursusgeld

Normaal gezien kom je na het instapgesprek langs op ons graduaatssecretariaat voor

 • afgifte van een kopie van jouw identiteitskaart en jouw diploma secundair of certificaat;
 • het invullen van het zogenaamde ‘attest werkstudent’ (is standaardprocedure in graduaatsopleidingen);
 • de registratie van jouw plaats in de klasgroepen;
 • betaling van het cursusgeld via Bancontact.

 

Maar omwille van de coronamaatregelen werken we tot 18/8/2020 als volgt:

 • jij bezorgt na het instapgesprek het secretariaat een kopie van jouw identiteitskaart en diploma (via het e-mailadres: graduaten.ssh [at] ucll.be);
 • de coördinator bezorgt jouw ISP aan ons secretariaat. Het secretariaat wijst je een plaats toe in de klasgroepen en berekent de kost van het cursusgeld (zie onder voor meer informatie over het cursusgeld, te onderscheiden van het inschrijvingsgeld);
 • jij ontvangt op jouw persoonlijk e-mailadres het overzicht van jouw reservaties in de klasgroepen en het te betalen bedrag aan cursusgeld;
 • houd jouw klasgroepenoverzicht goed bij. Je hebt het immers nodig om bij de start van het academiejaar jouw ISP in de UCLL-tool in te vullen (zie verder Stap 5);
 • het cursusgeld dien je binnen de 14 dagen via overschrijving te betalen.

 

Opgelet: je bent pas zeker van een plaats in de klasgroepen als je het cursusgeld betaald hebt.

Is jouw betaling niet tijdig in orde, dan annuleren we jouw plaats in de klasgroepen.

 

Na 18/8/2020 komt je terug zelf langs op het graduaatssecretariaat (Sociale School Heverlee, Groeneweg 151 te Heverlee)

Openingsuren van 18 augustus tot 31 augustus: 9-16 uur. Vanaf 1 september: van 9-17 uur. Meld je ten laatste een half uur voor sluitingstijd aan.

Eveneens vanaf 18/8 gebeurt de betaling voor het cursusgeld via Bancontact op het secretariaat. Er wordt dan niet meer via overschrijving gewerkt.

 

Derde betalersregeling

Betaalt een derde instantie voor jouw opleiding (werkgever, OCMW, …) , dan dien je je cursusgeld zelf terug te vragen bij deze instantie. De hogeschool komt hierin niet tussenbeide.

 

Ben je werkend, dan kan je, indien je aan bepaalde criteria voldoet, gebruik maken van Betaald educatief verlof (BEV) of Vlaams opleidingsverlof (VOV). Meer info: https://www.werk.be/online-diensten/vlaams-opleidingsverlof. Zie ook: https://www.ucll.be/studeren/werken-en-studeren.

Met specifieke vragen over BEV, VOV of opleidingscheques kan je terecht bij secretariaatscollega Agnes De Puydt (agnes.depuydt [at] ucll.be).

 

Stap 3. Online inschrijven in UCLL

Ben je een nieuwe student aan UCLL, dan registreert je jouw persoonsgegevens in de online inschrijvingstool van de hogeschool. Ga daarvoor naar https://www.ucll.be/eerste-inschrijving-bij-ucll-portaal. Kies voor ‘campus Leuven’.

 

Ben je momenteel al ingeschreven bij UCLL en wil je je heroriënteren naar onze graduaatsopleidingen, dan neem je een herinschrijving via het KUloket. Ga naar https://www.ucll.be/kuloket. Of ga naar het UCLL-intranet (https://intranet.ucll.be) en klik in de rechterbalk op ‘KUloket’.

 

Heb je geen Vlaams of Nederlands diploma dan dien je eerst een online toelatingsaanvraag te starten. Zie: https://www.ucll.be/geen-vlaams-nederlands-diploma.

 

Een tip: wij werken met het instapgesprek bij de coördinator voorafgaand aan de online inschrijving. Vink tijdens die online inschrijving dus niet aan dat je nog een afspraak wil maken om langs te komen, want dit gaat om een afspraak met het centrale inschrijfteam van UCLL. Vink je dit toch aan, dan kan je niet verder werken in de online tool.

 

Tijdens het online inschrijven dien je een aantal documenten op te laden: een pasfoto, een kopie van jouw identiteitskaart, eventueel behaald diploma of certificaat en het zogenaamde ‘attest werkstudent’. Heb je hulp nodig bij het opladen, geef dan een seintje aan ons secretariaat via een e-mail naar graduaten.ssh [at] ucll.be.

 

In de online tool kan je ook aankruisen of je in aanmerking komt voor een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap (= beursstudent, zie verderop in deze tekst).

 

Stap 4. Bevestiging UCLL-account en betaling inschrijvingsgeld UCLL

Nadat jouw inschrijving door UCLL is verwerkt, ontvang je op het persoonlijk e-mailadres dat je hebt opgegeven bij je online inschrijving:

 

Je ontvangt daarnaast per post jouw studentenkaart.

 

Stap 5. Online invoeren ISP

Tussen 14 september en 11 oktober 2020 dien je jouw ISP online in te voeren in het Kuloket (https://www.ucll.be/kuloket). Je krijgt maar toegang tot dit KUloket als je eerder jouw UCLL-account hebt geactiveerd. Bij het ingeven van jouw ISP baseer je je op het overzicht van jouw klasgroepen (zie Stap 2) dat je eerder van het secretariaat ontving. Op dat overzicht vind je immers de juiste codes terug van de opleidingsonderdelen en lessenreeksen die je in het Kuloket moet aanvinken.

 

Om je waar nodig te ondersteunen, organiseren we bij de start van het academiejaar een aantal sessies ‘ISP invoeren’. We organiseren daarnaast infosessies over hoe je je lessenrooster kan raadplegen in de roostertoepassing van UCLL (https://rooster.ucll.be).

 

Bij de start van het academiejaar bieden we je ook informatie en vorming aan over ons digitaal leerplatform Toledo .

Jouw studiekosten omvatten twee delen: het cursusgeld en het inschrijvingsgeld.

 

Cursusgeld

Het cursusgeld betaal je op het moment van registratie van jouw klasgroepen door het graduaatssecretariaat (zie hierboven Stap 2).

 

Het cursusgeld bedraagt voor de meeste opleidingsonderdelen 4 euro per studiepunt. In een aantal opleidingsonderdelen ligt het cursusgeld hoger omwille van een duur handboek.

 

Eenmaal je cursusgeld betaald, hoef je je er geen zorgen om te maken. Wij zorgen ervoor dat je tijdens elk opleidingsonderdeel het nodige cursusmateriaal ontvangt of er toegang toe hebt. Het cursusmateriaal omvat handboeken, gedrukt cursusmateriaal, online cursusmateriaal, fotokopieën, creamateriaal en eventueel het toegangsticket bij een bezoek aan een tentoonstelling of museum.

 

Het programma van de opleiding orthopedagogie omvat twee meerdaagse trainingen met overnachtingen buitenshuis. Het gaat om de training ‘Rots en Water’ in Beroepspraktijk 1 en de ‘LSCI’-training in Socio-emotionele begeleiding. De meerdaagse betaal je apart en kost 105 euro.

 

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld hangt af van je statuut als niet-beursstudent, bijna-beursstudent of beursstudent. Dat statuut wordt bepaald door je inkomensgrens en gezinssituatie (zie https://www.studietoelagen.be).

 

Het inschrijvingsgeld is samengesteld uit twee delen: een vast bedrag en een bedrag per studiepunt.

In 2020-21 bedraagt het inschrijvingsgeld (zie https://www.ucll.be/studeren/inschrijven/studiegeld) :

 

vast gedeelte

variabel gedeelte

Beursstudent

111,90 €

€ 0 per studiepunt

Bijna-beursstudent

245,20 €

€ 4,30 per studiepunt

Niet-beursstudent

245,20 €

€ 11,70 per studiepunt

 

Een voorbeeld: een beursstudent die inschrijft voor 40 studiepunten, betaalt 111,90 €. Een niet-beursstudent betaalt 245,20€ + (40 studiepunten x 11,70€) = 713,20 €.

 

Van zodra UCLL jouw online inschrijving verwerkt heeft, ontvang je een eerste factuur voor het vast gedeelte. Nadat de administratieve verwerking van jouw ISP rond is, volgt een tweede factuur voor het variabele deel.

 

Wat bij uitschrijving?

De hogeschool hanteert volgende terugbetalingsregeling bij stopzetting of uitschrijving eenmaal het academiejaar gestart is. Bij uitschrijving vóór 21 september 2020 wordt er geen inschrijvingsgeld aangerekend en krijg je het reeds betaalde cursusgeld teruggestort. Schrijf je na 21 september uit voor de volledige opleiding dan krijg je het vast gedeelte niet terugbetaald.

 

Schrijf je na 21 september uit voor één of meerdere opleidingsonderdelen dan gelden volgende afspraken:

 • Schrijf je in september-januari 2020, binnen de vier weken na de bevestiging van jouw inschrijving, uit voor een opleidingsonderdeel dat nog moet opstarten? Dan krijg je de variabele studiepuntenkost en het cursusgeld ervan volledig terugbetaald. Tussen 4 en 8 weken na inschrijven, krijg je nog de helft van de studiepuntenkost en het cursusgeld terugbetaald. Na 8 weken krijg je geen terugbetaling meer.
 • Schrijf je vanaf 1 februari 2021 uit voor een opleidingsonderdeel dat nog moet opstarten, dan heb je vier weken de tijd om uit te schrijven en de volledige studiepuntenkost en het cursusgeld terug te krijgen. Tussen 4 en 8 weken krijg je de helft van de studiepuntenkost en het cursusgeld terugbetaald. Na 8 weken krijg je geen terugbetaling meer.

 

Studentenvoorzieningen (Stuvo) Sociale dienst

Onze opleidingen en hogeschool werken nauw samen met de Sociale dienst van KU Leuven.

 

Bij de Sociale dienst kan je laten berekenen voor welk inschrijvingstarief (beurs, bijna-beurs-, niet-beursstudent) jij in aanmerking komt (zie https://www.ucll.be/studeren/inschrijven/studietoelage-en-studiefinanciering). Neem jouw laatste aanslagbiljet en jouw ISP voor 2020-21 mee. Daarnaast helpt de Sociale Dienst je graag verder met al je vragen rond studiekosten, studiefinanciering en sociaal statuut.

 

De officiële aanvraag voor een studietoelage (studiebeurs) van de Vlaamse Gemeenschap doe je via het digitaal loket op www.studietoelagen.be vóór 1 juni 2021. De berekening en uitbetaling van de studietoelage door de Vlaamse overheid laat meestal even op zich wachten. Dit verhindert niet dat je tijdens het online inschrijven in UCLL (ziet Stap 3 boven) reeds aankruist dat je (vermoedelijk) beursstudent zal zijn. Blijk je achteraf toch geen recht te hebben op een studietoelage, dan zal je van de hogeschool een bijkomende factuur ontvangen om het verschil in inschrijvingsgeld bij te passen.

 

De Sociale dienst biedt ook zelf extra financiële steun in bepaalde situaties. Het is mogelijk om een voorschot op je studietoelage van de Vlaamse overheid aan te vragen. De Sociale dienst kan dit voorschot wel pas uitbetalen een tweetal weken na de verwerking van je inschrijving en na 15 augustus.