Overslaan en naar de inhoud gaan

STUDIEPROGRAMMA Diest en heverlee

 

De vakken van het eerste jaar in vogelvlucht

Praktijk

Je loopt gedurende het hele jaar stage in een zelfde school. De stageschool wordt in principe toegewezen door de opleiding. De stageactiviteiten zijn gespreid over semester 1 en 2.

Groeilabo: ontdek

Je reflecteert over en werkt aan jouw groei als persoon en als leerkracht  a.d.h.v. concrete praktijkervaringen. Je stelt je leerervaringen ook voor in kleine groep.

Leven in diversiteit

Hoe ga je om met kinderarmoede, kansarmoede, diversiteit en meertaligheid? Daarbij werk je aan kwaliteitsvolle interacties, verbinding maken, dialoog en samenwerking.

Informatie- en communicatiewijs

Aan bod komen: communicatieve vaardigheden naar medestudenten, mentoren, begeleiders, onderzoekende vaardigheden, reflectieve vaardigheden, ICT-vaardigheden en samenwerkingsvaardigheden.

Groot worden

Je bestudeert de fysieke, cognitieve en sociale aspecten van de ontwikkeling van een baby tot en met een lagere schoolkind, en de implicaties voor opvoeding en onderwijs. Daarnaast bekijk je sleutelelementen van opvoeding zoals  een veilig en positieve sfeer, inleven, aanmoedigen, uitdagen  en samen spelen om te komen tot een kwaliteitsvolle leerkracht-kindrelatie.

 

Krachtig kleuteronderwijs

Iedere kleuter heeft zijn eigenheid. Je leert kleutergedrag observeren en interpreteren. Door betekenisvol en belevingsvol leren, verbondenheid, haalbare uitdagingen/geloven in groeikracht, ruimte voor kleuterinitiatief, spel en speelsheid bouw je aan een krachtige leeromgeving en een kwaliteitsvolle interactie met elke kleuter.

Spelen en leren

Hoe bouw je een rijke leeromgeving uit vanuit de interesses van kleuters? Hoe organiseer je het keuzeproces? Hoe bied je structuur aan? Hoe stimuleer je het spel van kinderen? Welke afspraken maak je? Hoe stel je grenzen?

Wereldoriëntatie en beweging

Je leert een aanbod uit te werken waarin kinderen op een actieve manier de werkelijkheid en de materialen uit hun leefwereld ontdekken, ervaren en beleven om zo hun eigen wereld uit te breiden. Je exploreert basisinhouden gekoppeld aan de WO domeinen: Natuur, Techniek, Ruimte, Tijd, Mens, Maatschappij. Bewegingsonderwijs bij kleuters komt ook aan bod.​

Taal en wiskunde

Dit vak gaat in op wiskunde, taalontwikkeling en muzische ontwikkeling bij kleuters. Je leert het prentenboekenaanbod voor kleuters kennen, verhalen toegankelijk maken en taalontwikkelingskansen aanbieden voor  minder mondige / taalvaardige kleuters.

Wiskunde en wereldoriëntatie

​Je leert via wiskundeactiviteiten samen met kleuters de wereld verkennen en er betekenis aan geven, en komt hierbij tegemoet aan de natuurlijke probleemoplossende aanpak van kleuters. Je herkent in het spontaan handelen van jonge kinderen waar de wiskundige aspecten zitten en kan daar flexibel op verder bouwen.

Beweging en taal

We gaan aan de slag met groot materiaal, klein materiaal, watergewenning, dans, relaxatie, verhalenbundels , voorlezen voor kleuters...

Kunstenroute

Je werkt aan  basisvaardigheden en basistechnieken binnen de kunsten op eigen niveau op een ervaringsgerichte manier: beleven, openstaan voor, genieten van, spelen met, je  eigen beleving (emotie, idee, ervaring)  creatief en speels tot uitdrukking durven brengen met behulp van de taal van de kunsten.

Levensbeschouwing

Hier leer je kritisch reflecteren als individu én als toekomstige leerkracht op de maatschappelijke debatten zoals pluraliteit, secularisering en radicalisering en de mens- en wereldbeelden van verschillende levensbeschouwingen en religies, en hun consequenties voor het onderwijs. We verkennen de inhouden van christelijke, islamitische, boeddhistische en vrijzinnig humanistische  bronnen om zo met kinderen en jongeren in gesprek te kunnen gaan omtrent existentiële en maatschappelijke vraagstukken.

accenten van de opleiding in diest/heverlee

onderwijs maak je samen met kleuters...

Kleuters centraal! Dat is ons vertrekpunt. Van bij de start van de opleiding ga je aan de slag in de kleuterklas, en leer je om vanuit de vakken te kijken naar en te werken met, voor en geïnspireerd door kleuters. Op een positieve manier omgaan met ieder kind, en zijn eigenheid, hoe divers ook, dat is de basis.
 

...en onderwijs maken wij samen met jou!

Ook jij staat centraal! Samen leren is samen leven, samen op weg gaan, samen ontdekken. Dat doe je met je medestudenten, maar zeker ook met je docenten. Elkaar leren kennen, jezelf leren kennen, en stap voor stap aan de hand van coaching en uitdagende lessen kleuterleraar worden. Het kan! En we doen het graag samen met jou.

ontdek het kleuterlabo


’leraar worden’ leer je niet uit een boek!

Vanaf de eerste lesweken ga je een dag per week naar een stageschool. Je leert de kinderen goed kennen en bouwt een (h)echte band met hen op. Ondertussen ontdek je hoe een klas functioneert en probeer je zelf dingen uit met kleuters. Ook in het tweede semester ga je wekelijks aan de slag met kleuters en neem je meer en meer de klas over. Zo ontdek je de veelzijdige job van een kleuteronderwijzer. Tijdens de praktijk ligt de nadruk ligt op uitproberen, experimenteren en ‘mogen fouten maken’. De mentor van de klas begeleidt je. En jouw coaches geven je regelmatig feedback, komen op stagebezoek en helpen je zoeken hoe je verder kan groeien.
 

het groeilabo

Bij ons ben je geen nummer! Wekelijks kom je in het groeilabo samen met een kleine groep medestudenten en je studentencoach. Je denkt samen na over je praktijkervaringen en het onderwijs. Je werkt samen ideeën uit, je geeft elkaar feedback en ondersteunt elkaar. Je staat er stil bij wie je als leraar wil worden en hoe ver je daarin staat. Soms werk je met jaargenoten, soms met studenten uit de andere opleidingsjaren en leer je van elkaars ervaringen.


Uitgelicht: thema diversiteit

In onze lerarenopleiding kleuteronderwijs komt diversiteit, leren omgaan met diversiteit in de klas, en kleuters leren omgaan met diversiteit ruim aan bod. Diversiteit gaat dan veel breder dan culturele of etnische verscheidenheid. Het gaat ook over verscheidenheid in talen, verscheidenheid in normen, in talenten, in interesses, in samenlevingsvormen, … Elke klas en elke school is dus multicultureel: overal zijn er verschillen en gelijkenissen te vinden die een grote rol kunnen spelen in de omgang met elkaar. Dat komt ruim aan bod in de lessen, maar ook in de projecten die we doen.

Voorbeeld: 8 studenten Kleuteronderwijs van campus Diest wilden op een laagdrempelige manier het leesplezier van kinderen uit kansarme gezinnen bevorderen. Onze studenten werden ‘boekenjuffen’. Zij gingen van deur tot deur met een boekentrein vol boeken, dekentjes, kussens en poppen om kinderen (o.a. uit een eigen prentenboek!) voor te lezen. Zij organiseerden activiteiten in de buitenschoolse kinderopvang, voor ouders, in de bibliotheek... en nog veel meer

“Afgelopen stageperiode stond ik in een stageklas met een grote diversiteit: verschillende afkomsten, talen, autistische kindjes, kindjes uit een asielcentrum… en dan spreek ik alleen over de grote ‘verschillen’. Door de opleiding en die stage-ervaring heb ik diversiteit leren waarderen, en heb ik geleerd om de verschillende kleuters die door de deur binnenwandelen zonder vooroordelen te benaderen.”

Jolien De Belder

“Goed omgaan met kinderen en mensen met een andere achtergrond vraagt 6 ingrediënten: 3 lepels normaliteit, een snuifje dialoog, een snuifje samenwerking, wat multiperspectiviteit, 1x onbevooroordeeldheid, 200g flexibiliteit (of 198g, 199g, 201g, 202g) en 100g leren van elkaar. Hiermee gaan we aan de slag in de opleiding.”

Fébe Lambeets

 

NIEUW! FINANCIELE TUSSENKOMST BIJ JE STUDIE VIA DE VDAB

Ben je aan het werk tot het einde van het schooljaar, ben je werkloos of ga je je huidige job opzeggen én heb je zin in een nieuwe uitdaging?

Of is kleuterleraar worden een (oude) droom die je nog niet eerder hebt kunnen realiseren? Heb je een diploma kinderzorg en wil je een hele klas runnen in het kleuteronderwijs?

Bij UCLL Brabant kan je zonder of met een bachelordiploma komen studeren via de VDAB. De VDAB erkent kleuteronderwijs in Brabant als knelpuntberoep en wil de vele niet ingevulde vacatures in het kleuteronderwijs een boost geven met leraren met het juiste diploma!

Kom langs voor info op één van de volgende infodagen. De trajectcoaches geven je graag alle nodige uitleg.

Wil je alvast je licht opsteken op de VDAB Vlaams Brabant, dan kan je terecht bij Katrien Janssens via mail: katrien.janssens [at] vdab.be of telefonisch op het nummer: 0471/95 18 76.

starten na september

Wil je na 15 november starten aan de opleiding? Dan kan je nog een aantal vakken van het eerste opleidingsjaar opnemen. Misschien kom je in aanmerking voor vrijstellingen omwille van andere relevante studies? Maak snel een afspraak met de trajectcoach van een campus naar keuze. De trajectcoach helpt jou bij het opstellen van je Individueel Studieprogramma (ISP).