Binnen de laatste fase van de opleiding Bachelor in de Chemie volgen de studenten het OPO “Onderzoeksproject II”. In dit OPO voeren studenten samen met een begeleidende lector op semesterbasis onderzoek uit in het kader van de vervlechting van praktijkgericht onderzoek en onderwijs (VODO). De studenten werken in team aan een onderzoeksvraag. De onderwerpen worden per afstudeerrichting bij de start van het semester door de projectbegeleiders voorgelegd en de studenten schrijven zich in op één van de projecten. 
Na een grondige literatuurstudie, gaan de studenten praktisch aan het werk in het lab. Na verwerking van de meetresultaten, wordt het eindresultaat in een verslag neergeschreven en via een poster (in het Engels) voorgesteld aan de medestudenten en betrokken lectoren op een posterbeurs.

Gedurende dit onderzoeksproject traint de student zich in de specifieke praktische vaardigheden die noodzakelijk zijn in een onderzoeksomgeving. De student vergroot zijn wetenschappelijke kennis, technisch inzicht, kritisch en probleemoplossend vermogen, vaardigheden op niveau van teamwork en communicatie. De student leert het belang van het doornemen van (internationale) literatuur en het opmaken (en bijsturen) van een werkplan. Er wordt een grote zelfstandigheid van de studenten verwacht. Daarnaast komen ook belangrijke aspecten van verslaggeving (zowel schriftelijke rapportering als mondelinge voorstelling) van wetenschappelijke onderzoeksresultaten aan bod in dit onderzoeksproject.

Bezoek de digitale posterbeurs 

Wil je graag de digitale posterbeurzen van UC Leuven – opleiding Chemie bekijken? Dat kan! De beurs biedt een unieke blik op één van de vele inspirerende opdrachten die je zullen vormen. De finale versies van de posters werden niet gereviseerd door de opleiding.

Chemie, iets voor jou?

Opleidingstype
Eerstvolgende infodag
Kristien Ruiters
Opleidingsverantwoordelijke Diepenbeek