Overslaan en naar de inhoud gaan

studieprogramma diepenbeek


 

De vakken van het eerste jaar in vogelvlucht

Praktijk, reflectief en onderzoekend leren

We gaan samen met jou op zoek naar je eigen kwaliteiten als persoon, naar de basishouding en de rol van een goede leraar. Hierbij maken we de verbinding tussen de theorie en de praktijk. Zelfreflectie, het aansturen van het eigen leren en dat van anderen zijn belangrijke klemtonen in je leergemeenschap op de hogeschool, in het werkveld en in je eigen stageschool.

RZL: Levensbeschouwelijke vorming

In dialoog met het christelijk verhaal en de andere verhalen ontwikkel je een taal om je levensbeschouwelijke ervaringen te verwoorden (zie ECTS).

Taal: oriëntering, lezen, voorlezen, vertellen

Je leert teksten begrijpend lezen, kinderboeken evalueren en teksten zelf schrijven volgens een vast communicatiemodel: wie? schrijft wat? waarover? aan wie? met welke bedoeling? hoe? langs welke weg? in welke omstandigheden? wat is de reactie/het effect? We denken na over zinnen en over woorden. Je krijgt ook inzicht in woordenschatontwikkeling en verwerft vaardigheden in voorlezen en vertellen.

Wereldleraarschap

Je gaat aan de slag met "ervaringsgericht" onderwijs vanuit de ontwikkelingspsychologie, het welbevinden, de betrokkenheid en het gedrag van een kind. Daarnaast bekijk je hoe kansarmoede, diversiteit, wereldburgerschap en educatie voor duurzame ontwikkeling hefbomen kunnen zijn voor kinderen en de samenleving.

Krachtige leeromgeving

Met een krachtige leeromgeving bedoelen we een leeromgeving die maximale betrokkenheid en zinvol, kwaliteitsvol leren bij kinderen mogelijk maakt. Daarbij zijn doelen, leerinhouden, werkvormen en tal van andere factoren van belang.

Wiskunde

In dit opleidingsonderdeel komen de wiskundige inhouden van de lagere school aan bod en elementaire begrippen uit de statistiek. Denk onder andere aan omtrek, oppervlakte en volume van meetkundige figuren. Daarnaast leren we uitspraken beoordelen en logische, heldere redeneringen formuleren, om zo inzichten op te bouwen.

Wereldoriëntatie

Je doet kennis op over de aarde in de ruimte, over weer en klimaat, over landschappen, over fysische verschijnselen, over biologische basisbegrippen zoals evolutie, planten, schimmels, dieren en ecologie, maar ook over de belangrijkste geschiedkundige evoluties op politiek, sociaaleconomisch, religieus en cultureel vlak. 

Muzische vorming

Je maakt kennis met verschillende kunsttakken en muzische activiteiten. En je experimenteert met werkvormen, bouwstenen en inspiratiebronnen om kwaliteitsvolle activiteiten te ontwerpen.

Frans

Je frist basiswoordenschat en basisgrammatica op, en zet die in in betekenisvolle contexten zoals onderwijssituaties en vrije tijd. We gaan ook in op lesgeven in het Frans, Franse literatuur en de cultuur en samenleving van de francofonie.

Wil je de doelstellingen, opleidingsonderdelen, studiepunten van het hele studieprogramma in detail bekijken? Lees alle kleine lettertjes in de programmagids.

diepenbeek

starten na september

Wil je na september starten aan de opleiding? Dan kan je nog een aantal vakken van het eerste opleidingsjaar opnemen. Maak snel een afspraak met de trajectcoach van een campus naar keuze. De trajectcoach helpt jou bij het opstellen van je Individueel Studieprogramma (ISP).