Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment BACHELOR-NA-BACHELOR Meertalig onderwijs:

MEERTALIGHEID, DIDACTIEK en PRAKTIJK MEERTALIG ONDERWIJS

in een één- of tweejarige vervolgopleiding

Ben je geboeid door talen of geprikkeld door de talige diversiteit op school? Ga voor een banaba meertalig onderwijs of extra onderwijsbevoegdheid NT2.  

De banaba speelt in op de hedendaagse uitdagingen rond meertaligheid en bereidt jou voor op duurzaam onderwijs: talengericht, ondersteunend en vernieuwend. Je verdiept je als leraar in de didactiek van meertalig onderwijs en je breidt je rol als expert in meertaligheid en als taalcoördinator op school verder uit.

Deze opleiding is nieuw sinds 2018 en uniek in Vlaanderen. Je kan de opleiding volgen  op campus Hertogstraat in Heverlee. 

Sinds  2019  richten we ook een traject in voor wie Nederlands wil leren aan niet-Nederlandstaligen.  Met een onderwijsbevoegdheid NT2 kan je de cursus Nederlands als tweede taal geven. 

Het UCLL-team doet intensief onderzoek naar meertalig onderwijs. In januari 2020 werd het onderzoeksrapport van het praktijkgerichte wetenschappelijke onderzoek ‘CLIL in Vlaanderen’ gepubliceerd.

onderzoeksrapport clil-handboek reportage vrt

 

Banaba Meertalig onderwijs

De banaba Meertalig Onderwijs omvat 60 studiepunten. De opleiding belicht uitgebreid de maatschappelijke en taalkundige uitdagingen van meertaligheid en laat je toe een keuze te maken op het vlak van meertalige didactiek:

 • Content and language integrated learning (CLIL): het is een werkvorm waar het Frans, Engels of Duits als instructietaal wordt gebruikt om een niet-taalvak te onderwijzen. In Vlaanderen kan dit voorlopig enkel in het secundair onderwijs. In Wallonië bestaat dit al langer onder de vorm van ‘immersieonderwijs’ voor kleuter-, lager of secundair onderwijs.
 • Onthaal- en taalversterkend onderwijs (NT2): Dit gaat over OKAN-onderwijs of onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers, maar ook over de aanpak van anderstalige leerlingen in de ‘gewone’ klas.
 • Vroeg vreemdetaalonderwijs: Dit gaat over het aanleren van vreemde talen aan kinderen in het basisonderwijs. Dit kan Frans, Engels of Duits zijn, zowel taalinitiatie als formeel taalonderwijs. Maar ook talensensibilisering komt aan bod.

De opleiding biedt tevens begeleiding bij een intensief praktijktraject. Wie kiest voor het traject onthaal- en taalversterkend onderwijs (NT2) met een vooropleiding van bachelor Secundair Onderwijs, behaalt meteen ook de extra onderwijsbevoegdheid NT2.

De banaba heeft twee verschillende programma's: ofwel kies je voor een voltijdse dagopleiding (1 jaar), ofwel volg je het deeltijds programma (2 jaar), voor wie reeds aan het werk is.

Bekijk het opleidingsprogramma en ontdek welk keuzetraject het best bij jou past.

Extra onderwijsbevoegdheid NT2 (Nederlands voor niet-Nederlandstaligen)

Heb je al een bachelor Secundair Onderwijs, dan kan je een extra onderwijsbevoegdheid NT2 behalen. Hiermee kan je Nederlands aan anderstaligen geven in een OKAN-klas. Het basisstudietraject omvat 45 studiepunten. Wie afstudeerde als leraar Nederlands krijgt bijkomende vrijstellingen.

Wie de volledige banaba Meertalig Onderwijs met als keuzetraject NT2-Taalversterkend Onderwijs volgt, kan gelijktijdig inschrijven voor het programma ‘Extra Onderwijsbevoegdheid NT2’ wat ook leidt tot extra lesbevoegdheid in het secundair onderwijs.  

Opleidingsprogramma ects-fiches 

Postgraduaat CLIL

Het postgraduaat CLIL omvat 45 studiepunten. Het biedt een sterk onderbouwd programma voor individuele leerkrachten en schoolteams die recent met CLIL zijn begonnen of die overwegen dit te doen in de nabije toekomst.

Wie op zoek is naar een meer uitdiepende opleiding waarbij CLIL geplaatst wordt in het grotere geheel van meertaligheid in onderwijs, waarbij de student ook stages uitvoert en zijn studie verzilvert met een volwaardig nieuw bachelordiploma, verwijzen we graag door naar de banaba meertalig onderwijs.

Smaakmaker CLIL

De lessen CLIL-didactiek en -linguïstiek uit de banaba meertalig onderwijs en het postgraduaat CLIL kan je vanaf academiejaar 2020-2021 volgen als smaakmaker. Ze worden dus niet meer gespreid over het jaar op woensdagnamiddag of -avond, maar gebald in vier nascholingsdagen.

Op die manier komen we tegemoet aan de vraag van CLIL-leraren om in een intensief traject ondergedompeld te worden in de essentie van de CLIL-didactiek. Organisatorisch biedt deze opleiding een aantal voordelen: je beperkt het aantal verplaatsingen naar de campus en je kan op je werkplek vrijaf vragen voor nascholing. Deelnemers genieten een officieel statuut als (werk)student van de UCLL en kunnen daardoor gebruikmaken van alle studentenfaciliteiten zoals toegang tot het online leerplatform, de bibliotheek en het studentenrestaurant.

Praktische info

 • data volgen
 • tijdstip:  van 9.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
 • Campus Hertogstraat (Hertogstraat 178, 3001 Heverlee)
 • 330 euro (exclusief cursusmateriaal)
 • Contactpersoon: liesbeth.martens [at] ucll.be

Download folder

Smaakmaker vroeg vreemdetaalonderwijs

De lessen didactiek en linguïstiek vroeg vreemdetaalonderwijs uit de banaba meertalig onderwijs kan je vanaf academiejaar 2020-2021 volgen als smaakmaker. Ze worden dus niet meer gespreid  over het jaar op woensdagnamiddag of -avond, maar gebald in vier nascholingsdagen.

Op die manier komen we tegemoet aan de vraag van leraren om in een intensief traject ondergedompeld te worden in de essentie van de didactiek vroeg vreemdetaalonderwijs: talensensibilisering, taalinitiatie en formeel vreemdetaalonderwijs voor kleuter- en lager onderwijs. Organisatorisch biedt deze opleiding een aantal voordelen: je beperkt het aantal verplaatsingen naar de campus en je kan op je werkplek vrijaf vragen voor nascholing. Deelnemers genieten een officieel statuut als (werk)student van de UCLL en kunnen daardoor gebruikmaken van alle studentenfaciliteiten zoals toegang tot het online leerplatform, de bibliotheek en het studentenrestaurant.

praktische info

 • data volgen
 • tijdstip:  van 9.30 - 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
 • Campus Hertogstraat (Hertogstraat 178, 3001 Heverlee)
 • 330 euro (exclusief cursusmateriaal)
 • Contactpersoon: liesbeth.martens [at] ucll.be

download folder

Meertaligheid in beeld

Aan de slag

Met deze opleiding versterk je je taalcompetenties, coachings- en onderwijsvaardigheden in een context van meertaligheid. Je kan dan - afhankelijk van je keuzetraject - aan de slag:

 • als leraar CLIL in het secundair onderwijs in Vlaanderen of in een basis- of secundaire school in Wallonië, Brussel of elders;
 • als leraar of taalcoach voor niet-Nederlandstalige leerlingen zoals (ex-)OKAN-leerlingen in het leerplichtonderwijs of daarbuiten;
 • als taalleraar bij lessen vreemde taal en taalinitiatie in het basisonderwijs.

De opleiding geeft je een ruime visie op meertaligheid en laat je toe het (meer)talenbeleid in het onderwijs deskundig vorm te geven en op te volgen als taalbeleidscoördinator.

Download folder