Educatieve bachelor Kleuteronderwijs Leuven | UCLL

Kom opnieuw beleven

Ontdekken & onderzoeken

Kleuters zijn altijd nieuwsgierig. Ze hebben een enorme drive om nieuwe dingen te ontdekken. Een goede kleuterleraar gaat mee op exploratietocht. Om hun wereld te verruimen. Om de wereld te leren begrijpen. In de opleiding ga je daarom zelf opnieuw ontdekken en onderzoeken. Je leert in tijden van snelheid en overdaad stil te staan, bewuster te kijken en opnieuw verwonderd te zijn over de wereld om je heen. En je ontdekt hoe je met eenvoudige dingen zoals een vorm, een kleur, een geluid, een verhaal, een voorwerp in ons uniek kleuterlabo het leren van kinderen kan bevorderen. 

Het Kleuterlabo is een interactieve, toekomstgerichte kleuterklas ingericht binnen de gebouwen van Lerarenopleiding campus Hertogstraat Heverlee.

Ontdek het kleuterlabo

Ondervinden & ontmoeten

Iedereen (dus ook jij) leert het meest vanuit eigen beleving en ervaring. In de opleiding werken we daarom zo ervaringsgericht en zo praktijkgericht mogelijk. Je gaat al spelend, al bruisend, al vliegend, al musicerend je eigen (artistieke) grenzen verleggen.

Leraar worden leer je niet uit een boek! Maar wel door uitproberen, experimenteren en ‘mogen fouten maken’. Je zal ontzettend leuke dingen doen samen met je medestudenten en met je leerlingen in de stagescholen. Maar ook buiten de schoolmuren ga je samen op stap in de wereld. 

Belevingsdagen

Een van de hoogtepunten van het jaar zijn de belevingsdagen. Gedurende 3 dagen ontmoet je je medestudenten uit het tweede en derde jaar. Je volgt in klein groepjes workshops onder leiding van artiesten, kunstenaars of specialisten. Je gaat muzisch-creatief aan de slag. Je leert je eigen grenzen verleggen. Van oude ambachten, over sprookjes en verhalen of huisjes bouwen van verwondering tot graffiti and groove,… Alles kan!

Ontwikkelen & ontplooien

Wanneer onderwijs goed is, is dat te merken aan de betrokkenheid van kleuters. We zorgen ervoor dat ook jij doorheen de opleiding maximaal betrokken blijft in heel nauw contact met je docenten.

  • Dat doen we door een eigen persoonlijk traject met en voor jou te ontwikkelen. We kijken individueel naar jouw unieke talenten, jouw interesses, jouw behoeften en jouw eigenheid. Dankzij heel persoonlijk begeleiding, studiebegeleiding en taal- of expressiecoaching zorgen we ervoor dat jij je goed in je vel voelt. En dat is toch de basisvoorwaarde om te leren en de beste kleuterleraar te zijn. 
  • Wekelijks kom je ook in groeilabo's samen met een kleine groep medestudenten en je studentencoach. Je denkt samen na over je praktijkervaringen en het onderwijs. Je werkt samen ideeën uit, je geeft elkaar feedback en ondersteunt elkaar. 

 

Studieprogramma Bachelor Kleuteronderwijs Heverlee

Ontdek hieronder de grote onderdelen van het studieprogramma in Heverlee.

GROEILABO: geeft je vleugels

In ons groeilabo ga je gedurende drie jaar op ontdekking, ontwikkel je diepgaand kennis en vaardigheden en ontplooi je verder in de richting van een ondernemende, onderzoekende en flexibele leraar. Het groeilabo is een plek om te ontmoeten en van elkaar te leren. Het is een veilige en vertrouwde omgeving om in te werken, om zelfstandig dingen te ondernemen, te onderzoeken en uit te proberen. Plezier beleven aan het eigen kunnen en leren staat centraal.

Je stelt je leerervaringen regelmatig voor in kleine groep, en gaat met je vragen en opdrachten actief en constructief aan de slag met je medestudenten. Stap voor stap werk je zo aan je individuele, unieke profiel als toekomstige kleuteronderwijzer. Via deze buddywerking ondersteunen jullie elkaar in het ondernemen van nieuwe stappen in de praktijk. Jullie lectoren engageren zich om jullie waarderend en inspirerend te coachen.

PRAKTIJK: het kloppend hart

Elk jaar loop je stage. Samen met je mentoren zoek je hoe je boeiend met je kleuters kleine stukjes van de wereld kan verkennen. Je kleuters zijn daarin je belangrijkste partner. In het eerste jaar ga je op verkenningsdagen. Om de wereld van je kleuters te leren kennen door te observeren, te participeren, te experimenteren en uit te proberen. In mei van het eerste jaar ga je een hele week een krachtige leeromgeving bouwen voor je kleuters.

In het tweede jaar dompel je de kleuters onder in zelfgekozen thema’s die aansluiten bij de leefwereld van je kleutergroep. Je leert de jongste en oudste kleuters kennen in heel hun wereldje. In het derde jaar doe je een langere stage in éénzelfde kleuterklas. Je zoemt daarnaast ook in op de peuters en je maakt kennis met lesgeven in het 1ste leerjaar. Je krijgt ruimte om ouders te leren kennen, om zorgleerkrachten te volgen en je helemaal uit te leven op schoolfeesten, daguitstappen en in een team van collega’s.

KUNSTENROUTE: ontdekken vanuit verwondering

Als een kunstenaar zoek je in de kunstenroute om onbevangen naar de wereld te kijken. Je leert je zintuigen intensief in te zetten en je verbeelding te gebruiken. Je durft, net als een kunstenaar te verzinnen, te spelen en te maken. En net als de kunstenaar durf je te mislukken en weer verder te zoeken. Vanuit je eigen verwondering vertrekken om in muziek, beeld, expressie en dans kleuters te prikkelen is heerlijk om te ontdekken. Duiken in die verwondering met en door kleuters bevordert hun sociaal en emotioneel welbevinden. In het derde jaar kan je voluit gaan in diverse (STEAM) activiteiten waar de leraar onderzoeker en de leraar kunstenaar elkaar vinden.

Beleven, openstaan voor, genieten van, spelen met je eigen emotie, idee of ervaring. Laat het maar komen!

De leraar als ONDERZOEKER

Een leraar is nieuwsgierig. Je wil weten hoe je voor kleuters het verschil kan maken, hoe je in het brede onderwijslandschap kan bewegen en hoe je jezelf eeuwig laat leren. En dus werk je aan je communicatie-, informatie - en onderzoeksvaardigheden.

Je werkt samen met medestudenten een onderzoeksproject uit waar jijzelf en je kleuters en je stageplaats blij van worden. In het derde jaar kies je helemaal je eigen onderzoeksproject, dat kan binnen of buiten de klascontext zijn. Maar wat zeker is, je gaat ontdekken waarom leren je leven lang kan duren. En hoe fijn is dat!

Leren en leven in DIVERSITEIT

Je kleuterklas is een minimaatschappij. Elk kind brengt zijn eigen rugzak mee in al zijn rijkdom. Kleuters houden je vaak een spiegel voor. En wie ben jij dan? Hoe kijk je naar de wereld, de mensen in die wereld, de cultuur of religie die je niet kent? Hoe ga je om met vooroordelen? Ken je ze zelf? Hoe ga je om met kinderarmoede, kansarmoede, diversiteit en meertaligheid? En dus werken we samen aan breed observeren, kwaliteitsvolle interacties, verbinding maken, dialoog met ouders, multiperspectiviteit, vooroordelen in vraag stellen, non-discriminatie, samenwerking, flexibiliteit …

En wil je dit zo ver mogelijk beleven? Je krijgt alle kansen om wereldwijd te gaan via stages in het buitenland. From London to Curaçao. You can go your own way!

Samen SPELEN is samen leren

Hoe bouw je een rijke leeromgeving uit vanuit de leefwereld van kleuters? Hoe bied je structuur aan? Hoe stimuleer je het spel van kinderen? Hoe stel je grenzen? Hoe breng je belangrijke inhouden vanuit wiskunde, beweging, taalontwikkeling en wereldoriëntatie binnen in de speelleeromgeving? Je leert samen met kleuters de wereld verkennen in deze domeinen.

De kleuter is daarbij je voornaamste partner. De omgeving waarin kinderen spelen en leren bepaalt veel van wat mogelijk is. Kies je omgeving, richt ze in, wees zelf een bepalende factor. En leren kan ook buiten. Je onderzoekt je hoe je de speelplaats, het schooldomein, groene en stedelijke omgevingen kan gebruiken in leren.

Tijdens je studies neem je elk jaar een aantal van deze opleidingsonderdelen (OPO's) op. Elk OPO heeft een eigen ECTS-fiche. ECTS staat voor European Credit Transfer System. In zo’n fiche kom je te weten wat de inhoud van een opleidingsonderdeel is, welke onderwijsleeractiviteiten bij dit vak horen (denk aan een taak, stage, les, leermateriaal …) en hoe dit onderdeel geëvalueerd zal worden.

Wat mij het meest beviel aan de opleiding is de goede ondersteuning. Ik kon altijd met al mijn vragen en bezorgdheden terecht bij de lectoren. Hier ben je niet ‘maar een student’, maar je hebt ook een stem binnen de opleiding. Je wordt serieus genomen.

Evelien Natens
Oud-studente

Extra begeleiding

Studie- en studentenbegeleiding

Heb je vragen rond studeren? Onze studiecoaches ondersteunen je individueel of in groep in je leerproces. Zij begeleiden je in het aanscherpen van je studievaardigheden en leerstrategieën. Zo groeit je studiesucces en je persoonlijke ontwikkeling.

Taalcoach / taalbureau

Kost een tekst schrijven je veel moeite? Begrijp je soms niet alle woorden die gebruikt worden in de lessen of examenvragen? Verloopt het lezen van teksten moeizaam? … Ons taalbureau helpt je om je taalvaardigheden verder te ontwikkelen. 

Trajecten op maat

Blended dagopleiding Heverlee

Heb je een bachelor- of masterdiploma? Dan kan je leraar kleuteronderwijs worden via een blended opleiding in Heverlee. Je volgt 1 avond per week en 1 volledige dag per week les.

Nieuw! Financiële tussenkomst bij je studie via de VDAB

Ben je aan het werk tot het einde van het schooljaar, ben je werkloos of ga je je huidige job opzeggen én heb je zin in een nieuwe uitdaging? Bij UCLL Brabant kan je zonder of met een bachelordiploma komen studeren via de VDAB.

Lees meer

 

6 goede redenen om te kiezen
voor de UCLL lerarenopleiding

1. Het verschil maken: bijdragen aan de wereld, moving minds and hearts

Als leraar heb je impact op de wereld. Je kan positieve verandering teweegbrengen. Je kan kinderen en jongeren helpen die het moeilijk hebben. Je zal zinvol werk doen. Als leraar beïnvloed je de samenleving op een positieve manier. Aan UCLL word je echt goed voorbereid om dat verschil te maken.

2. Open-minded: ruimdenkendheid, inclusie, diversiteit

In de lerarenopleiding zal je alle genders vinden, alle leeftijden, verschillende socio-economische achtergronden, verschillende vooropleidingsniveau’s, verschillende levensbeschouwingen, verschillende nationaliteiten, … Hieruit leiden we op tot ruimdenkende leraren, open-mindedness en wereldburgerschap.

3. Samenwerken: community, face-to-face verbinding

Voor ons is persoonlijk contact belangrijk, face-to-face verbinding, menselijke interactie en samenwerking. Onderwijs maak je samen: met leerlingen, met collega-leerkrachten, met ouders, met leerlingbegeleiders, ... Daarom is leren samenwerken zo belangrijk.

4. Persoonlijke ontwikkeling: vakkennis en memorabele ervaringen

Je zal persoonlijk en professioneel groeien, ontwikkelen, jezelf ontplooien, snel vooruitgaan door te ervaren, door uitdagingen, door acties, door te DOEN, door praktijk, door zelf creatief en innovatief te mogen denken, met ondersteuning van docenten, mentoren en coaches.

5. Authenticiteit en individuele expressie

Wij hechten veel belang aan jouw individualiteit en anders zijn. We zoeken naar jouw authentieke persoonlijkheid en gaan aan de slag met jouw unieke talenten en kwaliteiten. We maken geen eenheidsworst van onze studenten, maar sterke, authentieke en unieke leraren.

6. Mentaal welzijn: respect en dialoog

Je krijgt les van docenten die expert zijn in hun vak en jou tegelijk emotionele steun bieden in de vorm van respect, empathie, begrip, dialoog, zorgzaamheid, vriendelijkheid en verbondenheid. Je krijgt hulp en steun op vlak van je studie en je emotioneel welzijn van docenten, studentencoaches, taalcoaches, studiecoaches, …

Uitgelicht: thema kansarmoede

100 kleuters uit kwetsbare gezinnen kregen net voor de grote vakantie een doos bomvol laagdrempelig spelmateriaal van studenten van de educatieve bachelor Kleuteronderwijs. Daarmee willen ze de leerachterstand van kinderen in kansarmoede tegengaan. Het project won de UCLL Moving Minds Award 2022. Er gaat nog eens €2500 naar Fabota, de kinderwerking van Buurtwerk 't Lampeke vzw, om nog meer kleuters te ondersteunen in hun ontwikkeling.

Goed omgaan met kinderen en mensen met een andere achtergrond vraagt 6 ingrediënten: 3 lepels normaliteit, een snuifje dialoog, een snuifje samenwerking, wat multiperspectiviteit, 1x onbevooroordeeldheid, 200g flexibiliteit (of 198g, 199g, 201g, 202g) en 100g leren van elkaar. Hiermee gaan we aan de slag in de opleiding.

Fébe Lambeets

Campus Hertogstraat Heverlee

Campus Hertogstraat is de thuisbasis van onze lerarenopleidingen in Heverlee. Deze ruime campus is gelegen in het groen en naast het Meerdaalwoud, op een kwartiertje afstand van centrum Leuven. In verschillende gebouwen vind je tal van aula's, praktijklokalen, een uitgebreide bibliotheek, een gloednieuw restaurant, een coffee lounge en de UCLL sporthal met klimmuur, outdoor fitness, sportterreinen en een zwembad, gedeeld met het Heilig Hart Instituut.

Hertogstraat 178
3001 Heverlee

Deze opleiding kan je ook volgen aan campus Diepenbeek en aan campus Diest.

Heb je nog vragen?

Contacteer een van onze trajectcoaches

Ellen Delmotte
Claudine Martens

Registreer voor de nieuwsbrief

Wil je af en toe een e-mail ontvangen met de laatste nieuwtjes uit de opleiding?
Dat kan! Laat je gegevens hier achter.

BLIJF OP DE HOOGTE

Kleuteronderwijs Heverlee, iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype
Eerstvolgende infodag

Kwaliteitszorg

Hogeschool UCLL staat bekend om de kwaliteit van haar opleidingen. We willen er zeker van zijn dat onze studenten de beste kansen hebben op de arbeidsmarkt.
Meer informatie over onze Kwaliteitszorg

Download de kwaliteitsfiche van deze opleiding: