Overslaan en naar de inhoud gaan

Graduaat

Diplomavoorwaarden

Algemene diplomavoorwaarden voor een graduaat

 • Een diploma secundair onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap. Het mag een diploma aso, tso, kso of bso zijn.
 • Een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, dat minstens 3 jaar behaald is.
 • Een certificaat van het hoger beroepsonderwijs.
 • een Nederlands diploma: VWO, HAVO of MBO4 
 • Andere diploma’s

Heb je je diploma behaald in de Franse of Duitstalige gemeenschap van België of in het buitenland, en ook als je je buitenlands diploma hebt laten gelijkstellen bij  NARIC Vlaanderen, kan je je  zeker inschrijven, maar dien je via de online toelatingsaanvraag  te gaan. 

Een aantal graduaatsopleidingen bij UCLL hebben nog specifieke toelatingsvoorwaarden

Heb je geen toegelaten diploma kan je toch toegelaten worden tot een graduaatsopleiding als je slaagt in een toelatingsonderzoek hoger onderwijs.
Meer informatie over het  toelatingsonderzoek graduaten.

Taalvoorwaarden

Voor onze graduaatsopleidingen aanvaarden wij volgende taaltesten:

Studenten met een Vlaams of Nederlands diploma secundair onderwijs voldoen automatisch aan deze algemene taalvoorwaarde.

Graduaatsopleidingen kunnen nog specifieke taalvoorwaarden vermelden in de programmagids.
Vb. ons Educatief Graduaat  vereist ITNA of CNaVT Educatief Startbekwaam, indien je geen Vlaams of  Nederlands  diploma behaald hebt.

Leerkrediet

Het leerkredietsysteem is niet van toepassing op de graduaten.

Meer info over het leerkrediet .

Uitzondering

Wil je starten met je opleiding en ga je binnenkort je diploma secundair onderwijs behalen via de examencommissie of een andere organisatie dan kan je je reeds inschrijven voor een creditcontract.

Hier kan je je aanvraag starten : vraag een uitzondering aan

Bachelor

Diplomavoorwaarden

Algemene diplomavoorwaarden voor een bachelor opleiding

 • Een diploma secundair onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap. Het mag een diploma aso, tso, kso of bso zijn. Een getuigschrift bso is niet voldoende.
 • Een Nederlands diploma: VWO,   MBO4  of  HAVO + propedeuse
 • Andere diploma’s 

Heb je je diploma behaald in de Franse of Duitstalige gemeenschap van België of in het buitenland, en ook als je je buitenlands diploma hebt laten gelijkstellen bij  NARIC Vlaanderen, kan je je  zeker inschrijven, maar dien je via de online toelatingsaanvraag  te gaan. 

Een aantal bachelor opleidingen bij UCLL hebben nog specifieke toelatingsvoorwaarden

 • Lerarenopleiding: je bent verplicht de instaptoets af te leggen.
 • Werktrajecten: je bent verplicht ons een een ingevuld attest "verklaring werkstudent" te bezorgen, ook als je niet werkt. 
 • Een aantal opleidingen willen graag een intake gesprek met jou om bvb. naar je motivatie, specifieke diploma’s of specifieke beroepservaring te polsen. Dit kom je te weten op de website van de opleidingen  of door naar onze infodagen te komen
 • Kijk in de programmagids bij je opleiding na of er nog specifieke toelatingsvoorwaarden gelden

Heb je geen Vlaams of Nederlands diploma secundair onderwijs of een daarmee gelijkgesteld diploma kan je toch toegelaten worden tot een bacheloropleiding als je slaagt in een toelatingsonderzoek hoger onderwijs.
Meer informatie over het toelatingsonderzoek bachelors.

Taalvoorwaarden

Voor onze bacheloropleidingen aanvaarden wij volgende taaltesten:

Studenten met een Vlaams of Nederlands diploma secundair onderwijs voldoen automatisch aan deze algemene taalvoorwaarde.

Een aantal bachelor opleidingen bij UCLL hebben nog specifieke taalvoorwaarden.
Onze Educatieve Bacheloropleidingen (EBA)  Kleuter, - Lager, en  Secundair onderwijs aanvaarden enkel ITNA en CNaVT Educatief Startbekwaam, indien je geen Vlaams of Nederlands diploma hebt. 

Leerkrediet

Om te kunnen inschrijven voor een bacheloropleiding, moet je over voldoende leerkrediet beschikken. Als je je voor de eerste keer inschrijft in het Vlaamse hoger onderwijs, dan is dat zeker het geval.

Beschik je niet over voldoende leerkrediet en je wil toch een bacheloropleiding volgen, dan vind je in het onderwijs- en examenreglement  de voorwaarden waaronder je toch kan inschrijven.

vraag een uitzondering aan

Meer info over het leerkrediet 

Uitzondering

Wil je starten met je opleiding en ga je binnenkort je diploma secundair onderwijs behalen via de examencommissie of via een andere organisatie dan kan je je reeds inschrijven voor een creditcontract.

vraag een uitzondering aan

Bachelor-na-bachelor opleiding (banaba)

Diplomavoorwaarden

Algemene diplomavoorwaarden voor een bachelor-na-bachelor opleiding

 • Een diploma van een bachelor opleiding

Heb je je diploma behaald in de Franse of Duitstalige gemeenschap van België of in het buitenland, en ook als je je buitenlands diploma hebt laten gelijkstellen bij  NARIC Vlaanderen, kan je je  zeker inschrijven, maar dien je via de online toelatingsaanvraag  te gaan. 

Een aantal bachelor-na-bachelor opleidingen bij UCLL hebben nog specifieke toelatingsvoorwaarden:

Taalvoorwaarden

Voor onze bachelor-na-bacheloropleidingen aanvaarden wij de volgende taaltesten:

Studenten met een Vlaams of Nederlands diploma secundair onderwijs voldoen automatisch aan deze algemene taalvoorwaarde.

Een aantal bachelor-na-bachelor opleidingen bij UCLL hebben nog specifieke taalvoorwaarden

Leerkrediet

Voor een bachelor-na-bachelor-opleiding heb je geen leerkrediet nodig.

Meer info over het leerkrediet .

Postgraduaat

Diplomavoorwaarden

Algemene diplomavoorwaarden voor een postgraduaat

 • Een diploma van het hoger onderwijs

Heb je je diploma behaald in de Franse of Duitstalige gemeenschap van België of in het buitenland, en ook als je je buitenlands diploma hebt laten gelijkstellen bij  NARIC Vlaanderen, kan je je  zeker inschrijven, maar dien je via de online toelatingsaanvraag  te gaan. 

Een aantal postgraduaten bij UCLL hebben nog specifieke toelatingsvoorwaarden:

Taalvoorwaarden

Voor onze postgraduaatopleidingen  aanvaarden wij de volgende taaltesten:

Studenten met een Vlaams of Nederlands diploma secundair onderwijs voldoen automatisch aan deze algemene taalvoorwaarde.

Een aantal postgraduaten bij UCLL hebben nog specifieke taalvoorwaarden

Leerkrediet

Voor een postgraduaat heb je geen leerkrediet nodig.

Meer info over het leerkrediet .