Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Meertalig Onderwijs:

Kwaliteit van de Opleiding

Met een banaba-diploma Meertalig Onderwijs sta je sterk in de klas, op school, op de arbeidsmarkt, door praktijkgerichtheid, voortdurende input vanuit het laatste wetenschappelijk onderzoek, en onze heel persoonlijke begeleiding.

 

hoe wordt de kwaliteit bewaakt en verbeterd?

Elke hogeschool staat zelf in voor de manier waarop de opleidingskwaliteit gegarandeerd wordt. Hogeschool UCLL werkt met een eigen kwaliteitszorgsysteem en hanteert de volgende principes:

  • Waarderende aanpak waarbij iedereen streeft naar kwaliteit 
  • Systematische aanpak waarbij continu gewerkt wordt aan kwaliteitsverbetering
  • Een continue inbreng en kritische blik van:
    • studenten, personeel, alumni en werkveld 
    • onafhankelijke, externe experten via dialoogcommissies en expertenpanels. 

De banaba Meertalig Onderwijs is een nieuwe opleiding die beantwoordt aan erkende noden in het onderwijs.

Voor de beschrijving van het beroepsprofiel van de leraar meertalig onderwijs en de taalcoördinator op school werd een lijst van domeinspecifieke leerresultaten of onderwijscompetenties goedgekeurd. Deze competenties en het opleidingsprogramma werden vervolgens getoetst door de NVAO, de Nederlands-Vlaamse accreditatiecommissie, die het licht op groen zette voor deze nieuwe opleiding 'Bachelor in onderwijs: meertalig onderwijs'.

de score van deze opleiding

OEF_LER_BNB_&_PG_Pagina_1.jpg

Voor elke opleiding wordt er een kwaliteitsfiche opgesteld. In deze fiche staan de belangrijkste beleidsprioriteiten voor deze opleiding. Je vindt er ook een samenvatting van sterke punten en aandachtspunten.

Download de kwaliteitsfiche