Je wilt jongeren inwijden in de wondere wereld van de wiskunde en zijn vele toepassingen.

Je zoekt graag naar patronen en verbanden.

Je lost graag vraagstukken en problemen op.

Je bent altijd nieuwgierig naar het ‘waarom’.

Je droomt ervan om sterke leerlingen uit te dagen en minder sterke leerlingen met veel geduld te begeleiden…

… dan ben je bij het onderwijsvak wiskunde aan het goede adres.             

Wat komt er in de opleiding aan bod?

Naast de algemene vorming en praktijkstages bestudeer je de belangrijkste deelgebieden van de wiskunde op een interactieve manier. Ontdek de 3 opleidingsfasen. 

Opleidingsfase 1

Logica en relaties

Hier bestudeer je de wiskunde die achter het redeneren schuilgaat. De hele wiskunde is doordrongen van logica. Wat zijn precies definities, eigenschappen, bewijsvormen, relaties? Met de nieuwe eindtermen en leerplannen komt er ook in het secundair meer aandacht voor logica.

Meetkunde: vlakke figuren

Je bestudeert driehoeken, vierhoeken, cirkels… Je zult versteld staan hoeveel mooie eigenschappen je over deze ‘eenvoudige’ figuren kunt bewijzen. Je besteedt ook aandacht aan constructies met passer en liniaal en aan heuristieken om meetkundige problemen op te lossen.

Structuren en getallen 1

In dit vak zoek je naar structuren, naar gemeenschappelijke patronen bij getallen en in andere  domeinen van de wiskunde. Wat is de gelijkenis tussen het optellen van gehele getallen en het samenstellen van functies? Hoe kun je grafieken en diagrammen die veelvuldig voorkomen in allerlei media correct interpreteren?

Meetkunde: transformaties en driehoeksmeting

“Spiegel, spiegel” en het is gedraaid! Je leert transformaties samenstellen en gebruiken in constructies en bewijzen. Ook de driehoeksmeting wordt een extra pijl op je boog om meetkundige en toegepaste problemen op te lossen.

Didactisch atelier wiskunde   

Zelf goed wiskunde kunnen is één ding, maar hoe leer je dit aan leerlingen? Hoe maak je van wiskunde het lievelingsvak van je leerlingen? In het didactisch atelier leer je al doende de kunst om goede vragen te stellen, leerlingen actief te betrekken, oefeningen te begeleiden zonder het antwoord te verklappen, …

Logica en relaties

Hier bestudeer je de wiskunde die achter het redeneren schuilgaat. De hele wiskunde is doordrongen van logica. Wat zijn precies definities, eigenschappen, bewijsvormen, relaties? Met de nieuwe eindtermen en leerplannen komt er ook in het secundair meer aandacht voor logica.

Meetkunde: vlakke figuren

Je bestudeert driehoeken, vierhoeken, cirkels… Je zult versteld staan hoeveel mooie eigenschappen je over deze ‘eenvoudige’ figuren kunt bewijzen. Je besteedt ook aandacht aan constructies met passer en liniaal en aan heuristieken om meetkundige problemen op te lossen.

Structuren en getallen 1

In dit vak zoek je naar structuren, naar gemeenschappelijke patronen bij getallen en in andere  domeinen van de wiskunde. Wat is de gelijkenis tussen het optellen van gehele getallen en het samenstellen van functies? Hoe kun je grafieken en diagrammen die veelvuldig voorkomen in allerlei media correct interpreteren?

Meetkunde: transformaties en driehoeksmeting

“Spiegel, spiegel” en het is gedraaid! Je leert transformaties samenstellen en gebruiken in constructies en bewijzen. Ook de driehoeksmeting wordt een extra pijl op je boog om meetkundige en toegepaste problemen op te lossen.

Didactisch atelier wiskunde   

Zelf goed wiskunde kunnen is één ding, maar hoe leer je dit aan leerlingen? Hoe maak je van wiskunde het lievelingsvak van je leerlingen? In het didactisch atelier leer je al doende de kunst om goede vragen te stellen, leerlingen actief te betrekken, oefeningen te begeleiden zonder het antwoord te verklappen, …

Logica en relaties

Meetkunde: vlakke figuren

Structuren en getallen 1

Meetkunde: transformaties en driehoeksmeting

Didactisch atelier wiskunde   

Logica en relaties

Meetkunde: vlakke figuren

Structuren en getallen 1

Meetkunde: transformaties en driehoeksmeting

Didactisch atelier wiskunde   

Logica en relaties

Meetkunde: vlakke figuren

Structuren en getallen 1

Meetkunde: transformaties en driehoeksmeting

Didactisch atelier wiskunde   

Opleidingsfase 2

Getallenleer 2

Je wordt ondergedompeld in de wereld van de getallen, van natuurlijk tot complex. Hoe zijn ze ontstaan? Hoe kun je ze nauwkeurig definiëren? Delers, priemgetallen, oneindig en nog oneindiger…

Ruimtemeetkunde

Kegels, cilinders, dodecaëders, parallellepipeda, afgeknotte icosaëders (ook voetballen genaamd): je leert ze op verschillende manieren tekenen, je bestudeert hun symmetrie, je snijdt ze door, je berekent hierin afstanden en hoeken. Dit alles met tastbare modellen, dynamische computerfiguren en eigen tekeningen.

Functies en analytische meetkunde    

Sinusoïden, veeltermgrafieken, parabolen en andere krommen hebben geen geheimen meer voor jou. In de analytische meetkunde vertaal je meetkundige problemen naar het rekenen met coördinaten en het oplossen van vergelijkingen in een goed gekozen assenstelsel.

Didactiek wiskunde

Je werkt verder aan de vaardigheden om een goede leraar wiskunde te worden. Bijzondere aandacht gaat naar het correct inschatten van de beginsituatie van de leerlingen en hoe  daarop inspelen, het ontwikkelen en toepassen  van activerende werkvormen in een krachtige leeromgeving, het onderzoekend leren, het gedifferentieerd werken in een klas, …

Getallenleer 2

Je wordt ondergedompeld in de wereld van de getallen, van natuurlijk tot complex. Hoe zijn ze ontstaan? Hoe kun je ze nauwkeurig definiëren? Delers, priemgetallen, oneindig en nog oneindiger…

Ruimtemeetkunde

Kegels, cilinders, dodecaëders, parallellepipeda, afgeknotte icosaëders (ook voetballen genaamd): je leert ze op verschillende manieren tekenen, je bestudeert hun symmetrie, je snijdt ze door, je berekent hierin afstanden en hoeken. Dit alles met tastbare modellen, dynamische computerfiguren en eigen tekeningen.

Functies en analytische meetkunde    

Sinusoïden, veeltermgrafieken, parabolen en andere krommen hebben geen geheimen meer voor jou. In de analytische meetkunde vertaal je meetkundige problemen naar het rekenen met coördinaten en het oplossen van vergelijkingen in een goed gekozen assenstelsel.

Didactiek wiskunde

Je werkt verder aan de vaardigheden om een goede leraar wiskunde te worden. Bijzondere aandacht gaat naar het correct inschatten van de beginsituatie van de leerlingen en hoe  daarop inspelen, het ontwikkelen en toepassen  van activerende werkvormen in een krachtige leeromgeving, het onderzoekend leren, het gedifferentieerd werken in een klas, …

Getallenleer 2

Ruimtemeetkunde

Functies en analytische meetkunde    

Didactiek wiskunde

Getallenleer 2

Ruimtemeetkunde

Functies en analytische meetkunde    

Didactiek wiskunde

Getallenleer 2

Ruimtemeetkunde

Functies en analytische meetkunde    

Didactiek wiskunde

Opleidingsfase 3

Kansrekenen

We leren systematisch tellen met combinaties, variaties en permutaties. Wat is de kans dat je de lotto wint? We maken wiskundige modellen voor ‘onzekere’ verschijnselen. Kansrekenen is de kunst om zeker te weten hoe onzeker je bent.

Project STEM    

Samen met je medestudenten ontwikkel je een workshop over wiskunde in interactie met andere vakken in het project ‘Science, Technology, Engineering and Mathematics’. Hoe vindt de gps bijvoorbeeld de kortste route in een wegennetwerk?  Hoeveel kleuren heb je nodig om een landkaart in te kleuren zonder dat buurlanden een zelfde kleur krijgen?  Je geeft die workshop aan medestudenten en eventueel ook aan collega’s uit het werkveld.

Kansrekenen

We leren systematisch tellen met combinaties, variaties en permutaties. Wat is de kans dat je de lotto wint? We maken wiskundige modellen voor ‘onzekere’ verschijnselen. Kansrekenen is de kunst om zeker te weten hoe onzeker je bent.

Project STEM    

Samen met je medestudenten ontwikkel je een workshop over wiskunde in interactie met andere vakken in het project ‘Science, Technology, Engineering and Mathematics’. Hoe vindt de gps bijvoorbeeld de kortste route in een wegennetwerk?  Hoeveel kleuren heb je nodig om een landkaart in te kleuren zonder dat buurlanden een zelfde kleur krijgen?  Je geeft die workshop aan medestudenten en eventueel ook aan collega’s uit het werkveld.

A day in the life of a stagiair

Noortje is studente aan de lerarenopleiding Secundair Onderwijs voor de vakken wiskunde en chemie (+ natuurwetenschappen).

Om haar stageperiode van het laatste jaar af te ronden geeft ze een kijkje in het leven van een stagiair. Daarvoor heeft ze zich al vloggend door de school begeven. 

Het vak wiskunde en de didactische ateliers dagen je uit. Je leert op een nieuwe manier redeneren, je leert lesgeven, je leert rekening te houden met alle leerlingen, je leert je klas in goede banen leiden. In de opleiding en als leraar verleg je grenzen – die van jezelf, maar ook die van je leerlingen. Het mooiste vind ik om zo iets te betekenen voor jongeren en hen te zien groeien.
Caro van Elslande, oud-studente leraar Wiskunde

Caro van Elslande
Oud-studente leraar wiskunde

Wat kun je doen met je diploma?

Het diploma wiskunde geeft je onderwijsbevoegdheid voor het vak wiskunde  in de eerste en tweede graad van aso, tso, kso (doorstroom- en dubbele finaliteit) en in alle graden van het bso (arbeidsmarktgerichte finaliteit).

Kies je later toch niet voor het onderwijs, met dit diploma vind je vlot en snel een job op de reguliere arbeidsmarkt.

Heb je nog vragen?

Contacteer jouw docenten rechtstreeks!

Michel Roelens

Michel Roelens behaalde een master wiskunde en een pedagogisch diploma aan de KU Leuven. Hij combineert sinds mensenheugenis een job als wiskundeleraar in het secundair onderwijs in Brussel met de lerarenopleiding secundair onderwijs wiskunde aan UCLL in Limburg. Michel is lid van de redactie van het tijdschrift Uitwiskeling en van de programmacommissie van de Nederlandse Nationale Wiskunde Dagen.

Christine Swinnen

Christine Swinnen verwierf ook een master in de wiskunde met pedagogisch diploma aan de KU Leuven, aan de faculteit wetenschappen en een speciaal diploma aan de faculteit psychologische en pedagogische wetenschappen. Christine heeft ruime ervaring in het wiskundeonderwijs in het secundair onderwijs in Genk, in de lerarenopleidingen lager onderwijs en secundair onderwijs aan UCLL.

Joris Lambrechts
Opleidingsverantwoordelijke (Limburg)
Steven Verjans
Opleidingsverantwoordelijke (Limburg)
Nick Goemaere
Opleidingsverantwoordelijke (Limburg)