Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Educatief graduaat:

Faq's

Waarom wordt deze nieuwe opleiding vanaf 2019-2020 ingericht aan de hogeschool?

De inrichting van de nieuwe opleiding kadert binnen de hervorming van de lerarenopleidingen door de Vlaamse Overheid. Vanaf academiejaar 2019-2020 verdwenen de specifieke lerarenopleidingen (SLO) aan de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) en werden ze vervangen door nieuwe opleidingen aan de instellingen voor Hoger Onderwijs (universiteiten, hogescholen en enkele School of Arts).

Wie kan de opleiding volgen?

De educatieve graduaatopleiding voor secundair onderwijs is gericht op studenten met een getuigschrift/diploma secundair onderwijs en/of een graduaatdiploma (HBO5) plus nuttige beroepservaring in een technisch of beroepsvak:

  • Indien de vakkennis opgedaan in het secundair onderwijs overeenstemt met  de expertise van de nuttige beroepservaring is 3 jaar nuttige beroepservaring vereist.
  • Indien de vakkennis opgedaan in het secundair onderwijs niet overeenstemt met  de expertise van de nuttige beroepservaring is 5 jaar nuttige beroepservaring vereist.
  • Indien men bij niet-overeenstemming tussen de vakkennis en de beroepsexpertise minder dan 5 jaar nuttige beroepservaring kan aantonen en men zich toch wenst in te schrijven is een assessment vereist.

Kan ik de opleiding combineren met mijn werk (al dan niet in het onderwijs)?

Absoluut. De opleiding biedt maximale flexibiliteit en studieprogramma's op maat voor studenten die werken en studeren combineren. Zo zijn er per academiejaar 2 instapmomenten.  Je krijgt ook een mix van contact- en afstandsonderwijs aangeboden. Voor studenten die een job in het onderwijs combineren wordt er een speciaal LIO-traject (Leraar In Opleiding) voorzien. Voor meer info, contacteer de trajectcoach.

Hoeveel studiepunten telt de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs en op hoeveel tijd kan ik ze afronden?

Deze graduaatopleiding telt 90 studiepunten. De minimumduur waarop je ze kan afwerken is 1,5 academiejaar (3 semesters). Voor wie studeren combineert met werken en/of een gezin of wie de modules liever spreidt, wordt er ook een realistisch studieprogramma opgesteld op 3 academiejaren (6 semesters). Je kan samen met de trajectcoach een studieprogramma op maat opstellen. Voor meer info, contacteer de trajectcoach.

Valt deze opleiding ook onder het leerkrediet-systeem uit het hoger onderwijs?

Nee, deze opleiding valt niet onder het systeem van leerkrediet.

Wanneer starten de lessen en worden ze overdag of ‘s avonds georganiseerd?

Je kan zowel in september als in januari starten. De educatieve graduaatopleiding wordt uitsluitend als avondopleiding georganiseerd. Om de nodige flexibiliteit voor werkstudenten te garanderen, kunnen de studenten uit de avondopleiding ook bepaalde modules overdag volgen, samen met de studenten van de verkorte educatieve bachelor voor secundair onderwijs in de dagopleiding.