Overslaan en naar de inhoud gaan

studiePROGRAMMA

Je kan de educatieve bachelor Kleuteronderwijs volgen in Diest, Hasselt en Heverlee.

VAN STUDENT NAAR KLEUTERONDERWIJZER IN DIEST/HEVERLEE

In Diest en Heverlee zijn het studieprogramma en de opleiding hetzelfde. Je doorloopt 3 opleidingsjaren op je eigen tempo. Je maakt meteen kennis met de kleuterklas. Je leert inhouden uit de opleiding creatief inzetten in de kleuterklas. Je speelt in op de noden van de kleuters en de klas en je werkt een boeiend aanbod uit. Praktijk en (afstudeer)projecten staan centraal in de opleiding.

Studieprogramma Diest/Heverlee

VAN STUDENT NAAR KLEUTERONDERWIJZER IN HASSELT

In Hasselt zijn er 2 campussen met een verschillende aanpak. Je kiest zelf welk programma jou het meeste aanspreekt.

Van start naar finish

ENKELE Typische kenmerken

Op campus Oude Luikerbaan staat de kleuter centraal in de opleiding. Je kijkt naar de noden, interesses en behoeften van het kind. Het academiejaar is gestructureerd zoals in het secundair onderwijs. Je weet dus vooraf wat je te wachten staat.

 • Je hebt een vast lesrooster: je weet op voorhand welke lessen je op welke dagen krijgt. Er zijn ook vaste pauzes, lesvrije momenten … Zo kan je goed plannen.
 • Je hebt één of twee keer per jaar examens en je krijgt ook permanente opdrachten.
 • Er zijn stageperiodes van enkele dagen en van één of meerdere weken.
 • De lessen zijn verbonden aan vakken of leerdomeinen zoals taal, wereldoriëntatie, muzische vorming, pedagogie … omdat kleuters zich ontwikkelen in al deze domeinen.
 • Voor elk vak heb je een andere lector die vanuit zijn of haar expertise kennis met je deelt. In de lessen krijg je uitleg of werk je aan groepsopdrachten en casussen. Je leert de theorie en je gaat zelf aan de slag.
 • Je krijgt les in kleine klasgroepen met studenten van eenzelfde opleidingsjaar.
 • Je hebt in elk opleidingsjaar een vaste begeleider die jou goed kent en opvolgt.
 • Je gaat ook op ontdekking buiten de schoolpoort om de leefwereld van kleuters in zijn totaliteit te leren kennen.

Studieprogramma campus Oude Luikerbaan 

Op Campus Hemelrijk vertrekt alles wat je doet en leert vanuit de kleuter en het kleuteronderwijs. In dit programma, ook wel de Proeftuin genoemd, wordt er geëxperimenteerd met nieuwe werk- en leervormen.

 • Je krijgt korte instructiemomenten en je werkt vooral aan uitdagende opdrachten waarbij er veel ruimte is voor eigen inbreng en waar je creatief aan de slag kan gaan.
 • Wat je leert, is verbonden aan de kerntaken van een kleuterleraar: samen kinderen zien, een krachtige leeromgeving ontwerpen, samen verwonderd zijn, spelen met kinderen, ‘ik, jij en wij’ en leer-kracht zijn.
 • Je bent op school van maandag tot vrijdag. Je werkt met studenten aan opdrachten onder begeleiding van lectoren die feedback, ondersteuning en instructies geven in jouw leerproces. Op woensdag ben je vrij.
 • Je leert voortdurend van en met elkaar door de mix van studenten van het eerste, tweede en derde opleidingsjaar.
 • Je wordt gedurende je 3-jarige opleiding opgevolgd door een klein, vast team van begeleiders die je goed kennen en ondersteunen.
 • Elke maand ga je één week op praktijkstage.
 • Je gaat ook op ontdekking buiten de schoolpoort. Je betrekt de schoolomgeving om samen sterk onderwijs te ontwikkelen.
 • Je toont jezelf op verschillende momenten doorheen het jaar met bv. een presentatie, blogbericht, productrealisatie, groepsvoorstelling, gesprek … Zo verzamelen de begeleiders beelden over jou en beslissen ze samen met jou of je klaar bent voor het volgende opleidingsjaar.

Studieprogramma campus Hemelrijk (PROEFTUIn)

Handen uit de mouwen

Leraar word je al doende. Tijdens het eerste semester van de eerste opleidingsfase maak je kennis met je stageschool en bouw je een hechte band op met de kleuters. Zo leer je hen doorgronden en ontdek je waar ze nood aan hebben en hoe jij daar op kan inspelen. In het tweede semester neem je de klas over en ga je actief met de kleuters aan de slag.

Naarmate je verder in de opleiding staat, stijgt het aantal stages en praktijkopdrachten. In het eerste en tweede jaar heb je ongeveer 25% praktijkopdrachten, in je laatste jaar sta je al voor 50% in de praktijk.

Extra praktijkinfo

groeilabo’s en leergroepen


Een groeilabo of leergroep is de plek waar jouw kennis en ervaringen samen komen. Onder begeleiding van een studentencoach werk je in kleine groepen. Je denkt samen na over praktijkervaringen, onderwijs, wie je als leraar wilt worden en hoe ver je daarin staat. Je baseert je op de aangereikte inhouden van de lessen en past ze toe. Soms werk je met studenten uit de andere opleidingsjaren en kan je van elkaars ervaringen leren. Je studentencoach maakt tijd om met jou individueel te spreken over hoe je je voelt in de opleiding en hoever je staat in het groeiproces.

 

We zijn er voor jou

Je kan ook terecht bij een studentencoach die je studieresultaten opvolgt, een studiecoach die je helpt met je studiemethode en een taalcoach die je helpt om krachtiger te worden met taal. Onze studentendienst staat voor jou klaar! Neem maar eens een kijkje bij de verschillende begeleidingsmogelijkheden.
 

 

Tijdens de stages krijg ik voldoende ondersteuning van de studentencoach en begeleidende docenten. Ik leer in de lessen hoe ik bepaalde activiteiten moet aanbieden aan de verschillende kleuterleeftijden. Dat is het nuttige van deze opleiding: wat ik leer kan ik meteen toepassen in de praktijk. Dat zorgt ervoor dat ik de theorie gemakkelijker begrijp en onthoud voor de examens.

Sien Van Liefferinge