Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Verkorte educatieve bachelor secundair onderwijs:

studieprogramma dagopleiding

Het studieprogramma van deze dagopleiding in  2  semesters  en 60 studiepunten.

Semester 1 30,5 SP Semester 2 29,5 SP
Ontdek & leer 8 SP Krachtig samen 10 SP
Leer-krachtig 10 SP Samen startklaar 8 SP
School-breed begeleiden 4 SP School-breed communiceren 6 SP
Leraar in onderwijs  3 SP Keuze  3 SP
Leraar in samenleving 3 SP School-brede stage 2,5 SP
School-brede stage 2,5 SP    

 

studieprogramma avondopleiding

Het studieprogramma van deze avondopleiding in  4  semesters  en 60 studiepunten.

Semester 1 14 SP Semester 2 16 SP
Ontdek & leer 8 SP Leer-krachtig 10 SP
School-breed communiceren 6 SP Leraar in onderwijs 3 SP
    Leraar in samenleving 3 SP
Semester 3 15,5 SP Semester 4 14,5 SP
Krachtig samen 10 SP Samen startklaar 8 SP
Keuze 3 SP School-breed begeleiden 4 SP
School-brede stage 2,5 SP School-brede stage 2,5 SP

 

De vakken in vogelvlucht

Ontdek & Leer

Je bestudeert de ontwikkelingspsychologie van de adolescent, principes van motivatie, welbevinden en een krachtige leeromgeving. Je gaat ook in op didactische principes die van belang zijn bij de start van een les.

 

Leer-krachtig

De focus ligt hier op didactische werkvormen en evaluatie in het midden en aan het einde van een les. We gaan ook in op lesmethodiek en coachingsvaardigheden als leraar.

 

Krachtig samen

Je leert hier de theorie en de praktijk van klasmanagement, binnenklasdifferentiatie, taalontwikkelend lesgeven en digitaal onderwijs.

School-brede stage

Je observeert en begeleidt een leerling in/uit een maatschappelijk kwetsbare context. Daarbij werk je samen met de school, ouders, CLB, externe organisaties... Ondersteunend aan deze stage worden kaders aangereikt over leerlingenbegeleiding, leren leren en maatschappelijke kwetsbaarheid.

School-breed communiceren

Aan bod komen: communicatievaardigheden, verbindende communicatie, interculturele communicatie, conflicthantering in twee- en groepsgesprekken.

School-breed begeleiden

Je bestudeert thema's in verband met leerlingbegeleiding, bijvoorbeeld kansarmoede, autisme, pesten...

 

Leraar in onderwijs

We bekijken alle verschillende aspecten van een loopbaan in het onderwijs: tijdelijke aanstelling van bepaalde duur, tijdelijke aanstelling van doorlopende duur, vaste benoeming, functionering- en evaluatiegesprekken, solliciteren, je plichten als leraar, soorten aansprakelijkheid, verzekeringen...

Leraar in samenleving

Hoe is onderwijs georganiseerd in Vlaanderen? Welke onderwijsvernieuwingen en kwaliteitsbewaking kennen we in Vlaanderen? Wat weten we inzake internationaal vergelijkend onderzoek? Welke zijn hete hangijzers in het onderwijs?

Keuze

Kiezen uit een selectie van opleidingsonderdelen binnen de lerarenopleiding of andere studieprogramma’s op basis van eigen interesses en leernoden en in functie van eigen vakinhoudelijk, didactisch functioneren.

uurroosters

lesweek op campus hertogstraat (dagopleiding)

  Semester 1 Semester 2
Maandag 08.30 - 12.00 uur School-breed begeleiden
School-brede stage
School-breed communiceren
School-brede stage
  13.00 - 16.30 uur Ontdek & leer
Leer-Krachtig
Krachtig samen
Donderdag 08.30 - 12.00 uur Leraar in onderwijs
Leraar in samenleving
/
  13.00 - 16.30 uur Ontdek & leer
Leer-Krachtig
/
 
Zelf in te plannen     Keuze opleidingsonderdeel
Samen startklaar

 

lesweek op campus hertogstraat (avondopleiding)

    Semester 1 Semester 2
Maandag 18.15 - 21.45 uur Ontdek & leer Leer-Krachtig
Dinsdag 18.15 - 21.45 uur School-breed communiceren
School-brede stage
School-breed begeleiden
School-brede stage
Woensdag 18.15 - 21.45 uur Leer-Krachtig Leraar in onderwijs
Leraar in samenleving
Donderdag 18.15 - 21.45 uur Krachtig samen Krachtig samen
Ontdek & leer
Zelf in te plannen   Samen startklaar
Keuze
Leraar in onderwijs (AFS)
Leraar in samenleving (AFS)
Samen startklaar
Keuze
Leraar in onderwijs (AFS)
Leraar in samenleving (AFS)
  • Vetgedrukt = opleidingsonderdelen volgens het modeltraject
  • AFS = afstandsonderwijs
     

download traject en uurrooster