Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Verkorte educatieve bachelor secundair onderwijs:

STUDIEprogramma dagopleiding

Het studieprogramma van deze dagopleiding in  2  semesters  en 60 studiepunten.

Semester 1 29,5 SP Semester 2 30,5 SP
Ontdek & leer 8 SP Krachtig samen 10 SP
Leer-krachtig 10 SP Samen startklaar 8 SP
School-breed communiceren 6 SP School-breed begeleiden 4 SP
Keuze  3 SP Leraar in onderwijs  3 SP
School-brede stage 2,5 SP Leraar in samenleving 3 SP
    School-brede stage 2,5 SP

 

studieprogramma avondopleiding

Het studieprogramma van deze avondopleiding in  4  semesters  en 60 studiepunten.

Semester 1 14 SP Semester 2 16 SP
Ontdek & leer 8 SP Leer-krachtig 10 SP
School-breed communiceren 6 SP Leraar in onderwijs 3 SP
    Leraar in samenleving 3 SP
Semester 3 15,5 SP Semester 4 14,5 SP
Krachtig samen 10 SP Samen startklaar 8 SP
Keuze 3 SP School-breed begeleiden 4 SP
School-brede stage 2,5 SP School-brede stage 2,5 SP

De vakken in vogelvlucht

Ontdek & Leer

Je bestudeert de ontwikkelingspsychologie van de adolescent, principes van motivatie, welbevinden en een krachtige leeromgeving. Je gaat ook in op didactische principes die van belang zijn bij de start van een les.

 

Leer-krachtig

De focus ligt hier op didactische werkvormen en evaluatie in het midden en aan het einde van een les. We gaan ook in op lesmethodiek en coachingsvaardigheden als leraar.

 

Krachtig samen

Je leert hier de theorie en de praktijk van klasmanagement, binnenklasdifferentiatie, taalontwikkelend lesgeven en digitaal onderwijs.

School-brede stage

Je observeert en begeleidt een leerling in/uit een maatschappelijk kwetsbare context. Daarbij werk je samen met de school, ouders, CLB, externe organisaties... Ondersteunend aan deze stage worden kaders aangereikt over leerlingenbegeleiding, leren leren en maatschappelijke kwetsbaarheid.

School-breed communiceren

Aan bod komen: communicatievaardigheden, verbindende communicatie, interculturele communicatie, conflicthantering in twee- en groepsgesprekken.

School-breed begeleiden

Je bestudeert thema's in verband met leerlingbegeleiding, bijvoorbeeld kansarmoede, autisme, pesten...

 

Leraar in onderwijs

We bekijken alle verschillende aspecten van een loopbaan in het onderwijs: tijdelijke aanstelling van bepaalde duur, tijdelijke aanstelling van doorlopende duur, vaste benoeming, functionering- en evaluatiegesprekken, solliciteren, je plichten als leraar, soorten aansprakelijkheid, verzekeringen...

Leraar in samenleving

Hoe is onderwijs georganiseerd in Vlaanderen? Welke onderwijsvernieuwingen en kwaliteitsbewaking kennen we in Vlaanderen? Wat weten we inzake internationaal vergelijkend onderzoek? Welke zijn hete hangijzers in het onderwijs?

Keuze

Kiezen uit een selectie van opleidingsonderdelen binnen de lerarenopleiding of andere studieprogramma’s op basis van eigen interesses en leernoden en in functie van eigen vakinhoudelijk, didactisch functioneren.

uurroosters

lesweek op campus diepenbeek (dagopleiding)

    Semester 1 Semester 2
Maandag 09.00 - 12.30 uur

 Ontdek & leer
Leer-Krachtig

 Krachtig samen
  13.30 - 17.00 uur

School-brede stage

School-brede stage
Donderdag 09.00 - 12.30 uur School-breed communiceren School-breed begeleiden
  13.30 - 17.00 uur Ontdek & leer
Leer-Krachtig
Leraar in onderwijs
Leraar in samenleving
Zelf in te plannen   Keuze Samen startklaar

 

lesweek op campus diepenbeek (avondopleiding)

    Semester 1 Semester 2
Maandag 18.15 - 21.45 uur Ontdek & leer Leer-Krachtig
Dinsdag 18.15 - 21.45 uur School-breed communiceren School-breed begeleiden
Woensdag 18.15 - 21.45 uur Leer-Krachtig Leraar in onderwijs
Leraar in samenleving
    Werkplekleren (LIO)
Donderdag 18.15 - 21.45 uur Krachtig samen
School-brede stage

Krachtig samen
Ontdek & leer
School-brede stage

Zelf in te plannen  

Samen startklaar
Keuze
Leraar in onderwijs (AFS)
Leraar in samenleving (AFS)

Samen startklaar
Keuze
Leraar in onderwijs (AFS)
Leraar in samenleving (AFS)

  • Vetgedrukt = opleidingsonderdelen volgens het modeltraject
  • AFS = afstandsonderwijs
  • Werkplekleren (LIO) = studenten die minstens een halftijdse lesopdracht hebben in het onderwijs kunnen de opleidingsonderdelen Ontdek en leer, Leer-krachtig, Krachtig samen, Samen startklaar en School-breed communiceren geïntegreerd volgen.
     

download traject en uurrooster

School-brede stage