De banaba Meertalig Onderwijs omvat 60 studiepunten. Je volgt het voltijds programma in één jaar met les op woensdag en donderdag en werkplekleren op maandag en dinsdag.  Je kan ook een deeltijds programma in twee jaar volgen met les op woensdagnamiddag en -avond.

Naast de gemeenschappelijke modules over de maatschappelijke en taalkundige uitdagingen van meertaligheid kies je één traject waarin je je specialiseert: stel zelf je leertraject samen! Je kiest voor één didactiek meertalig onderwijs (taalversterkend onderwijs/NT2, CLIL of vroeg vreemdetaalonderwijs) waarin je je specialiseert.

Tot slot kies je voor een praktijkcontext (werkplekleren) die je toelaat je competenties voor meertalig onderwijs te ontwikkelen. 

1. Content and language integrated learning (CLIL)

Een vorm van meertalig onderwijs waarin het Frans, Engels of Duits als instructietaal wordt gebruikt om een niet-taalvak te onderwijzen. In Vlaanderen kan dit voorlopig enkel in het secundair onderwijs. In Wallonië bestaat dit al langer onder de vorm van ‘immersieonderwijs’ voor kleuter-, lager of secundair onderwijs. In dit traject verbeter je ook je taalbeheersing van het Engels, Frans of Duits (i.s.m. taalopleidingen).

2. Nederlands als tweede taal (NT2)

Onthaal- en taalversterkend onderwijs in OKAN of onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers, de aanpak van anderstalige leerlingen in de ‘gewone’ klas, en inburgering van volwassenen.

3. Vroeg vreemdetaalonderwijs

Leer vreemde talen aan aan kinderen in het basisonderwijs. Dit kan Frans, Engels of Duits zijn, zowel taalinitiatie als formeel taalonderwijs. Ook talensensibilisering komt aan bod. In dit traject verbeter je bovendien je taalbeheersing van het Engels, Frans of Duits (i.s.m. taalopleidingen). 

Ontdek welk traject het best bij jou past

Download de studietabel

Bekijk hier de opleidingsonderdelen in detail

In mijn lessen gebruik ik nu de thuistaal van anderstalige leerlingen als kapstok om vaardig te worden in de Nederlandse taal. Ik merk dat leerlingen zich zo sneller openstellen voor het Nederlands en ikzelf verbreed mijn culturele achtergrond.

Elien De Haes
Oud-studente, nu zorgleerkracht met o.a. de taalklas

Jouw docenten

Je krijgt les en wordt begeleid door een vast team van ervaren en gedreven lectoren die elk expert zijn op het terrein van meertalig onderwijs. De docenten scherpen hun vakkennis permanent aan via actief praktijkgericht onderzoek. De vakinhouden en de opbouw van de opleiding worden dan ook constant getoetst aan de nieuwste ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten.

Liesbeth Martens
Liesbeth Martens vormt samen met haar (voor)naamgenoot het gemotiveerde coördinatorenduo van de banaba Meertalig Onderwijs, waar ze ook zelf een aantal vakken geeft. Vreemdetaalonderwijs is haar passie, zowel in kleuter-, lager als secundair onderwijs. In CLIL (content and language integrated learning) ziet ze een uitgelezen opportuniteit om effectieve didactiek hand in hand te laten gaan met liefde voor een vreemde taal en voor een vak.

Liesbeth Spanjers
Liesbeth Spanjers werkt als (mede)coördinator en lector in de banaba Meertalig Onderwijs. Centraal in haar vakken staan de interculturele, sociale en maatschappelijke aspecten van meertaligheid. Daarnaast doet ze onderzoek naar inclusief burgerschap. Ze houdt van verhalen. Ze leest Russische verhalen en werkt voor De Living(link is external), een verhalenhuis voor empathie en verbinding. 

Ann-Sophie Schouteden
Ann-Sophie Schouteden is lerarenopleider Frans verbonden aan UCLL. Ze neemt de vakken taalvaardigheid, didactiek en vroeg vreemdetaalonderwijs voor haar rekening. Vanuit een grote voorliefde voor vreemde talen wil ze (toekomstige) leraren sterk voorbereid naar het veld sturen. Op die manier wil ze zowel leerlingen als leerkrachten de kansen, unieke ervaringen en uitdagingen van het aanleren van een vreemde taal in een vroeg stadium laten ervaren.

Ann Van Hooste
Ann Van Hooste is als lector banaba Meertalig Onderwijs betrokken bij praktijkgericht onderzoek, werkplekleren en handelingsgerichte ondersteuning. Het aangaan van verbindende gesprekken met diverse mensen en het lezen van goede boeken zijn geliefde bezigheden van haar.

Kim Willems
Kim Willems werkt als lector en WPL-begeleider in de banaba Meertalig Onderwijs. Ze geeft voornamelijk de vakken die focussen op Nederlands als tweede taal. Naast een passie voor taal en meertaligheid, houdt ze van hardlopen, bij voorkeur in de zon, door prachtige landschappen en met leuk gezelschap.

Kristien Coussement
Kristien Coussement is verantwoordelijk voor het OPO Talenbeleid in de gemeenschappelijke stam van de banaba Meertalig Onderwijs. Ze is betrokken bij vakdidactisch onderzoek rond taal en taalbeleid (functionele geletterdheid, lezen met begrip, hand in hand: taal en levensbeschouwing) en is zelf ook trekker van het taalbeleid aan de lerarenopleiding van UCLL. Samen met studenten de taalpraktijken op school onderzoeken en versterken is waar het allemaal om draait.

Jill Surmont
Jill Surmont werkt als docent in de banaba Meertalig Onderwijs. Ze is daarnaast ook professor vakdidactiek talen aan de Vrije Universiteit Brussel en haar onderzoeksspecialisatie is meertaligheid en meertalig onderwijs. Het komt dan ook niet als een verrassing dat meertaligheid en meertalig onderwijs de onderwerpen zijn waarover Jill lesgeeft in deze banaba. Wanneer Jill niet aan het werk is, vind je haar (letterlijk) op haar paard of op een muziekoptreden.

Mieke Achtergaele
Mieke Achtergaele werkt als lector in de banaba Meertalig Onderwijs. In haar vakken focust ze op vreemdetaalverwerving en hoe het (inter)nationale onderwijsbeleid hierrond werkt. Ze wil haar passie voor talen(onderwijs) doorgeven aan studenten en hen, door hen in contact te brengen met bredere contexten, helpen om hun kennis en horizonten te verrijken.