Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Buitengewoon onderwijs:

gewoon buitengewoon

Het buitengewoon en gewoon onderwijs zijn partners in de ondersteuning van kinderen en jongeren met specifieke onderwijsbehoeften.  Vanuit een praktijkgerichte invalshoek krijg je een goede voorbereiding op een functie in het buitengewoon onderwijs, een ondersteuningsteam of in het gewoon onderwijs.  Van beeldvorming tot effectief onderwijs in de klas, van een brede kijk op onderwijsvernieuwing tot reflectie en onderzoek in je eigen team.  Aan de slag gaan met leerlingen met specifieke noden en mogelijkheden, vormt het uitgangspunt.

Je kijkt  naar vraagverheldering, klasmanagement, aanpassingen, samenwerking en communicatie.  Zo onderzoek je de onderwijsbehoeften van kinderen en jongeren met moeilijk hanteerbaar gedrag, leerproblemen, autisme ... en de belangrijkste belemmeringen en noden, die je kan aanpakken, om weer perspectief op te bouwen.  Jij bepaalt welke specifieke ondersteuningsvragen je verder wil uitdiepen en welke aanpak je wil leren inzetten.

Met deze opleiding kies je voor een specialisatie als leraar, coach of ondersteuner van leerlingen met specifieke noden in het buitengewoon en gewoon onderwijs.

 

inhoud

Actuele thema's en vaardigheden verbreden je aanpak in leerzorg en onderwijsondersteuning op kind- en klasniveau.  De rol die je op een klasoverschrijdend niveau kan opnemen in het zorgbeleid op school komt ook aan bod.  De opleiding zet je op weg om coach te zijn van leerlingen én collega's.  Handelingsgericht werken - van vraag naar meest gepaste aanpak - staat in deze opleiding centraal.  De opleiding bereidt jou voor op een educatieve rol of begeleider in het buitengewoon onderwijs of als ondersteuner in het gewoon onderwijs.  Lectoren met veel expertise en praktijkervaring helpen je op weg naar dit brede leerkracht- en ondersteuningsprofiel.

programma campus diepenbeek programma campus heverlee 

Voor meer inhoudelijke informatie neem contact op met:

  • nadja.vandenbroeck [at] ucll.be of ine.thys [at] ucll.be (campus Diepenbeek)
  • sofie.vaneynde [at] ucll.be of annet.devroey [at] ucll.be (campus Heverlee)

 

voor wie

Als leerkracht kleuter-, lager of secundair onderwijs kan je onmiddellijk of na enkele jaren werkervaring doorstromen naar deze verdiepende banaba. Ook als logopedist, ergotherapeut of met een ander bachelordiploma met een begeleidende rol, kan je de opleiding aanvatten. Als student zonder lerarendiploma volg je bovendien het opleidingsonderdeel didactische vaardigheden én kan je  via een verkorte educatieve bachelor gelijktijdig of na deze banaba je lerarendiploma  behalen. 

Meer info over deze mogelijkheden op campus Diepenbeek vind je in deze folder. Voor de mogelijkheden op campus Heverlee kan je contact opnemen met de opleiding.

Analytisch nummer: 
6312010064