Overslaan en naar de inhoud gaan

BACHELOR-NA-BACHELOR MEERTALIG ONDERWIJS
Banaba

U bent hier

Eerstvolgend infomoment BACHELOR-NA-BACHELOR Meertalig onderwijs:

MEERTALIGHEID, DIDACTIEK en PRAKTIJK MEERTALIG ONDERWIJS

in een één- of tweejarige vervolgopleiding

Ben je geboeid door talen of geprikkeld door de talige diversiteit op school? Ga voor een banaba meertalig onderwijs of extra onderwijsbevoegdheid NT2.  

De banaba speelt in op de hedendaagse uitdagingen rond meertaligheid en bereidt jou voor op duurzaam onderwijs: talengericht, ondersteunend en vernieuwend. Je verdiept je als leraar in de didactiek van meertalig onderwijs en je breidt je rol als expert in meertaligheid en als taalcoördinator op school verder uit.

Deze opleiding is nieuw sinds 2018 en uniek in Vlaanderen. Je kan de opleiding volgen  op campus Hertogstraat in Heverlee. 

Vanaf 2019  richten we ook een traject in voor wie Nederlands wil leren aan niet-Nederlandstaligen.  Met een onderwijsbevoegdheid NT2 kan je de cursus Nederlands als tweede taal geven. 

Banaba Meertalig onderwijs

De banaba Meertalig Onderwijs omvat 60 studiepunten. De opleiding belicht uitgebreid de maatschappelijke en taalkundige uitdagingen van meertaligheid en laat je toe een keuze te maken op het vlak van meertalige didactiek:

  • Content and language integrated learning (CLIL): het is een werkvorm waar in het Frans, Engels of Duits als instructietaal wordt gebruikt om een niet-taalvak te onderwijzen. In Vlaanderen kan dit voorlopig enkel in het secundair onderwijs. In Wallonië bestaat dit al langer onder de vorm van ‘immersieonderwijs’ voor kleuter-, lager of secundair onderwijs.
  • Onthaal- en taalversterkend onderwijs (NT2): Dit gaat over OKAN-onderwijs of onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers, maar ook over de aanpak van anderstalige leerlingen in de ‘gewone’ klas.
  • Vroeg vreemdetaalonderwijs: Dit gaat over het aanleren van vreemde talen aan kinderen in het basisonderwijs. Dit kan Frans, Engels of Duits zijn, zowel taalinitiatie als formeel taalonderwijs. Maar ook talensensibilisering komt aan bod.

De opleiding biedt tevens begeleiding bij een intensief praktijktraject. Wie kiest voor het traject onthaal- en taalversterkend onderwijs (NT2) met een vooropleiding van bachelor Secundair Onderwijs, behaalt meteen ook de extra onderwijsbevoegdheid NT2.

De banaba heeft twee verschillende programma's: ofwel kies je voor een voltijdse dagopleiding (1 jaar), ofwel volg je het deeltijds programma (2 jaar), voor wie reeds aan het werk is.

Bekijk het opleidingsprogramma en ontdek welk keuzetraject het best bij jou past.

Extra onderwijsbevoegdheid NT2 (Nederlands voor niet-Nederlandstaligen)

Heb je al een bachelor Secundair Onderwijs, dan kan je een extra onderwijsbevoegdheid NT2 behalen. Hiermee kan je Nederlands aan anderstaligen geven in een OKAN-klas. Het basisstudietraject omvat 45 studiepunten. Wie afstudeerde als leraar Nederlands verwerft bijkomende vrijstellingen.

Wie de volledige banaba Meertalig Onderwijs van 60 studiepunten met als keuzetraject taalversterkend onderwijs volgt, behaalt automatisch ook de extra lesbevoegdheid NT2.

Opleidingsprogramma ects-fiches 

Heb je geen lerarendiploma en toch een hart voor taal?

UCLL biedt trajecten met vrijstellingen aan die je in combinatie met de banaba Meertalig Onderwijs of de extra onderwijsbevoegdheid NT2 kunt volgen. Zo heb je op het einde van het traject je bachelor Lager of Secundair Onderwijs op zak, samen met de banaba Meertalig Onderwijs of de extra onderwijsbevoegdheid NT2.

Educatieve bachelors met vrijstellingen in het:

Als je reeds een diploma hoger onderwijs op zak hebt, kan je in drie semesters het lerarendiploma plus het diploma van de banaba Meertalig Onderwijs verwerven. Contacteer ons om samen een passend traject uit te werken.

Studietabel

Postgraduaat CLIL

Het postgraduaat CLIL omvat 45 studiepunten. Het biedt een sterk onderbouwd programma voor individuele leerkrachten en schoolteams die recent met CLIL zijn begonnen of die overwegen dit te doen in de nabije toekomst.

Wie op zoek is naar een meer uitdiepende opleiding waarbij CLIL geplaatst wordt in het grotere geheel van meertaligheid in onderwijs, waarbij de student ook stages uitvoert en zijn studie verzilvert met een volwaardig nieuw bachelordiploma, verwijzen we graag door naar de banaba meertalig onderwijs.

Meertaligheid in beeld

Aan de slag

Met deze opleiding versterk je je taalcompetenties, coachings- en onderwijsvaardigheden in een context van meertaligheid. Je kan dan - afhankelijk van je keuzetraject - aan de slag:

  • als leraar CLIL in het secundair onderwijs in Vlaanderen  of in een basis- of secundaire school in Wallonië of Brussel
  • als leraar onthaalonderwijs of taalversterkend onderwijs voor niet-Nederlandstalige leerlingen zoals (ex-)OKAN-leerlingen
  • als taalleraar bij vreemdetaalinitiatie in het basisonderwijs.

De opleiding geeft je een ruime visie op meertaligheid en laat je toe het (meer)taalbeleid in het onderwijs deskundig vorm te geven en op te volgen.