Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Buitengewoon onderwijs:

Studieprogramma campus diepenbeek

 • In de éénjarige opleiding heb je wekelijks twee dagen tijd voor werkplekleren (stage) en twee dagen les (voornamelijk op maandag en woensdag, vanaf het tweede semester ook op dinsdagavond).  Kies je voor de specialisatie 'PG autisme', dan heb je wekelijks les op dinsdagavond in beide semesters. 
 • De deeltijdse opleiding (avondonderwijs) combineer je met een (eigen) werkplek doorheen de week.  De mogelijke lesmomenten in de deeltijdse opleiding zijn maandagavond, dinsdagavond, woensdagnamiddag en -avond.

De inhouden van de verschillende opleidingsonderdelen vind je in de online programmagids .
 


 

 

gemeenschappelijk traject:
werken aan kerncompetenties (
20 studiepunten)

Handelingsgericht werken 6 SP Je leert een systematische manier van werken kennen, waarbij het aanbod afgestemd wordt op de basis- en onderwijsbehoeften van de leerlingen met specifieke noden. Aan bod komen het proces van handelingsgericht werken, de fasen van sociaal-emotionele ontwikkeling en de bijhorende begeleidingsstijl, individuele handelingsplannen, groepswerkplannen, schoolwerkplannen en samenwerking met leerkrachten, ouders en paramedici.
Veerkrachtig in de klas 4 SP We overlopen diverse facetten en concrete acties voor meer veerkracht. Van nieuwe autoriteit, geweldloos verzet, verbinding, hechting en klasmanagement tot zorgen voor jezelf, de ander en de relatie.
Samen krachtig communiceren 4 SP Samen onderwijs maken is ook constructief, open communiceren, formuleren van confronterende boodschappen, omgaan met weerstand, ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie op school …
Leer-kracht 6 SP Je bestudeert taalontwikkelend lesgeven, taalcompetenties, denkvaardigheden en het theoretische kader van krachtige leeromgevingen.

 

keuzetraject:
toepassing en specialisatie (20 studiepunten) 

Optie 1: Traag en moeilijk leren 20 SP 1. Basis traag en moeilijk leren (4)
Na deze module ben je bekend met de signalen en aanpak van dyslexie, dyscalculie, ASS, leervoorsprong/mentale beperking, (DCD, NLD, GDLT …) 

2. Leernetwerk traag en moeilijk leren (6)
Je leert de leeromgeving organiseren om leren te bevorderen. Daarbij komen o.a. binnenklasdifferentiatie, Universal Design for Learning, en didactische materialen aan bod

3. Praktijkonderzoek en -innovatie (6)
Wat is het belang van een onderzoekende houding van leraren? Hoe werkt praktijkonderzoek? Wat is verandermanagement? Hoe communiceren we in en over onderzoek?

4. Kies één minor opleidingsonderdeel uit deze lijst (4)
 • Ernstige en meervoudige beperkingen (4): kwaliteit van leven, hechting, basale stimulatie, communicatie, ouderschap …
 • Gedrags- en emotionele problemen (4): de belangrijkste ontwikkelingsstoornissen, gedragsstoornissen en emotionele stoornissen, fasen sociaal-emotionele ontwikkeling, hechting, Window of Tolerance, A-B-C –kijken …
 • Autisme (4): via hoorcolleges gaan we in op verklaringstheorieën, anders begeleiding en onderwijs aanbieden, omgaan met moeilijk gedrag bij kinderen en jongeren met ASS …
Optie 2: Gedrags- en emotionele problemen 20 SP 1. Basis gedrags- en emotionele problemen (4)
Aan bod komen de belangrijkste ontwikkelingsstoornissen, gedragsstoornissen en emotionele stoornissen, fasen sociaal-emotionele ontwikkeling, hechting, Window of Tolerance, A-B-C –kijken …

2. Leernetwerk gedrags- en emotionele problemen (6)
We concretiseren een positieve grondhouding, preventiepiramide, gesprekstechnieken, waarderend werken …

3. Praktijkonderzoek en -innovatie (6)
Wat is het belang van een onderzoekende houding van leraren? Hoe werkt praktijkonderzoek? Wat is verandermanagement? Hoe communiceren we in en over onderzoek?

4. Kies één minor opleidingsonderdeel uit deze lijst (4)
 • Ernstige en meervoudige beperkingen (4): kwaliteit van leven, hechting, basale stimulatie, communicatie, ouderschap …
 • Traag en moeilijk leren (4): na deze module ben je bekend met de signalen en aanpak van dyslexie, dyscalculie, ASS, leervoorsprong/mentale beperking, (DCD, NLD, GDLT …) 
 • Autisme (4): via hoorcolleges gaan we in op verklaringstheorieën, anders begeleiding en onderwijs aanbieden, omgaan met moeilijk gedrag bij kinderen en jongeren met ASS …
Optie 3: Ernstige en meervoudige beperkingen 20 SP

1. Basis ernstige en meervoudige beperkingen (4)
Aan bod komen de kwaliteit van leven, hechting, basale stimulatie, communicatie, ouderschap …

2. Leernetwerk ernstige en meervoudige beperkingen (6)
We belichten een krachtige leeromgeving, spel, zintuigelijk werken, verzorgingsmomenten en toekomstperspectieven.

3. Praktijkonderzoek en -innovatie (6)
Wat is het belang van een onderzoekende houding van leraren? Hoe werkt praktijkonderzoek? Wat is verandermanagement? Hoe communiceren we in en over onderzoek?

4. Kies één minor opleidingsonderdeel uit deze lijst (4)

 • Gedrags- en emotionele problemen (4): de belangrijkste ontwikkelingsstoornissen, gedragsstoornissen en emotionele stoornissen, fasen sociaal-emotionele ontwikkeling, hechting, Window of Tolerance, A-B-C –kijken …
 • Traag en moeilijk leren (4): na deze module ben je bekend met de signalen en aanpak van dyslexie, dyscalculie, ASS, leervoorsprong/mentale beperking, (DCD, NLD, GDLT …) 
 • Autisme (4): via hoorcolleges gaan we in op verklaringstheorieën, anders begeleiding en onderwijs aanbieden, omgaan met moeilijk gedrag bij kinderen en jongeren met ASS …
Optie 4: Postgraduaat autisme 20 SP Je wordt in dit postgraduaat 'specialist' in de begeleiding van autisme. Het vertrekpunt is een brede, algemene en actuele kennis van alle relevante aspecten van autisme en een (rand)normale begaafdheid. Op basis van deze kennis ontwikkel of verdiep je specifieke competenties voor onderwijs en opvoeding/begeleiding/coaching van personen met autisme. Het programma kan je raadplegen op www.ucll.be/autisme.

 

praktijk, reflectie, onderzoek:
werken aan eigen professionalisering (20 studiepunten)

Werken aan eigen professionalisering in de opleiding I + II 8 SP Tijdens deze sessies selecteren we thema’s afhankelijk van de noden van de studenten. Het kan gaan over kernkwaliteiten, de reflectiecyclus, de cirkel van invloed, enneagrammen, inspirerend coachen, recente ontwikkelingen in het onderwijsveld …
Werken aan eigen professionalisering in de praktijk I + II 12 SP Aan bod komen het competentieprofiel BaBO, praktische inhouden vanuit de verschillende opleidingsonderdelen, recente ontwikkelingen in het onderwijsveld, thema’s vanuit de eigen werkplek …

 

totaal: 60 studiepunten

Didactische competenties voor niet-leraren: klasdidactiek en klasmanagement + 6 SP We gaan stap voor stap op weg naar didactisch vaardig zijn in de klas: lesvoorbereidingen, klasmanagement, didactische werkvormen, een krachtige leeromgeving, welbevinden en betrokkenheid, differentiatie, … Hierbij zal je intensief samenwerken met medestudenten.

 

De gedetailleerde inhouden en evaluatievormen van de verschillende opleidingsonderdelen vind je in de online programmagids