Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Educatief Graduaat:

Faq's

Waarom wordt deze nieuwe opleiding vanaf 2019-2020 ingericht aan de hogeschool?

De inrichting van de nieuwe opleiding kadert binnen de hervorming van de lerarenopleidingen door de Vlaamse Overheid. Vanaf academiejaar 2019-2020 verdwijnen de specifieke lerarenopleidingen (SLO) aan de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) en worden vervangen door nieuwe opleidingen aan de instellingen voor Hoger Onderwijs (universiteiten, hogescholen en enkele School of Arts).

Wie kan de opleiding volgen?

De educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs is gericht op studenten met een getuigschrift/diploma secundair onderwijs en/of een graduaatsdiploma (HBO5) plus nuttige beroepservaring in een technisch of beroepsvak:

  • Indien de vakkennis opgedaan in het secundair onderwijs overeenstemt met  de expertise van de nuttige beroepservaring is 3 jaar nuttige beroepservaring vereist.
  • Indien de vakkennis opgedaan in het secundair onderwijs niet overeenstemt met  de expertise van de nuttige beroepservaring is 5 jaar nuttige beroepservaring vereist.
  • Indien men bij niet-overeenstemming tussen de vakkennis en de beroepsexpertise minder dan 5 jaar nuttige beroepservaring kan aantonen en men zich toch wenst in te schrijven is een assessment vereist.

Kan ik de opleiding combineren met mijn werk (al dan niet in het onderwijs)?

Absoluut. De opleiding biedt maximale flexibiliteit en studieprogramma's op maat voor studenten die werken en studeren combineren. Zo zijn er per academiejaar 2 instapmomenten. Er wordt ook een mix van contact- en afstandsonderwijs aangeboden. Voor studenten die een job in het onderwijs combineren wordt er een speciaal LIO-opleiding (Leraar In Opleiding) voorzien. Voor meer info, contacteer de trajectcoach.

Hoeveel studiepunten telt de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs en op hoeveel tijd kan ik ze afronden?

Deze graduaatsopleiding telt 90 studiepunten. De minimumduur waarop je ze kan afwerken is 1,5 academiejaar (3 semesters). Voor wie studeren combineert met werken en/of een gezin of wie de modules liever spreidt, wordt er ook een realistisch studieprogramma opgesteld op 3 academiejaren (6 semesters). Je kan samen met de trajectcoach een studieprogramma op maat opstellen. Voor meer info, contacteer de trajectcoach.

Valt deze opleiding ook onder het leerkrediet-systeem uit het hoger onderwijs?

Nee, deze opleiding valt niet onder het systeem van leerkrediet.

Wanneer starten de lessen en worden ze overdag of ‘s avonds georganiseerd?

Je kan zowel in september als in januari starten. De educatieve graduaatsopleiding wordt uitsluitend als avondopleiding georganiseerd. Om de nodige flexibiliteit voor werkstudenten te garanderen, kunnen de studenten uit de avondopleiding ook bepaalde modules overdag volgen samen met de studenten van de verkorte educatieve bachelor voor secundair onderwijs in de dagopleiding.

Kan ik in 2019-2020 de SLO nog volgen aan een CVO?

Nee, de SLO wordt vanaf september 2019 niet meer ingericht aan de CVO’s. Vanaf dan zijn het de hogescholen en universiteiten die de opleidingen inrichten. Er zijn wel overgangsmaatregelen voorzien voor studenten die al een deel van de SLO hebben afgewerkt.

Ik ben vóór 2019-2020 reeds gestart met de SLO bij een CVO en heb al 15 studiepunten (of meer) behaald. Kan ik die opleiding dan nog afwerken?

Ja, je krijgt nog 2 academiejaren (tot en met academiejaar 2020-2021)  de tijd om de SLO-opleiding van 60 studiepunten af te werken, aan een hogeschool of universiteit naar keuze. Je behaalt dan bij het afstuderen ook nog het SLO-diploma met de bijbehorende lesbevoegdheden. Aan UC Leuven-Limburg wordt er speciaal voor de overgangsstudenten een studieprogramma op maat opgesteld. Voor meer info, contacteer de trajectcoach.

Opgelet: vrijstellingen tellen niet mee bij de berekening van de 15 studiepunten.

Ik ben vóór 2019-2020 reeds gestart met de SLO bij een CVO maar heb minder dan 15 studiepunten behaald. Kan ik die opleiding dan nog afwerken?

Je kan de SLO niet meer afwerken in het oude programma, maar je kan instromen in één van de nieuwe opleidingen. Bij het afstuderen behaal je dan ook het bijhorend diploma van het Hoger Onderwijs. Wel voorzien we vrijstellingen voor de modules die je reeds hebt afgelegd aan het CVO. Voor meer informatie over de vrijstellingen die voor jou van toepassing zijn, contacteer de trajectcoach.

Worden de vrijstellingen die mij in het verleden werden toegekend door het CVO overgenomen door de hogeschool?

De UC Leuven-Limburg engageert zich om de vrijstellingen die reeds eerder toegekend werden door de partner-CVO’s, CVO LIMLO en CVO VTI Leuven, zoveel mogelijk over te nemen en te valideren. Kreeg je in het verleden reeds vrijstellingen aan een ander CVO, contacteer dan de trajectcoach.